CCNA - Hafta 3: IOS Yönetimi


Hafta 3: IOS Yönetimi
  •  Cisco Router User Interface
  •  Command-Line Interface
I. Cisco Router User Interface
IOS (Internetwork Operating System), Cisco routerlarının ve switchlerinin temelini oluşturur.
A. Cisco Router IOS
Cisco Router IOS, Cisco Router'larının çoğunda ve bazı Cisco Catalyst switchler üzerinde (örneğin Catalyst 1900 switch gibi) çalışır. Cisco Router IOS'un Cisco donanımı üzerindeki görevleri şunlardır:
  •  Network protokollerini ve fonksiyonlarını taşır.
  •  Aygıtlar arasındaki yüksek hızlı trafiği birbirine bağlar.
  •  Güvenlik sağlar.
  •  Büyük networkün ölçeklenmesini sağlar.
Cisco IOS sistemi bir router üzerindeki konsol portundan modem ya da Telnet aracılığıyla komutların uygulanmasıyla olur.
B. Cisco Router'a Bağlanmak
Bir Cisco Router'a kontrol ve yapılandırma işlemleri için bağlanılır. Değişik bağlanma yöntemleri vardır. Bunlar:
  •  Konsol portu
  •  Auxiliary port
  •  Telnet
Genellikle konsol portundan bağlanılır. Konsol portu Router'ın arkasındaki bir RJ-45 bağlantısıdır.
C. Router'la İlk İlişki
Cisco Router'la ilk ilişki kurduğunuzda açılış yapacak (POST) ve Cisco IOS'u Flash belleğinden yükleyecektir (eğer varsa). Daha önceden yapılmış bir yapılandırma yoksa, setup moda girilir.
Setup Mode
Setup Modda iki seçenek vardır: Basic Management ve Extended Management. Basic Management yalnızca yapılandırma için gerekli düzenlemelere olanak tanırken, Extended Management seçeneği global parametrelerin düzenlenmesini sağlar.
II. Komut Satırı Arabirimi
CLI (Command Line Interface), sağladığı esneklikler bakımından Cisco Routerlerı yapılandırmak için kullanılan en iyi yoldur. Router yönetiminde CLI kullanmak için yönetim ekranına girmek için sorulan soruya No (Hayır) yanıtı verilir.
Komut satırı Router bilgi istemiyle görünür:
Router>
Router>
Router>
Enable komutuyla özel mode girilir. Yapılandırma değiştirilir ve Disable komutuyla çıkılır.
Router> Enable
Router#
Özel modda:
Router# Disable
Router>
Konsoldan çıkmak için:
Router> Logout
A. Komutlar
Aşağıdaki tabloda konsol komutlar yer almaktadır:

Komut
İşlevi
?
Help  ekranı.
Bandwidth
Seri arabirimin bant genişliğini düzenler.
Banner
Router'a logon olan kullanıcılar için banner yaratır
Clear counters
Arabirimden istatistikleri siler.
Clock rate
Seri DCE arabiriminde zamanlama yapar.
Config memory
Başlangıç düzenini kullanılan düzene kopyalar
Config network
TFTD üzerindeki saklı olan düzeni kullanılan düzene kopyalar.
Config terminal
Global yapılandırma moduna geçer.
Copy run start
NVRAM yapılandırmasına geçer.
Description
Bir arabirim üzerinde açıklama yapar.
Disable
Özel moddan kullanıcı moduna döner.
Enable
Özel moda geçer.
Enable password
Şifrelenmemiş parola kullanır.
Enable secret
Şifrelenmiş parola kullanır.
Erase startup
Başlangıç düzenini siler.
Hostname
Router'ın adını düzenler.
Interface
Interface (Arabirim) yapılandırma moduna geçer.
Ip address
Bir arabirimin IP adresini düzenler.
Line
Kullanıcı modu parolasını değiştirmek için yapılandırma moduna geçer.
Logout
Konsol oturumunu kapatır.
No shutdown
Bir arabirimi başlatır.
Ping
IP bağlantısını kontrol eder.
Router rip
Router rip yapılandırma moduna geçer.
Show history
Girilen son 10 komutu gösterir.
Show interface s0
Seri 0 arabiriminin istatistiklerini gösterir.
Show run
Router üzerinde şu anki yapılandırmayı gösterir.
Show start
NVRAM içindeki yedek yapılandırmayı gösterir.
Show terminal
Yapılandırılmış tarihçe (history) büyüklüğünü gösterir.
Show version
Router'ın istatistiklerini gösterir.
Shutdown
Bir arabirimi kapatır.
Telnet
IP bağlantısını kontrol eder ve bir router'ı yapılandırır.
Terminal history size
Komut history büyüklüğünü 10 dan 256'ya çıkarır.
Trace
IP bağlantısını kontrol eder.

III. Sorular
1. Router ilk açıldığında IOS varsayım olarak nereden yüklenir?
Yanıt: Flash bellek.
2. Router'ın setup moduna nasıl girilir?
Yanıt: erase start komutu ve router'ı yeniden başlatarak.
3. Şu anda çalışan IOS versiyonunu görmek için hangi komutu kullanırsınız?
Yanıt: Show version.
4. Router içindeki EEPROM içindeki bilgileri görmek için hangi komut kullanılır?
Yanıt: Show flash.
5. Auxiliary port için bir parola nasıl düzenlersiniz?
Yanıt: Line auxiliary 0

Yorum Gönder

xxxxxx