BDE Administrator


Makale dizimizin bu bölümünde Borland Database EngineAdministrator (BDEA) programın özelliklerini inceleyeceğiz.alias kavramına,BDEA ile alias tanımına,BDEA sürücü özelliklerine,sistem tarih,saat ve sayı görünüm biçimleri ayarlarına,BDEA başlangıç ayarlarının özelliklerine değineceğiz.Bu bölümün sıcak konusu Ağ üzerinde veritabanı paylaşımı için gereken ayarlardır.Bu ayarların nasıl yapılacağı bir örnekle makalemizde mevcuttur.
BDEA
BDEA veri tabanlarının aliaslarını(takma ad),sürücü ayarlarını,tarih saat ve sayı tiplerinin veritabanı uygulamalarında nasıl görünmesi gerektiğini,BDE'nin başlangıç ayarlarını düzenleyebileceğimiz bir programdır.Delphi 5 ile birlikte gelir. Denetim masasındaki BDE Administrator simgesini tıklayarak yada programlar/Delphi5 menüsünden BDE Administrator itemini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
BDEA iki sekmeye sahiptir bunlar yanda görüldüğü gibi databases ve configuration sekmesidir. Databases sekmesinde bir alias tanımını düzenleyebileceğimiz gibi yeni bir alias tanımı da yapabiliriz.Configuration sekmesinde ise sürücülerin ayarlarını tarih saat ve sayı tiplerinin veritabanı uygulamalarında nasıl görünmesi gerektiğini,BDE'nin başlangıç ayarlarını düzenleyebiliriz.

Alias:Bir veri tabanı dizini yolunun BDE tarafından kısaca takma ad ile adladırılmasıdır.Bu şekilde veritabanına ulaşmak için uzun uzun yolunu yazmak yerine BDE yardımı ile sadece aliasını kullanırız.
dbanewalias.gif (2093 bytes)BDEA'da Alias şu şekilde tanımlanır. Önce Database sekmesinde iken object/new komutunu çalıştırın. karşınıza yandaki gibi bir ekran çıkacak.Bu ekranda veri tabanı türleri bulunmaktadır.Buradan biz bir paradox veritabanı oluşturacağımız   için standart itemi seçili iken OK düğmesine basacağız.Bu database sekmesinin altına standard1 adında alias tanımı oluşturur.Aliasımıza hangi ismi vermek istiyorsak bu adı standard1 adıyla değiştirmeliyiz. Sonra Aliasımızı seçerek sağ tarafta özelliklerinin görüntülenmesini sağlamalıyız. PATH parametresine veritabanımızın bulunduğu yolu yazarak aliasımızı kaydetmeliyiz.
Eğer Ağ üzerinde bir veritabanı paylaştırmak yada veritabanının varsayılan dilini değiştirmek istiyorsak paradox sürücüsünün ayarlarını değiştirmeliyiz.Bunun için configuration sekmesinde drivers/native anahtarı altında bulunan Paradox driver anahtarını tıklamalıyız. Ekranın sağ bölümünde bazı özellikler görünecek bu özellikleri değiştirerek paradox sürücüsünün performanısını arttırabilir yada dosyalarımızın daha az yer kaplamalarını sağlayabiliririz.
dbaconfig.gif (5093 bytes)Ağ üzerinde veritabanını paylaştırmak için paradox sürücüsünün NET DIR parametresini kullanacağız. bunu için önce veri tabanımızın bulunduğu bilgisayardaki veritabanı dizinimizi ağ üzerinde paylaştıralım. Daha sonra her bir kullanıcı için veritabanı dizinimizi yeni bir ağ sürücüsü olarak tanımlayalım.Sonra NET DIR parametresine bu eklediğimiz ağ sürücüsünün yolunu yazalım (F:\ gibi) ayarları kaydettiğimizde PDOXUSRS.NET dosyası bu sürücünün altına taşınacak ve diğer tüm kullanıcılar aynı veritabanı dosyalarını kullanacaklardır.
Bir Paradox tablosu tanımlarken language settings seçeneğinde ANSI gelir fakat bizim kullanıdığımız dil 'Paradox Turk' yada diğer türkçe sürücülerdir.Bunu her seferinde otomatik türkçeye ayarlanması için LANGDRIVER ayarını herhangi bir Türkçe dil sürücüsüne ayarlayın.
