Akıllı Şebekeler IN -Intelligent Networks           Akıllı şebeke kavramı tüm telekomünikasyon şebekelerine eklenebilecek ve "intelligence" oluşturan bir mimariyi belirtir. Dolayısı ile IN kendi içinde bir şebeke olmayıp,  mevcut telekomünikasyon şebekelerine (PSTN/ISDN/GSM ve Coorp.Network) ilave edilen akıl/zekayı da kapsayacak şekilde oluşturulan yeni yapıyı sembolize eden bir kavramdır. Uygulanan yöntem şebekelerdeki servis sunumunu mevcut anahtarlama birimlerinden (telefon santralları) ayırıp, farklı bir katmana (servis yaratma, yönetme ve kontrol katmanı) taşımaktır. Böylece, IN mimarisi şebekeye servis girişinin kolaylaştırılmasını (hızlı, etkin, ucuz servis sunumu) ve şebeke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.

             AKILLI ŞEBEKE MİMARİSİ
            Telekomünikasyon şebekesinin her noktasındaki abonelerin IN-servislerine ulaşımı SSP (Service Switching Point) adı verilen birimler aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu birimler santral benzeri sistemler olup en önemli görevi arayan abonelerce çevrilen IN  numaralarını algılayarak, yönlendirme bilgilerini almak amacı ile SCP  (Service Control Point) 'de bulunan veri tabanı ile soru cevap ilişkisine geçmektir. SSP ayrıca, A ve B abonelerinindevre anahtarlamalı bağlantısını ve servis mantığına uygun olarak her iki abonenin de ücretlendirilmesini  sağlar.
            Yukarıda adı geçen SCP birimleri akıllı şebekenin merkezi veri tabanını oluşturur. Bunlar yüksek performansa ve geniş bellek  kapasitesine sahip iş istasyonları/bilgisayarlardır. SSP' lerle  bağlantıları, ayrıntıları ITU-T ve ETSI' de tanımlı CCS7 sinyalleşme linkleri üzerinden INAP (IN Application Protocol) protokolü ile sağlanır. Sunulan IN-servislerine ait servis mantığı ve abonelere ait  tüm veri tabanı bu birimlerde bulunur. Aktif servis mantığının sorgulandığı ve kullanıcıların bu servislere eriştiği sistemlerdir..
            IN mimarisinde kullanılan son birim ise SMS (Service Management  System) adı verilen yönetim birimidir. Bu birim, şebekeye ulaşan kullanıcıların erişim haklarını tutmasının yanında her türlü kullanıcı verisini, servis verisini, ücretlendirme verisini ve trafik ölçüm verilerini saklar. İlave olarak istemci-sunucu yapısında çalışan SCE (Service Creation Environment) lere hizmet eder. SCE'ler akıllı şebekelerde sunulması planlanan servislerin, temel yapı taşları kullanılarak oluşturulduğu  ve gerçek şebekelerde aktivasyon öncesi, simulasyon yazılımları aracılığı ile test edildiği ortamlardır. İş istasyonları ve/veya PC'ler üzerinde gerçekleştirilir.

 IN SERVİSLERİ
 Bazı IN servisleri aşağıda verilmiştir.
 • Peşin Ödeme Servisi (Pre-Paid, Hazır Kart)
 • Sanal Özel Şebeke (VPN)
 • Virtual Card Calling (VCC)
 • Televoting (VOT)
 • Premium Rate (PR)
 • Freephone (FP)
 • Universal Access Number (UAN)
 • Universal Personal Telephony (UPT)
 • Number Portability (NP)
 • Personel Number Services
 • Friends and Family
 • GPRS/PPS Interworking
 • Location Based Services (Home Zone Billing, Mobile Local Call  Advertising,   Safety
xxxxxx