Temel Bilgisayar Bilgileri - Genel Klavye Kısayolları

• CTRL+C (Kopyala)
• CTRL+X (Kes)
• CTRL+V (Yapıştır)
• CTRL+Z (Geri Al)
• DELETE (Sil)
• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na atmadan kalıcı olarak sil)

• Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür)
• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür )
• CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür)
• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür )
• Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
• Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
• CTRL+A (Tümünü seç)
• F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
• ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
• CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
• ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
• ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
• F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
• F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
• CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
• ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
• Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştirir)
• F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)
• SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
• F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleştir)
• GERİ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
• ESC (Geçerli görevi iptal et)
• CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatılmasını önle) 

İletişim Kutusu Klavye Kısayollar;
• CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
• CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
• SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
• ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
• ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
• ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
• ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
• Ok tuşları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)
• F1 tuşu (Yardım görüntüle)
• F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
• GERİ (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç) Microsoft Doğal Klavye Kısayolları;
• Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
• Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
• Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
• Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
• Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri geri yükle)
• Windows Logosu+E (Bilgisayarım’ı aç)
• Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
• CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
• Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı’nı görüntüle)
• Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
• Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
• Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç) 

Erişilebilirlik Klavye Kısayolları;
• Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
• Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık’ı aç veya kapat)
• Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları’nı aç veya kapat)
• Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar’ı aç veya kapat)
• Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları’nı aç veya kapat)
• Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç) 

Windows Gezgini Klavye Kısayolları;
• END (Etkin pencerenin sonunu göster)
• HOME (Etkin pencerenin başını göster)
• NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
• NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
• NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
• SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç)
• SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç) 
Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları
Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz: 
• SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
• SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git)
• YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
• AŞAĞI OK (Bir satır aşağı git)
• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
• HOME (Satırın başına git)
• END (Satırın sonuna git)
• CTRL+HOME (İlk karaktere git)
• CTRL+END (Son karaktere git)
• ARA ÇUBUĞU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap) 

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları
• CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
• CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
• CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
• ALT+F4 (Konsolu kapat)
• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
• ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle) 


MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları;
• CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
• ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
• F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
• ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır) 

Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi;
• CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
• ALT+PAGE UP (Programlar arası soldan sağa geçiş yap)
• ALT+PAGE DOWN (Programlar arası sağdan sola geçiş yap)
• ALT+INSERT (Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön)
• ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
• ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
• CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.) 

Microsoft Internet Explorer Gezintisi;
• CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)
• CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
• CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)
• CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
• CTRL+I (sık kullanılanlar çubuğunu aç)
• CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
• CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini aç)
• CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)
• CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
• CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)
• CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat) 
Çalıştır Komutları ;
compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi 
devmgmt.msc - Aygıt Yöneticisi 
diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi 
dfrg.msc - Disk birleştirme 
eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi 
fsmgmt.msc - Paylaşılan Dosyalar 
gpedit.msc - Grup Poliçeleri 
lusrmgr.msc - Yerel Kullanıcılar ve Gruplar 
perfmon.msc - Performans Monitörü 
rsop.msc - Poliçe Sonuçarını Ortaya koymak 
secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarları 
services.msc - Çeşitli Servisler 
msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri 
regedit - - Kayıt Defteri Editörü 
msinfo32 - Sistem bilgisi 
sysedit - Sistem Şekli Editörü 
win.ini - Windows Yükleme Bilgisi 
winver - Şu anki Wİndows Sürümünü Görüntüle 
mailto: - Varsayılan E-mail alıcısı Görüntüle 
cmd - Komut satırını çalıştır 

Denetim Masası Öğeleri İçin Çalıştır Komutları ;
Program Ekle Kaldır / control appwiz.cpl 
Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl 
Ekran özellikleri / control desk.cpl 
Hızlı bul / control findfast.cpl 
Fontlar / control fonts 
İnternet Özellikleri /control inetcpl.cpl 
Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard 
Mouse Özellikleri / control main.cpl 
Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl 
Ağ Özellikleri / control netcpl.cpl 
Şifre özellikleri / control password.cpl 
Printer /control printers 
Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds 
Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl 

