Ağım Neden Yavaş Çalışıyor

Networkünüzü yeni kurdunuz ya da varolan networkünüzü yenilediniz. Bekletiniz tabii ki hızlı çalışması yönünde. Fakat beklentileriniz gerçekleşmedi!...
Sebeplerini şimdi aşağıda göreceksiniz.
Bu bölümü okumadan önce, eğer bir TCP/IP networkünüz var ise ilk olarak Ağı Hızlandırmak konusunu okumanızı tavsiye ederim.
Şimdi sağlıklı bir networkün nasıl çalıştığını görelim.

Şimdi de adım adım inceleyelim :
Client bir istekte bulundu (bir dizinin listelenmesi,bir dosyanın açılması,bir dosya(ya)nın okunup yazılması, yazıcı çıkışı gibi..)
Bu istek bir Network-Veripaketi haline getirildi.
Bu "paket" bir elektrik sinyali olarak,ethernet kartından çıktı,kablolardan geçerek "server" isimli makinaya gönderildi.
"Server" veripaketini aldı.
"Server" gelen isteği işledi,cevap olacak veri paketlerini hazırladı.
Cevap tekrar bir veri paketi haline getirildi.
Cevabı içeren veripaketi Cliente gönderildi.
Client veri paketini aldı,işledi ve.. evet ona gelen cevaptı bu.
Eğer kablolamada problem var ise bağlantıda da problemler oluşuyor. Bu da aşağıda gösterilmiştir.
Şimdi bunu da adım adım inceleyelim :
Client bir istekte bulundu (bir dizinin listelenmesi,bir dosyanın açılması,bir dosya(ya)nın okunup yazılması,yazıcı çıkışı gibi..)
Bu istek bir Network-Veripaketi haline getirildi.
Bu "paket" bir elektrik sinyali olarak,ethernet kartından çıktı,kablolardan geçerek "server" isimli makinaya gönderildi. Gönderildi ama kablodaki bir problem nedeniyle yerine tam ve hasarsız ulaşamadı !
"server" veripaketini aldı. Ancak paket yolda bozulduğu için "server" bunun ne olduğunu anlayamadı. Dolayısıyla da bir cevap üretmedi.
"server" ne olduğunu anlayamadığı için bir cevap üretemedi ve yollayamadı. Sonuçta (bir süre beklendikten sonra) Client gönderdiği veri paketinin yolda kaybolduğunu kabul etti. (time out)
Client isteğini yineledi.
Sonuçta bu beklemeler,tekrar-tekrar gönderimler ağ performansını düşürür.
Böyle durumlarda; NET DIAG/STATUS (Networkümün durumu ne??) yaparak network istatistiklerinizden yararlanarak problemi çözmeye çalışabilirsiniz.
Ethernet Paketleri (veripaketleri) genellikle aşagıdaki nedenlerden dolayı bozulmaya uğrarlar :
  • Bozuk Network Kartları
  • Yanlış bağlanmış terminatorler,bozuk terminatörler ve Hub portları
  • Kablo çok uzunsa
  • Bozuk T konnektörleri
Bazen yukarıdaki sebeplerden bir tanesine sahip bir terminal bile networke sürekli bozuk veripaketleri göndermek suretiyle,tüm sistemi işlemez hale getirebilir. Hub üzerindeki ışıklardan takip edildiğinde üzerinden veri transferi olmadığı halde bir terminalin ışığı sürekli yanıyorsa (veri iletimi durumunu gösteren ışık) orada bir problem var demektir.
xxxxxx