Paradox sürücüsünün parametreleri ve anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Parametre
Anlamı
TYPE
Bağlanmada yardımcı olacak sunucunun tipi. İki değer alabilir.
  • SERVER ise  SQL sunucu
  • FILE standart dosya tabanlı sunucu
NET DIR
Paradox ağ kontrol dosyası  PDOXUSRS.NET'nın yolu.Aktif net dir parametresi BDE düzenleme dosyasının Paradox  bölümünde tutulur ve diğer 16-bit tutulan düzenleme dosyasındaki NET DIR parametresine bir üztünlüğü vardır yada  varsayılan düzenleme dosyasının Sistem Init bölümünde tutulur yada Registry de tutulur.Dieğer NetDir girişlerini hiç bir etkinliği kalmaz.Bir network sürücüsündeki bir paradox tablosuna ulaşmak için Net dir parametesinin bu network sürücüsünü işaret etmesi gerekir.
LANGDRIVER
Dil sürücüsü tablo sıralama kuralını ve karakter setini tanımlamak için kullanılır. Türkçe tablolar için:
  • Base Trk cp857
  • Paradox Turk
  • Pdox ANSI Turkish
karakter setlerinden herhangi birini seçebilirsiniz.
LEVEL
geçici paradox tabloları yaratmak için tablo biçimi tipidir.
Level 7 Paradox for windows 32-bit
Level 4 paradox 4.0 de STANDARD tablo formatı
Varsayılan Level 4
Eğer ileri düzey indeksleme gereçlerineihityacını olduğunda Level 7'yi seçin.
BLOCK SIZE
paradox tablo kayıtlarını tutmak için kullanılan blokların boyutları.1024 'ün katları şeklinde artar. Geçerli değerler tablonun biçimine göre değişir.
Level5 ve Level 7 1024, 2048, 4096, 16384 ve 32768

Level 3 and 4    1024, 2048 ve  4096
    Varsayılan:    2048
FILL FACTOR
Üstünde konumlandığı disk bloğunun yüzde kaçını doldurduktan sonra bir sonraki bloğa geçeceğini belirtir.1'den 100'e kadar değer alabilir.
Varsayılan: 95
Daha Küçük değerler performansı arttırır fakat indekslerin boyutlarını büyütür.   büyük değerler daha küçük indeks dosyaları yaratır fakat indeksin yaratılma süresini uzatır.
Sistem ayarları
INIT:INIT ayarları bir uygulama başlatmak için gereken BDE ayarlarıdır. Bu bilgi Windows'un Registrysinde tutulur.

Aşağıdaki tabloda  parametre tüm değiştirilebilir sistem ve ağ paramatrelerini kendi varsayılan değerleri ile listeler BDE uygulamanız ilk kuruduğunda  tüm değerler kendi varsayılanlarıdır.Bu değerleri değiştirerek performansı arttırabilir yada oluşturulabilecek dosya sayısını minumuma çekerek sistem kaynaklarını koruyabilirsiniz.Aşağıdaki verileri teker teker değiştirerek aralarındaki   performans farklarını izleyebilirsiniz.
Parametreler
Açıklamaları
AUTO ODBC
BDE başlatıldığında her zaman tüm kurulu ODBC sürücülerini ve veri yapılarını yüklemek için TRUE atayın. Sanal düzenleme modu ayarı yüzünden AUTO ODBC'y i True yapmak gerekmez.
Varsayılan: False
DATA REPOSITORY
Aktif veri sözlüğünün adı
DEFAULT DRIVER
Sürücü TYPE FILE değerine sahipse ve table name hiçbir uzantı tanımına sahip değilse bu paramatrenin değerini ilk önce dener
LANGUAGE DRIVER
Sistem dil sürücüsü. Bir ülkenin windows versiyonu için tahsis etmek OEM sürücüyü varsayılan olarak atar.
LOCAL SHARE
BDE uygulaması ile BDE uygulaması olmayan yerel veriye erişimi paylaştırmayı aktif yada pasif hale getirir. Eğer TRUE ise BDE yada BDE uygulaması olmayan uygulama ile aynı anda kullanabilirsiniz.
Varsayılan: False
LOW MEMORY USAGE LIMIT
BDE'nin kullanmaya çalıştığı düşük hafıza miktarının kilobyte cinsinden maximum değeri.