[b]Windows XP Shortcuts ;
ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri 
ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı gecıs saglar 
ALT+F4 / aktif pencerelerı kapatır 
ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu 
ALT+TAB / menuler arasında geçiş 
BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiş 
CTRL+A / hepsini seç 
CTRL+B / kalın yazı 
CTRL+C / kopyala 
CTRL+I / italik 
CTRL+O / dosya açma 
CTRL+U / alt cızgı 
CTRL+V / yapıştır 
CTRL+X / kes 
CTRL+Z / geri tusu 
CTRL+F4 / dökümanları kapatır 
CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar 
CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kısayol oluşturur 
SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler 
ESC / ıslemlerı durdurur 
F1 / help 
F2 / seçili öğenin ismini degiştirme 
F3 / arama dosya ve klasörlerde 
F4 / adres çubuğunu açar 
F5 / yenileme 
F6 / adres çubuğuna gider 
F10 / active sayfalarda çubuğa gider “dosya eklemek araçlar filan” 
SHIFT+F10 / sağ tıkladıgınızda açılan menu 
CTRL+ESC / start menusu 
SHIFT+CTRL+ESC / görev yönetıcısı 
WIN / start menüsü 
WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü 
WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme 
WIN+E / bilgisayarımı açar 
WIN+F / arama dosya ve klasörlerde 
WIN+F+CTRL / bilgisayarımda arama 
WIN+L / kullanıcı degiştirme kapatmadan 
WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları 
WIN+R / çalıştırı açar WIN+TAB / açık olan sayfalarda geçiş Windows Explorer Shortcuts ;
ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü 
CTRL+ESC / windows menusu 
ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olayları kapatır 
CTRL+A / bütün parçaları seçer 
CTRL+X / seçili kısmı keser 
CTRL+C / seçili kısmı kopyalar 
CTRL+V / seçili kısmı yapıştırır 
CTRL+Z / geri döner son yapılana 
CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru sıralar 
TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme 
SHIFT+DELETE / direk silme 
BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime işlemi 
ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri 
F10 / aktif sayfanın menusu 
F6 / adress bara gider / 
F5 / sayfayı yenıler 
F3 / arama ögesi 
F2 / ismini degistirme seçili ögenin 
Internet Explorer Shortcuts ;
CTRL+A / bütün sayfanın seçimi 
CTRL+D / favorite ekler 
CTRL+E / aktif sayfada arama yapar 
CTRL+F / sayfada bulma 
CTRL+H / geçmiş sayfasını açar 
CTRL+I / favorite sayfalarının oldugu kısmı açar 
CTRL+N / yeni pencere açar 
CTRL+O / yenı lokasyonlar gider 
CTRL+P / printer menusu 
CTRL+S / degisiklikleri kaydeder 
CTRL+W / aktif sayfayı kapatır 
CTRL+ENTER/ basına www ve sonuna .com koymayı yapar Asi 
SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar 
BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider 
ALT+HOME / anasayfaya gider 
HOME / sayfanın başına gider 
TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar 
END / sayfanın sonuna gider 
ESC / açılan sayfayı sonlandırır 
F11 / tam ekran yapar sayfayı 
F5 / sayfayı yeniler 
F4 / adress barı açar 
F6 / adress bara gider 
ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür 
SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider 
SHIFT+F10 / sağ tus olayı 
SHIFT+TAB / geri tab olayı 
CTRL+C / kopyalama 
CTRL+V / yapıştırma 
ENTER / aktif etmek / 
F1 / internet xplorer help 


