Birden Fazla Ethernet Kartı Kullanmak

Bu sayfalar Windows 9x ve Nt sistemlerini anlatmaktadır)
Windows 9x ve Nt de network kurmak aslında basit bir iştir :
"Network Adapter" yükler, "Protocol" ve "Client" ekler ve networkle haberleşmeye başlarız.
Bir windows ve Nt sistemi altında, bir network kartına birden fazla protokol atamak da herzaman mümkündür. Oysa dos ve win3.x sitemlerinde bu çoğu zaman olanaksızdır.
Büyük bir sorun : IRQ Kanalları
İlk gerçek PC olan IBM AT'nin tasarımından bugüne kadar, PC dünyasında çok önemli değişiklikler yaşanmasına rağmen IRQ sayısı hep aynı kalmış, bu da sisteme yeni eklenen donanımlara kullanacak boş irq kalmamasına sebep olmuştur.
IMB AT
Modern Pentium II
Clock:
6 Mhz
300 Mhz
Screen resolution:
EGA
UVGA (1280x1024 / 1600x1200)
Memory:
typical 1 MByte
typical 16/32/64 MByte
Disk:
20 MByte
4 GByte
Floppy disk:
1.44 MByte
1.44 MByte (plus CD-ROM)
available IRQ's:
16
16 !
Bugün bu yüksek persormanslı sistemlerde bile 16 irq kanalı bulunur. Bu sayı günümüz multimedya ve scsi sistemlerinde problemlere sebep olmaktadır.
Bazen PC üzerinde dolu olarak gelen irq kanalını boşaltmak için kullanılmayan bir donanım disable edilmek zorunda bile kalınabilir (Com 2 gibi).
Windows95:
Control-Panel
"System", tab: "Device Manager"
"Computer"-properties'ten
kullanılmayan bir IRQ bulun.
Bu örnekte ikinci kart daha önceden yüklenmiş durumda.
Fakat bu sistem bir ses kartı (genelde 2 tane irq kullanır) ve scsi karta sahip ve kullanılabilir boş irq kalmamış durumda.
Windows NT4:
"NT Diagnostics",
Tab:"Resources".
Window 9x altında yeni bir kart install edildiğinde otomatik olarak bu karta tüm protokoller "bind" edilir.
Bu resimde sizin tüm yüklü bileşenleri görebilmeniz için iki resim birleştirilmiştir. Tüm protocoller, her bir Network kartı için ayrı ayrı yüklenmiş durumda (yada bind edilmiş, yani birbiri ile kullanılmak üzere ayarlanmış). Biz ise sadece gerekenler kalacak şekide bir temizlik yapacağız.
Multi-Network-Adapter/Multi-Protocol ayarlarına geçmeden, çoklu kart kullanmanın ne gibi faydalar sağlayabileceğine bakalım:
Bu örnekte iki farklı kablo birleştirilmiş durumda:
  • Bir Novell-Netware server'a IPX protocol ile bağlantı
  • Bir Windows NT system'e NetBEUI-protocol ile bağlantı
  • Internet'e Modem/Dialup-Adapter ile TCP/IP kullanarak bağlantı.
(Örneğimizde farklı iki kart kullandık, ancak aynı model kart kullanmakta mümkündür, tabii ki farklı irq ve adres kullanmak şartı ile.
Diğer bir dikkat edilmesi gereken bir nokta ise: Eğer networkünüzde (aynı kablo üzerinde) birden fazla Novell-server ve NT-system varsa, sadece bir Network-adapter kullanarak, birden fazla protokolü bu karta bind ederek de bağlantı kurabilirsiniz. Lütfen örneğimizi takip edin.)
Windows 95:
Bir Binding'i yok etmek için,
"Protocol->Network board" kombinasyonlarını seçip, "Remove" edin.
Temiz bir network kurulumunda sadece ihtiyaç duyulan protokoller ve bind'ler bulunur.
Şimdi herbir bileşenin özelliklerine girip binding'lerini kontrol edelim.
IPX 3COM'a Bind edilmiş (Netware Server'a bağlanmak için).
NetBEUI NE2000'e bind edilmiş (NT system'e bağlanmak için).
IPX-protocol Client
for Netware Networks'a Bind edimiş.
(Burada "Client for Microsoft Network" manuel olarak un-check edilmiştir.)
NetBEUI-protocol "Client for Microsoft Networks" a Bind edilmiş.
Şimdi bu sistemlere bağlanalım:
Netware server "Network Neighborhood" da görünecektir, ancak NT system "Network-Neighborhood" görülmeyecektir (bu Microsoft sırlarından biri olan "Browse-Master" dan kaynaklanır), ama ben "Run"-> Open: \\, ile bağlantı kurabiliyorum (yukarıdaki resim-benim serverin ismi "piijh" dir).
WindowsNT4:
Control-Panel deki "Network" seçeneğini kontrol edelim.
Novell-netware server'a bağlanmak istediğimizde, "Server" ve "Workstation" lara "Client Services for Netware" ı eklemek zorundayız.
Aşağıdaki protokollerimiz var:
  • NetBEUI NT-system'e bağlantı için.
  • IPX Novell Netware server'a bağlanmak için.
2 tane Network Adapter
Bindings:
önce şunu yapın:
"+" işaretlerine basarak seçenekleri açın.
İhtiyaç duymayacağımız tüm Binding'leri disable edin.
Bu örnekte:
IPX-protocolün Server ve Workstation'a bind edilmesine gerek yok (Çünkü ipx'i sadece netware server'a bağlantı için kullanacağız.
Ve artık bağlanmaya ve gözatmaya hazırız:
Artık niye NT4 altında "Network-Neighborhood" ta hem Netware server'ı ve NT sistemleri birlikte görebildiğimizi öğrendiniz (Yukarıda W95'te görememiştik).
(Her zaman aklınızda bulunsun, W9X network konusunda NT nin küçük kardeşi gibidir. Her zaman onun sahip olduğundan daha azına sahip olacaktır.).
xxxxxx