Ağ Yüklemesi için Daha Fazla Planlama 2. Bölüm

Microsoft Exchange Server 5.0


Kullanıcıların Netwok üzerinde ve tüm Internet kullanıcıları ile haberleşebilmelerini gerçekleştirmek amacıyla Microsoft Exchange Server 5.0'ın bilgisayara yüklenmesi ve kullanıcı mailbox'larının yaratılması , adres listeleri oluşturulması ,genel kullanıcı kısıtlamaları nın nasıl yapılacağını burada anlatmaya çalışacağız.
Exchange Server Kurulumu :


    1- Exchange Server Cd-ROM'nun CD'ye taktık.
    2- E sürüsücüde geçtik. "E:"
    3- Exchange dizini altındaki I386 dizinine girdik.
    4- Buradan Setup.exe dosyasını çalıştırdık.
Karşımıza Exchange setup penceresi geldi.    5- OK butonuna basarak devam ettik.
    6-Daha sonra karşımıza Exchange Server nasıl yüklemek istediğimize dair bir pencere çıktı. Bu pencere aşağıda da görülmektedir.


    7-Burada change directory butonuna basarak programı yüklemek istedigimiz sürücüyü seçtik.
    8-Daha sonra Custom/Complete butonuna basarak özel kurulum yapacağımızı belirttik    9- Karşımıza gelen pencerede hangi programları yüklememiz gerekecegini seçecegiz.
    10- Biz buradan Active Server Components uncheck ettik.
    11- Continue butonuna basarak devam ettik.
    12- Daha sonra CD-KEY degerini girdik.
    13- Üstede görüldügü üzere karşımıza gelen pencereden Server tipini ve license sayısını girmemiz isteniyordu.
    14- Buradaki Add License butonuna basarak exchange server'dan hizmet alabilecek kullanıcı sayısını tanımladık.
    15- Quantity alanına 5000 girdik. OK butonuna bastım.
    16- Karşımıza License anlaşmasını kabul edip etmedigimize dair bir pencere geldi. Anlaşmayı kabul ettik.
    17- Continue butonuna bastık.

19- Biz yeni bir site yaratacaktık. Onun için ikinci seçenegi seçtik.
    20-Karşımıza gelen pencere organization ve site adı sorulmaktaydı. Bunlara değerlerini girdik


    21- OK butonuna bastık ve yeni bir site yarattık.
    22- Site server'ının yöneticisi olarak şu anda bu programı yüklemekte olan kullanıcı olarak girdik.
    23-Karşımıza gelen pencereden bu kullanıcı için password girdik.

    24- Artık Exchange server gerekli dosyaları harddisk'e kopyalamay başladı.
    25- Dosyaların yüklenmesi bitince karşımıza gelen pencereden Run Optimizer butonuna tıklayarak Exchange optimizer'ını çalıştırdık.
    26-Buradan karşımıza yeni bir pencere geldi. Bu pencere optimizer hakkında bilgi vermekteydi
    27-Buradan Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçtik.
    28-Bu adımda bu server'dan nasıl hizmet alınabilecegini belirten seçenekleri girmemizi istiyordu.
    29- Users on This Server bölümünde bu server'dan aynı anda hizmet alabilecek kullanıcı sayısını belirtmek için seçenekler bulunmaktadır.
    30- Biz bu seçeneklerden 101 ila 250 kullanıcıya kadar hizmet verebilecegini belirttik.

    31-Server tipi olarak bazı seçenekler sunulmaktaydı. Biz bunlardan Private ve public depolama ortamı olmasını ve aynı zamanda Multiserver olması seçeneklerini seçtik.
    32- Üçünçü bölümde ise kaç kullanıcının bu organizasyonda bulundugunu girmemizi isteyen bir seçenek vardı. Biz buraya 1000 ile 9999 olarak girdik.
    33- Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçtik.
    34-Disk analizleri işlemleri bitti. Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçtim.


    35- Bu adımda bizden bilgilerin tutulacağı ve kullancı loglarının tutulacağı dizinleri girmemizi istedi. Bu alanlara gerekli dizin isimlerini yazdıktan sonra Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçtik.
    36- Karşımıza gelen pencereden dizinlerin otomatik olarak yeni dizinlere taşınıp taşınmıyacağını sordu. Otomatik olarak taşıma seçeneğini seçerek OK butonuna bastık.
    37- Daha sonra gelen pencereden Finish butonuna basarak Exchange Server Service'lerinin çalıştırılmasını sağladık.
    38- Böylece Exchange server kurulumunu tamamladık.
Kullanıcı MailBox'larının ve Adres Listerinin Oluşturulması:    Exchange Server makinanın açılışıyla beraber gerekli olan service'leri otomatik olarak çalıştırır. Bu servisler aşağıda verilmiştir.