Ms-dos komutları ;
ASSOC / Dosya ortaklıklarını görüntüle. 
AT / Programları ve komutları uygulamak için zamanı ayarla. 
ATMADM / Windows ATM sağrı yöneticinin gördüğü adresleri ve bağlantıları listele 
BREAK / CTRL + C'i Etkinleştir / devre dışı bırak 
CACLS / ACL dosyaları göster ve değiştir 
CALL / Grup dosyasını diğer grup dosyasından çağır. 
CD / Rehberi değiştir. 
CHCP / Uluslar arası klavye ve karakter bilgilerini ilave et 
CHDIR / Adresi değiştir. 
CHKDSK /FAT diskdeki hataları tara. 
CHKNTFS / NTFS disk'deki hataları tara 
CLS / Ekranı temizle. 
CMD / Komut satırını çalıştır. 
COLOR / Ön plan resmini değiştir. 
COMP / Dosyayı sıkıştır. 
COMPACT / Dosyayı sıkıştır,aç,. 
CONTROL / Ms-dos da denetim masası simgelerini aç 
CONVERT / FAT'i NTFS'e dönüştür 
COPY / Bir yada daha fazla dosyayı öteki konuma kopyala 
CTTY / Bilgisayarın giriş çıkış aygıtlarını değiştir 
DATE / Sistem tarihini görüntüle,değiştir 
DISKCOMP/ Disk'i diğer bir disk ile karşılaştır 
DRIVPARM / Asıl aygıt sürücülerinde yeniden yazmayı etkinleştir. 
ECHO / Mesajları göster ,etkinleştir ve devre dışı bırak 
EDIT / Dosyayı görüntüle ve değiştir. 
EDLIN / Dosyayı görüntüle ve değiştir. 
EMM386 / Genişletilmiş hafıza yöneticisini görüntüle 
ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma 
SCANDISK / disk taramayi calistir. 
QBASIC / Qbasic i ac. 
RENAME / yeniden adlandir. 
RMDIR /bos klasoru sil. 
SHUTDOWN/ bilgisayarı kapat 
SMARTDRV / geleneksel ve genişletilmiş hafıza için disk hafızası olustur 
SORT / kisa giris ve cikislari goster 
SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldır. 
SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle 
TIME / sistem saatini goster,ayarla. 
TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir 
TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster 
TREE / Disk'in yuzeysel agacini goster 
T YPE / Dosyanin icerigini goruntule 
U NDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall 
U NFORMAT / bicimsiz disk surucusu. 
U NLOCK /Disk'in klitini ac. 
V ER / Versiyon bilgisini goster. 
V ERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir yada devre disi birak. 
VOL / cilt bilgisini goster 
XCOPY / Başka bilgisayarlardan çoklu dosyaları kopyala 
TRUENAME/ dizinde var olan kişileri gösterir 
TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamaları kapat 
SETVER - ms-dos version unu degistir. 
SHARE - dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak. 
SCANREG - kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle. 
ROUTE - windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir 
RUNAS - baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir. 
PRINT - dosyayada resmi print et 
PROMPT - ms-dos u goster ve degistir 
PING - test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder 
POPD - agdaki rehberi degistir. 
NET - ag ayarlarini guncelle ve onar 
NETSH - degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster com 
NETSTAT - TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntule. 
NLSFUNC - ulkeye ozgu bilgileri goster 
NSLOOKUP - agdaki yada alandaki ip adresini goster 
PATH - bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren 
PATHPING - ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren c
MOVE - dosyanin yerini degistir. 
MSAV - ilk microsoft virus hizmeti. 
MSD - Tanimlama hizmeti. 
I FSHLP.SYS - 32-bit dosya yoneticisi. 
I PCONFIG - ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule 
KEYB - klavyenin planini degistir. 
LABEL - disk surucusunun etiketini degistir. 
LH - Yuksek Hafizada disk surucusu yukle 
LISTSVC - servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule 
LOADFIX - 64k'nin uzerindeki programlari yukle 
LOADHIGH - yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle. 
LOCK - hard disk surucusunu kitle. 
LOGON - kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi. 
MAP - surucudeki aygit ismini goster 
MEM - Sistemdeki hazfızayı göster. 
MKDIR - yeni, rehber komutu yarat. 
MODE - port ve gotuntu ayarlarini degistir. 
GRAFTABL - Grafik modundaki genişletilmiş karakterleri göster. . 
HELP - komutlari kisaca acikla 
EXTRACT - dosyalari windows dizininden cikart 
FASTHELP - ms-dos komutlarini ve bilgileri listele 
FC - dosyalari karsilastir. 
FDISK - disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti 
FIND - dosya icindeki yaziyi ara. 
FINDSTR - dosya icindeki dizini ara. 
FIXBOOT - yeni cizim bolgesi yaz 
FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz 
FORMAT - disk surucusunu bicimlendir. 
FTP - FTP * a baglan 
FTYPE - dosya turunu goster 
ERASE - dosyayi sil 
DISKCOPY - diski diger bir disk'e kopyala. 
DEFRAG - yuklenen programlari disk uzerinde stabile et. 
DEL - bi veya daha fazla dosyayi sil. 
DELETE - silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu 
DELTREE - bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil 
DIR - klasor icindekileri goster. 
DISABLE - windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak. 
CHOICE - dizin icindeki coklu sevenekleri belirt. 
BOOTCFG - kurtarma konsolu komutlarını göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden oluştur.
xxxxxx