Varsayılan 32
MAXBUFSIZE
veritabanı veri tamponu için hafıza miktarının kilobyte cinsinden maximum değeri.MINBUFFERSIZE dan büyük yerel bilgisayarın RAM miktarından küçük yada eşit olablir.128'in katları olmalıdır. Varsayılan 2048
MAXFILEHANDLES
BDE'nin kullanıdığı maksimum dosya tutamacı sayısı. 5 ila 4096 arasında olabilir. Yüksek değerler hızı arttırır fakat daha fazla windows kaynağı kullanır.
Varsayılan 48
MEMSIZE
BDE'nin kullanacağı megaByte cinsinden maksimum hafıza değeri. Varsayılan 16MB. Maksimum 205 den büyük herhangi bir rakam atandığında bu 205 olarak kabul edilir.
MINBUFSIZE
Veritabanı veri cache için hafıza miktarının kilobyte cinsinden minimum değeri.32 ila 65535 arasında olmalıdır.Windows'un sağlayabildiği RAM miktarından daha az olmalıdır.
Varsayılan:128
MTS POOLING
Eğer TRUE yparsanız açılan bir veritabanına ilk bağlantı süresinini kısaltır. Varsayılan:FALSE
SHAREDMEMLOCATION
paylaşılmış hafıza yöneticisinin adresinin sunumu. Paylaşılmış hafıza yöneticisi ve paylaşılmış buffer yöneticisi bir sunulan adrese yüklenir. Eğer bu adres kullanılırsa sistem (sadece ilk işlemde) uygun bir adres bulur. Eğer bu adres başka bir uygulama tarafından tanımlamışsa değiştirmek isteyeceksiniz. Eğer paylaşılmış yöneticiler tanımlanmış yada varsayılan adrese yüklenemiyorsa;işletim sistemine boş bir adres buldurulur.
Eğer tanımlanmış hafıza adresi  sınıların dışında ise her zaman varsayılan kullanılır.
Varsayılan(Win95/98 için):0xEBDE0000
Minimum Değer (Win95/98 için): 0x90000000
Maximum Değer (Win95/98 için): 0xFFFF0000
Varsayılan (Windows NT için): 0x6BDE0000
Minimum Değer(Windows NT için): 0x10000000
Maximum Değer (Windows NT için): 0x7F000000
SHAREDMEMLOCATION için alan ayarı Win95/98 için 9000'den FFFF'ye kadardır ve Windows NT için 1000'den to 7F00'ya kadardır.  SHAREDMEMLOCATION'a değer atmak için sadece büyük harfler kullanılabilir.
SHAREDMEMSIZE
BDE'nin kaynakları paylaştırmak için kullanacağı kibyte cinsinden maksimum hafıza değeri .
Varsayılan 2048 KB, Minimum 20248 KB
Eğer daha düşük bir sayı tanımlanırsa 2048 kullanılır.Dosya tutamaçları,sürücüler ve sistem istemci ve tablo nesneleri paylaştırılmış kaynaktır ve bu nesnelerden çok fazla kullanıldığında SHAREDMEMSIZE değeri arttırılmalıdır.
SQLQRYMODE
SQL verilerine sorgu tutamacı için metot. NULL,SERVER,LOCAL olabilir Eğer Borland SQL link süscüsü kurulduysa bu parametre görüntülenir.
Varsayılan NULL
Formats:Format anahtarında tarih saat ve sayı tiplerinin veritabanı uygulamalarında nasıl görünmesi gerektiği ayarlanır Bu anahtarda üç saha vardır bunlar
  • date
  • time
  • number
Date:Tarih tipinin veritabanı uygulamalarında nasıl görünmesi gerektiğini tanımlar. Bu anahtarın parametreleri aşağıdaki tabloda anlatılmıştır.
Parametre
Anlamı
SEPARATOR
ay gün ve yılı birbirinden ayıran karakteri belirler. Windows BDE uygulaması kurulduğunda tarih ayıracını kontrol Panelin ülke ayarlarından alır.
MODE
ay gün yıl öğelerinin sırasını belirler 0 (AGY) 1(GAY) 2(YAG) değerlerini alabilir. Windows BDE uygulaması kurulduğunda tarih sıralamasını kontrol Panelin ülke ayarlarından alır.