Microsoft Exchange Directory
Microsoft Exchange Information Store
Microsoft Exchange Message Transfer Agent
Microsoft Exchange System Attendant

Biz Exchange administrator programını çalıştırarak Exchange üzerinde işlemler yapabiliriz. Bunun için
1- Start butonuna basın
2- Programs sekmesini seçin
3- Microsoft Exchange bölümünü seçin
4- Microsoft Exchange Administrator programını çalıştırın.
5- Exchange programını ilk defa yüklediğimiz için Internet Mail Service'ini yüklememiz gerekiyor.
6- Bunun için File menüsünden New Other seçeneginden en alttaki Internet Mail Service seçiyoruz.


7- İlk gelen pencere kısaca bu işlemin hangi adımlardan oluştuğunu anlatıyor. Bu pencereyi Next butonuna basarak geçiyoruz.
8- Yeni gelen pencere ise daha detaylı bir açıklama sunuyor. DNS manager'dan Exchange Server için A mail MX recordları yaratılıyor. Bu recordlara göre Exchange Server servisleri çalışacaktır.
9- Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçiyoruz.
10- Bu adım da hangi Domain'in bu mail server'dan yararlanabileceğini belirtmemiz isteniyor. Okul için buraya CSCIENCE giriyoruz.
11- Daha sonra Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçiyoruz.
Bu adımda Mail'ler gönderilirken nasıl bir yol izlenecegini belirtmemiz gerekiyor.


12- Biz burada DNS kullanacagımız belirtiyoruz. Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçiyoruz.
13- Bu adımda hangi mail'lerin gönderilmesine izin verileceğini belirtiyordu.
14 Biz burada ki ilk seçenegi seçerek bütün mail'lerin gönderilmesine izin verdik.
15- Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçtik. Bu adımda mail sitesi olarak ne kullanılacagını girmemiz isteniyor.


16- Buraya yazılacak deger dışardan mail gönderilirken @ işaretinden sonra hangi adres yazılması gerektigini belirtiyor.
17- Biz bu alana @cs.istanbul.edu.tr girdik.
18- Artık yarattıgımız mail box 'lara mail görelilirken kullanılacak adres = kullanıcının_mailbox@cs.istanbul.edu.tr olacaktır.
19- Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçtim.

20-Bu adımda Excahnge administrator olan kullanıcı için mailbox belirtmemizi istedi

21-İlk seçenek seçilirse yeni bir mailbox yaratılmaktadır.
22-Eger ikinci seçenek seçilirse bir mailbox seçilmektedir.
23-Next butonuna basarak bir sonraki adıma geçtim. Bu adımda yaratılan mailbox için bir şifre girmemizi söyledi.

24-Şifremizi girdikten sonra bir sonraki adıma geçmek için Next butonuna bastım.
25-Artık Internet Mail Service kurulumunu tamamladık.
26-Artık CS domaini ile ilgili kullanıcı ve grub tanımlamaları yapabilmemiz mümkün olacaktır.
27-Yeni bir kullanıcı mailbox'ı yaratmak için File menüsünden New Mailbox sekmesi seçilebilir yada toolbardan New Mailbox butonuna tıklanarak yeni bir mailbox yaratılabilir.


28-Karşımıza gelen pencereden boş olan alanları doldururuz.
29-Burada First alanına isim gireriz.
30-Last alanına soyisim girilir.
31-Display alanına Exchange Server listesinden görülmesini istedigimiz degeri gireriz.
32-Alias alanına ise kullanıcı mailbox'ını girmelyiz. Biz burada 9406035 girdik bu kullanıcıya dışardan mail gönderilmek istenirse adres 9406035@cs.istanbul.edu.tr olarak bu değer girilmelidir.
33-Diger bilgileride doldurdıktan sonra eger bu kullanıcının Domain'dede username'I varsa Primary Windows NT Account seçenegine basılarak NT'deki şifrenin geçerli olması sağlanır.

34-Phone/Notes sekmesine tıklanılarak kullanıcı telefon numaraları girilebilir.
35-Distribution Lists sekmesine tıklayarak kullanıcıyı belirli mail grublarına dahil edebilriz.
36-Karşımıza gelen pencereden Modify butonuna basarak kullanıcıyı dahil edecegimiz listelerin görülmesini sağlarız.

