Bilgisayar Bileşenleri - MODEM

    Modem, “modulator-demodulator” kelimelerinin başlarındaki “mo” ve “dem” ifadelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve bilgisayarların telefon hatları üzerinden haberleşmesini sağlayan, dijital-analog çevrim yapmakla görevli  bileşene isim olmuş bir kavramdır. Dijital-analog çevriminden kasıt dijital bir veri sinyalini analoga ve  bunun tersi olarak da analog bir veri sinyalini dijitale çevirmektir. Bilgisayarın yada CPU’nun verileri dijital olarak işlediğini biliyoruz. Konu, iki bilgisayarın  haberleşmesi ve bunun telefon hatları üzerinden yapılmasına gelince karşımıza çıkan problem  aynı zamanda modemleri varoluş sebebidir. Çok basit ve anlaşılması kolay; kullandığımız telefon hatları veriyi analog olarak iletir, dijital yapıdaki iki aygıtın analog sinyaller kullanan bir hat üzerinden haberleşmesi, arada bir sinyal dönüştüren aygıt olmaksızın mümkün değildir. Yapılması gereken gördüğünüz gibi basit bir sinyal dönüştürücü üretmektir. Ve bunun adı da modem olmuştur.

           Veri Aktarımı ve İnternet Kavramı             
   Mesela internete bağlanmak istiyoruz. Servis sağlayıcımızın kılavuzunu açtık, kullanıcı adımızı, şifremizi ve aramak istediğimiz ISS (internet Servis Sağlayıcı) numarasını girip  bağlan tuşuna bastık. Bu anda yapılan işlem ISS’nin modemlerini aramaktan başka bir şey değildir. Yani çevirdiğimiz hatta, sistemleri, yapıları biraz karışık olsa da, bizim bilgisayarımızda olduğu gibi bir modem bağlı. Hat düştüğünde duyduğumuz sesler aradaki bağlantının yapılması için gerekeli olan bir tanışma aşaması olarak nitelendirilebilir. Ve bunun sonunda kullanıcı adı, şifre vs. doğruysa haberleşmeye başlarız. Şimdi browser (İnternete bağlanmamızı sağlayan tarayıcı mesela Microsoft Internet Explorer gibi)’ımızın adres satırına bir internet adresi yazalım. Bizim bilgisayarımız isteğimizi modemimize iletir. Modemimiz CPU’dan aldığı dijital emri, telefon hattı ile iletebileceği analog yapıya çevirir ve haberleştiği ISS bilgisayarının modemine yollar. O da getirilen emri bizim modemimizin aksine, dijital yapıya çevirerek CPU’suna yollar, Bunun sonucunda gerekli adres bulunur ve aynı yolla bize yollanır. Bu veri alışverişi aynı şekilde yapılan her  işlemde, alınan her  mesajda, gidilen her adreste tekrarlanır. İnternete bağlı olduğumuzda ekranın sağ alt köşesinde yanıp sönen bilgisayar simgesi ise bu alışverişin simgesidir. Bu veri alışverişi Bps yani Bits Per Second cinsinden yapılır. Bu yöntemle aktarılan veri bit cinsindendir. 12Bps ifadesi bize saniye de 12 bit veri aktarıldığını gösterir.
        Peki Nedir Modem Standartları?  
    X2: U.S Robotics (3COM) firması tarafından bağlantı hızını 56K’lık değere getirmek için geliştirilmiş iletişim standardıdır. Bu teknolojiden önce hatların maksimum 33.6K’lık değere ulaşabileceği sanılıyordu. Kullanılan özel teknikler ile bu görüş yıkıldı ve günümüz modemler tam olarak 56K’lık değerler yakalayamasa da 33.6K’lık değerleri geçebilmektedir.
   K56Flex: Lucent Technologies ve Rockwell International firmaları tarafından geliştirilen bu standart X2 gibi 56K’lık hız değerini yakalamayı öngörmektedir.
   V.90 – V.92: ITU tarafından geliştirilmiştir. Amacı birbiriyle rekabet eden ve bu sebeple karmaşalara ve ayrılıklara neden olan iki 56K teknolojisini birleştirip ortak bir standart oluşturmaktır.
    International Telecommunation Union, Türkçe karşılığı Uluslar arası Telekomünikasyon Derneği. Bu dernek uluslar arası haberleşme standartlarını belirler  56Kflex ve X2 standartlarını birleştirip V.90 standardını oluşturması bunun en önemli örneğidir.
   Data Compressing:  Veri sıkıştırma. Modemlerin donanımsal veya yazılımsal olarak verileri sıkıştırıp daha yüksek aktarım hızına ulaşmayı sağlayan teknolojidir.
    Modemler bilgisayara bağlantı yerine göre ikiye ayrılır. Birincisi,  Internal yani içten bağlanmalı olan modemlerdir. Bunlar PCI veya yeni geliştirilen AMR slotlarına bağlanırlar. İkincisi ise External, yani dıştan bağlanmalı olanlardır ve paralel, seri
veya USB portundan bilgisayara bağlanırlar. İkinci tür modemler yerine göre daha hızlı olabilmektedirler. Fakat internal modemlere göre daha pahalı olabilirler. USB portundan ve içten bağlanan modemler ek  bir güç kaynağına ihtiyaç duymazlar gücünü sistemden alırlar. Fakat diğer tür modemler bir adaptöre ihtiyaç duyarlar.
xxxxxx