FOURDIGITYEAR
Sadece iki hane girildiğinde BDE'nin bun ne şekilde anlayacağını betimler normalde01/01/00 dan 12/31/49'a kadar olan bütün değerler 21'ci yüzyıl olarak tanımlanmıştır. 01/01/50 den 31/12/99'a kadar olan değerlerde  20'ci yüzyıl olarak tanımlanmıştır.Eğer bu değer TRUE yapılırsa aslına bakıldığında pek birşey değişmez. sadece 01/01/96 tarihini girdiğinde 1996 tarihi yerine 96 tarihi olarak kabul eder. ve 1996 tarihini girmek için bu tarihi 4 haneli girmek zorunda kalırız.
varsayılan:FALSE
YEARBIASED
Bu değer FourDigitYear değerinin yaptığı işin bir benzerini yapar. Örneğin eğer TRUE ise 12/12/96 tarihi 12/12/1996 tarihi olarak algılanır. Eğer yanlış ise 12/12/0096 tarihi olarak algılanır.
LEADINGZEROM
tek haneli ay girişlerinin 0 içerip içermiyeceğini tanımlar.Eğer TRUE ise bir ayı tanımlarken sıfır girmek zorunda kalırsınız. Eğer FALSE ise sıfır girmedende tek haneli bir ay belirtebilirsiniz. Varsayılan FALSE
LEADINGZEROD
tek haneli gün girişlerinin 0 içerip içermiyeceğini tanımlar.Eğer TRUE ise bir günü tanımlarken sıfır girmek zorunda kalırsınız. Eğer FALSE ise sıfır girmedende tek haneli bir gün belirtebilirsiniz. Varsayılan FALSE
Time:Saat tipinin veritabanı uygulamalarında nasıl görünmesi gerektiğini tanımlar. Bu anahtarın parametreleri aşağıdaki tabloda anlatılmıştır.
Parametre
Anlamı
TWELVEHOUR
örneğin eğer FALSE ise öğleden sonra 8:21, 20:21 şeklinde ifade edilecektir.TRUE ise 08:21 PM olarak ifade edilecektir. Varsayılan değer:TRUE
AMSTRING
Eğer TWELVEHOUR değeri TRUE isesabahı ifade edecek AM yerine geçecek ifadeyi belirtir.Varsayılan değer:TRUE
PMSTRING
Eğer TWELVEHOUR değeri TRUE ise akşamı ifade edecek PM yerine geçecek ifadeyi belirtir.Varsayılan değer:TRUE
SECONDS
Zamanın saniyeleri içerip içermeyeceğini belirtir. Eğer TRUE ise içerir. varsayılan TRUE
MILSECONDS
Zamanın salisiyeleri içerip içermeyeceğini belirtir. Eğer TRUE ise içerir. varsayılan FALSE
Number:Sayı tipinin veritabanı uygulamalarında nasıl görünmesi gerektiğini tanımlar. Bu anahtarın parametreleri aşağıdaki tabloda anlatılmıştır.
Parametre
Anlamı
DECIMALSEPARATOR
bir sayı ondalık kısmından bu karakter kullanılarak ayrılır.Windows BDE uygulaması kurulduğunda ondakık ayıracını kontrol Panelin ülke ayarlarından alır.
THOUSANDSEPARATOR
bu karakter büyük sayıları 3'er basamak ayırarak okunabilirliği kolaylaştırır.Windows BDE uygulaması kurulduğunda binlik ayıracını kontrol Panelin ülke ayarlarından alır.
DECIMALDIGITS
stirng değerleri sayı değerlerini çevirirken kullanılacak olan maksimum ondalık kısmı tanımlar. Varsayılan değer: 2
LEADINGZERON
ondalık sayıdan önce sıfır kullanımını tanımlar.Varsayılan: TRUE
Veritabanı tanımlamalarının başka bilgisayarları aktarılması gerektiğinde tüm bu tanımlamaları o bilgisayara da aktarmamız gerekir aksi taktirde veri tabanı programımız o bilgisayarda kullanılamaz.Bunun için install shield yada benzeri programlar kullanmalıyız yada eğer prosesyonel bir kullanıcı iseniz veritabanı girdilerini direk reg dosyası tanımayarak ta girebilirsiniz.
Bunun için kayıt düzenleyicisi programından HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BORLAND\DATABASE DESKTOP girdisi içindeki verilerin tümünü giğer bilgisayara da aktarmalısınız ve CFG dosyasındaki verileri uygun olanları ile değiştirmelisiniz.

xxxxxx