Excel Kısayolları


Çalışma sayfasında veya çalışma kitabında taşıma ve kaydırma tuşları
Buna basın
Bunun için
Ok tuşları
Bir hücre yukarı, aşağı, sola veya sağa taşıma
CTRL+ok tuşu
Geçerli veri alanının kenarına taşıma
HOME
Satırın başına taşıma
CTRL+HOME
Çalışma sayfasının başına taşıma
CTRL+END
Çalışma sayfasındaki son hücreye, yani, sağdaki en çok kullanılan sütunla, alttaki en çok kullanılan satırın kesişme noktası olan (sağ alt köşedeki) hücreye veya genellikle A1 olan, ana hücrenin karşısındaki hücreye taşıma
PAGE DOWN
Bir ekran aşağı taşıma
PAGE UP
Bir ekran yukarı taşıma
ALT+PAGE DOWN
Bir ekran sağa taşıma
ALT+PAGE UP
Bir ekran sola taşıma
CTRL+PAGE DOWN
Çalışma kitabındaki sonraki sayfaya taşıma
CTRL+PAGE UP
Çalışma kitabındaki önceki sayfaya taşıma
CTRL+F6 veya CTRL+SEKME
Sonraki çalışma kitabına veya pencereye taşıma
CTRL+ÜST KARAKTER+F6 veya CTRL+ÜST KARAKTER+SEKME
Önceki çalışma kitabına veya pencereye taşıma
F6
Bölünmüş bir çalışma kitabında bir sonraki pencereye taşıma
ÜST KARAKTER+F6
Bölünmüş bir çalışma kitabında bir önceki pencereye taşıma
CTRL+GERİ AL
Etkin hücreyi görüntülemek üzere kaydırma
F5
Git iletişim kutusunu görüntüleme
ÜSTKRKT+F5
Bul iletişim kutusunu görüntüleme
ÜSTKRKT+F4
Son Bul eylemini yineleme (Sonrakini Bul ile aynı)


SEKME
Korunmuş bir çalışma sayfasındaki kilidi açılmış hücreler arasında taşıma
Başa dön

Belgeyi görüntüleme ve yazdırma tuşları

Not   Yardım penceresini ekranın tamamını kaplayacak şekilde büyütmek için ALT+ARA ÇUBUĞU ve sonra X tuşuna basın. Pencereyi önceki boyutuna ve konumuna geri yüklemek için ALT+ARA ÇUBUĞU ve sonra R tuşuna basın. Bu konuyu yazdırmak için ALT+O ve sonra P tuşuna basın.
Basılacak tuş
Yapılacak iş
CTRL+P veya CTRL+ÜST KRKT+F12
Yazdır iletişim kutusunu görüntüleme

Baskı önizlemede çalışma

Basılacak tuş
Yapılacak iş
Ok tuşları
Yakınlaştırıldığında sayfada hareket etme
PAGE UP veya PAGE DOWN
Uzaklaştırıldığında bir sayfa hareket etme
CTRL+YUKARI OK veya CTRL+SOL OK
Uzaklaştırıldığında ilk sayfaya hareket etme
CTRL+AŞAĞI OK veya CTRL+SAĞ OK
Uzaklaştırıldığında son sayfaya hareket etme

Çalışma sayfaları, grafikler ve makrolarla çalışmak için tuşlar

Not   Ekranı doldurmak amacıyla Yardım penceresini büyütmek için, ALT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın sonra da X tuşuna basın. Pencereyi önceki büyüklüğüne ve yerine döndürmek için ALT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın ve sonra da R tuşuna basın. Bu konuyu yazdırmak için ALT+O tuşlarına basın ve sonra da P tuşuna basın.
Basılacak tuş
Yapılacak iş
ÜST KARAKTER+F11 veya ALT+ÜST KARAKTER+F1
Yeni bir çalışma sayfası ekleme
F11 veya ALT+F1
Geçerli aralığı kullanan bir grafik oluşturun
ALT+F8
Makro iletişim kutusunu görüntüleme
ALT+F11
Visual Basic Düzenleyicisi'ni görüntüleme
CTRL+F11
Bir Microsoft Excel 4.0 makro sayfası ekleme
CTRL+PAGE DOWN
Çalışma kitabındaki sonraki sayfaya taşınma
CTRL+PAGE UP
Çalışma kitabındaki önceki sayfaya taşınma
ÜST KARAKTER+CTRL+PAGE DOWN
Çalışma kitabındaki geçerli sayfayı ve sonrakini seçin
ÜST KARAKTER+CTRL+PAGE UP
Çalışma kitabındaki geçerli sayfayı ve bir öncekini seçin

CTRL+9
Seçili satırları gizlemek için
CTRL+ÜST KRKT+( (sol ayraç)
Seçili satırları göstermek için
CTRL+0 (sıfır)
Seçili sütunları gizlemek için
 
CTRL+ÜST KRKT+) (sağ ayraç)
Seçili sütunları göstermek için 

xxxxxx