svchost.exe kullanılan programlar

Uygulama Yönetimi AppMgmt svchost.exe
Otomatik Güncelleştirme wuauserv svchost.exe
Arka Plan Akıllı Aktarım Hizmeti BITS svchost.exe
COM+ Olay Sistemi EventSystem svchost.exe
Bilgisayar Tarayıcısı Browser svchost.exe 
Şifreleme Hizmetleri CryptSvc svchost.exe
DHCP İstemcisi Dhcp svchost.exe
Dağıtılmış Bağlantı İzleme İstemcisi TrkWks svchost.exe
DNS İstemcisi Dnscache svchost.exe
Hata Bildirim Hizmeti ERSvc svchost.exe
Hızlı Kullanıcı Değiştirme Uyumluluğu FastUserSwitching Compatibility svchost.exe
Yardım ve Destek helpsvc svchost.exe
İnsan Arabirim Aygıt Erişimi HidServ svchost.exe
Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı (ICF) / Internet Bağlantı Paylaşımı (ICS) SharedAccess svchost.exe
Mantıksal Disk Yöneticisi dmserver svchost.exe
Ağ Bağlantıları Netman svchost.exe
Ağ Konumu Tanıma (NLA) Nla svchost.exe
Portable Media Serial Number Service WmdmPmSp svchost.exe
Uzaktan Erişim Otomatik Bağlantı Yöneticisi RasAuto svchost.exe
Uzaktan Erişim Bağlantı Yöneticisi RasMan svchost.exe
Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) RpcSs svchost.exe
Uzaktan Kayıt Defteri RemoteRegistry svchost.exe
Çıkarılabilir Depolama Birimi NtmsSvc svchost.exe
Yönlendirme ve Uzaktan Erişim RemoteAccess svchost.exe
İkincil Oturum seclogon svchost.exe
Sunucu lanmanserver svchost.exe
Kabuk Donanım Algılaması ShellHWDetection svchost.exe
SSDP Bulma Hizmeti SSDPSRV svchost.exe
Sistem Olay Bildirimi SENS svchost.exe
Sistem Geri Yükleme Hizmeti srservice svchost.exe
Görev Zamanlayıcı Schedule svchost.exe
TCP/IP NetBIOS Yardımcısı LmHosts svchost.exe
Telefon TapiSrv svchost.exe
Temalar Themes svchost.exe
Evrensel Tak ve Çalıştır Aygıt Ana Makinesi UPNPhost svchost.exe
Karşıya Yükleme Yöneticisi uploadmgr svchost.exe
WebClient WebClient svchost.exe
Windows Ses AudioSrv svchost.exe
Windows Image Acquisition (WIA) stisvc svchost.exe
Windows Yönetim Yardımcıları Winmgmt svchost.exe
Windows Yönetim Araçları Sürücü Uzantıları Wmi svchost.exe
Windows Saati W32Time svchost.exe
Kablosuz Sıfır Yapılandırma WZCSVC svchost.exe
İş İstasyonu lanmanworkstation svchost.exe
xxxxxx