37-Burada da görmüş oldugunuz gibi sol tarafta listeler gözükmektedir. Bunlar seçilerek Add butonuna basılırsa kullanıcıyı bu listelere eklemiş oluruz.
38-Kullanıcının mailbox'ına bazı sınırlamalar getirmek istersek Advanced butonuna basarak karşımıza gelen pencereden sınırlamalrı girebiliriz.

39-Burda da görmüş oldugumuz üzere kullanıcı mesaj büyüklüklerini sınırlıyabiliyoruz.
40-Gelen mesaj boyutunun MAX degerini Incoming alanına giriyoruz. (Kilobyte)
41-Giden mesaj boyutunun MAX degerini Outgoing alanına giriyoruz. (Kilobyte)
42-Eger kullanıcının mailbox'ında belirli bir degerden sonra mail'leri sınırlandırılmak istenirse bu alltaki bölümden sağlıyabiliyoruz.
43-Issua warning alanına girdigimiz değerden (büyüklük bakımından) çok mail varsa kullanıcıya uyarı verilmesi sağlanıyor.
44-Prohibit send alanına girilen degerden çok fazla mail varsa artık kullanıcı bu mail'lerini silmeden mail gönderemez.
45-Delivery Restriction alanında ise kullanıcının gelen ve giden mesajlarına sınırlamalar getirebiliyoruz. Burada bu mail adına gelen mesajların hangilerinin kabul hangilerinin kabul edilmiyecegini belirtebiliyoruz. Buraya girdigimiz kişilerden gelen mesajların kabul edilip edilmiyecegini belirtiyoruz.
46-Yeni bir mesaj grubu yaratılmak istenirse File menüsünden New Distribution Lists seçilir.
47-Karşımıza yeni grup tanımlamaları yapacağımız aşağıdaki pencere gelir.

48-Bu pencereden display alanına Exchange programında bu grup için görülecek isim girilir.
49-Alias name alanına ise dışardan bu gruba gönderilecek mail'lerin ön eki yazılır.
50-Owner alanına bu adres grubunun sahibi girilir. Bunu yapmak için Modify butonuna tıklanırsa karşımıza Exchange server'da mail'leri bulunan kullanıcılar gelecektir.
51-Buradan sahip seçildikten sonra OK butonuna basılarak işlem tamamlanır.

52-Bu listeye mailbox eklemek istersek Members frame altında yer alan Modify butonuna tıklanır.
53-Aşağıdaki gibi gelen pencereden son tarafdaki kullanıcılar seçilerek Add butonuna basılarak bu gruba dahil edilirler.

52-Eğer bu listeye bir mesaj gelirse artik bu mesaj bu listedeki bütün kullanıcılara gönderilecektir.
53-Eğer bu liste içine başka bir listeye gelen mesajlarıda eklemek istersek en üste Distribution List sekmesine tıklanır. Burada da modify butonuna basılarak gerekli listeler ilave edilebilir.
54-E-mail adres sekmesine tıklarsak artık bu grubun e-mail adresinin birler@cs.istanbul.edu.tr olarak yer aldığını görürüz.
55-Eğer bu listeye bazı ileri seviyede özellikler eklemek istersek Advanced butonuna tıklarız.

56-Eğer bu gruba gelen mesajlara boyut sınırlaması getirmek istersek Message size Max alanına kilobyte olarak mesaj boyutunu girmeliyiz.
57-Aşağıda da bu liste ile ilgili seçenekler verilmektedir.
58-Birinci seçenek seçilirse liste hakkında bu listenin sahibine rapor verilir.
59-İkinci seçenek seçilirse listenin yaratıcısına mesaj geçilir
60-Üçünücü seçenek seçilirse listenin yaratıcısına offline mesajları geçer.
61-Dördüncü seçenek seçilirse adres defterini kullanıcılardan gizler.
62-Beşinci seçenek seçilirse liste üyelerinin adres defterleri gizlenir.
63-Eğer sekmeler Delivery Restriction seçilirse gelen ve giden mesajlar için kısıtlamalar getirilir.
64-Bu kısıtlamalar bazı kullanıcılardan gelen mesajları alma ve bazılarına göndermedir.
65-OK butonuna basılırsa artık grubumuz yaratılır. Aşağıda grubun nasıl göründüğünü gösteren bir resim görülmüştür.birinci_sinif adlı grubumuz yaratılmıştır.

66-Exchange Server üzerinde daha bir çok kontrol getirebilmektedir
xxxxxx