TCP/IP'de Problem Giderme

Giriş
Ağ sorunları genellikle daha önce karşılaşılmamış ve bazende çözümleri oldukça zordur. Hata giderme güvenilir bir ağ servisinin verilmesi için çok önemlidir. Etkili hata giderme soruna metodik yaklaşımı ve ağların nasıl çalıştığına ilişkin bilgiyi gerektirir. Sorunu gidermenin anahtarı, sorunun ne olduğunu anlamaktır. Bu görüldüğü gibi kolay birşey değildir. Yüzeysel problem yanıltıcıdır ve asıl problem yazılımın birçok katmanı tarafından kapatılmış olabilir. Sorunun gerçek doğası anlaşıldığında, sorunun çözümü genellikle çok açıktır.
·         Birçok problemi çözmek metodik bir yaklaşım ve ağ ve TCP/IP konusundaki bilgilerinizin uygulanmasını gerektirir.
 • TCP/IP dört tabakalı bir hiyerarşidir. Uygulama katmanında olduğu sanılan bir problem daha alt bir katmandaki problemden kaynaklanıyor olabilir.
 • IP her sistemin benzersiz bir adrese sahip olmasını gerektirir. IP, bu adresleri kullanarak uçtan uca veri akışını gerçekleştirir. Donanım adreslerini kullanan diğer ağların aksine IP ağlarında sistem yöneticilerinin adresleri doğru olarak tayin etmesi hayati önem taşır. Problemler sık sık bu adreslemede yapılan hatalardan kaynaklanır.
 • Yönlendirme, routing, fiziksel olarak aynı ağ ile birbirine bağlı olmayan iki sistem arasında veri akışı için gereklidir. Altağlara ayrıma, Subnetting, bir ağı birbirinden ayrı fiziksel ağlara böler.
Bir problemi çözmek için üç adım
·         Problemin ne zaman rapor edildiğini tespit edin. Hangi uygulama hatalı bir işlem gerçekleştirdi, karşı sistemin ismi ve IP adresi nedir, kullanıcının sistem ismi ve IP adresi, görüntülenen hata mesajı nedir?… Eğer mümkünse problemin oluştuğu ortamda kendinizde bir deneme yapın
 • Problemin karşı ağdaki tüm uçlarla da yaşanıp yaşanmadığını kontrol edin, bunu diğer uygulamalarla da yapın. Ayrıca problemin kullanıcının dahil olduğu ağdaki diğer uçlarda da olup olmadığını sorgulayın.
 • Eğer problem karşılıklı olarak bazı sistemlerde ortaya çıkıyor, bazılarında çıkmıyorsa bu sistemler arasındaki farklılıkları sorgulayın.
Denetim sonuçlarının analizinde bazı ipuçları
·         Eğer sadece bir uygulamada problem varsa, söz konusu uygulama yanlış konfigüre edilmiş olabilir. Eğer aynı uygulama diğer yerel sistemlerde uzaktaki aynı uca bağlantıda problem çıkarıyorsa, söz konusu uygulama uzaktaki sistemde çalışmıyor veya problemli olabilir. Problemin kaynağı kullanılan uygulamanın sistemdeki TCP/IP yığını ile uyumsuzluğu da olabilir. Bu problem windows 3.1x’ de çok sık yaşanır. Söz konusu uygulama belirli bir tip Winsock.dll ile çalışacak şekilde yazılmış olabilir.
 • Eğer uygulama ne olursa olsun tüm yerel sistemlerin uzaktaki bir sistemdeki uygulama veya uygulamaları çalıştırmak ile ilgili problemleri varsa yerel ağı dış ağlara bağlayan cihaz da bir problem olabilir. Eğer problem yalnız bir PC üzerinde ise PC’ nin ayarlarını kontrol edin. Eğer PC ayarlarında bir problem yoksa taşınabilir bilgisayarla PC’ nin ağ bağlantısını kontrol edin.
 • Hata mesajlarınına dikkat edin. Hata mesajları genellikle anlaşılması zordur, ancak bu mesajlar problemin altını çizecek çok değerli ipuçları içerirler.
o        Unknown host, bilinmeyen uç bir name server, ad sunucusu problemine işaret eder. Eğer ağdaki diğer bilgisayarlar ulaşılamayan sistemin ismini çözebiliyorsa PC yanlış ayarlanmış olabilir. Eğer diğer sistemlerde ismi çözemiyorsa isim hatalı olabileceği gibi ad sunucusunda bir problem olabilir. Bu durumda ucun nümerik karşılığını kullanarak erişmeğe çalışın.
  • Network unreachable, ağa ulaşılamıyor, bir yönlendirme problemi olduğunu gösterir. Bu uzaktaki uca herhangi bir yönlendirme olmadığı anlamına gelir. Eğer başka ağlardan da bu uca ulaşılamıyorsa, uzaktaki sistem çalışmıyor, down olmuş olabilir. Eğer problem sadece bir PC de ise, PC’ nin yerel yönlendirme ayarlarını kontrol edin.
  • Cannot connect, No answerConnection timed out gibi mesajlar karşıdaki sistemlerin cevap vermediği anlamına gelir: Karşıdaki sistem kapalı, uzaktaki sisteme olan bağlantıda bir kopukluk söz konusu olabilir. Eğer kullanıcı nümerik bir adresle bağlanmaya çalışıyorsa, adres hatalı olabilr.
Problemin belirtilerini tespit ettikten sonra, veriyi işleyen her protokol ve cihazı gözünüzde canlandırın. Canlandırma, probleme daha doğru bir bakış açısından bakmanızı sağlar ve denetimlere başlamadan peşin hükümler vermenizi engeller.
Hata Giderme Ipuçları
·         Problemlere metodik olarak yaklaşın, orjinal test senaryonuzu bitirmeden bir yana bırakıp önsezilerinizle başka birine atlamayın.
 • Tekrarlanma olasılığına karşı problemlerin kaydını tutun.
 • Uygulama katmanında görülen bir problemin daha alt bir katmandaki problemden kaynaklanmadığını varsaymayın.
 • Her olasığı deneyin
 • Hata mesajlarına dikkat edin.
 • Rapor edilen problemi sizde deneyin
 • Çoğu problem insan hatasından kaynaklanır, unutmayın.
 • Kullanıcıları bilgilendirin, ancak kullanıcıların ağır teknik terimlerden oluşan cevapları değil, problemlerin çözümlerini beklediğini unutmayın.
 • Kullanıcılarla konuşurken problemin sebebi hakkında yorum yapmayın.
 • Basit şeyleri göz ardı etmeyin, gevşek bir ethernet kablosu çok yaygın bir ağ problemidir. Prizleri, konnektörleri, kablo ve anahtarları kontrol edin.
 • Küçük ceyler büyük problemlere sebep olabilir.
Teşhis Araçları
Birçok ağ problemi ücretsiz teşhis araçları ile çözülebilir. Büyük ağlar bir ağ analizörünü veya en azından donanımın testi için Time Domain Reflectometer (TDR) gibi bir aracı gerektirebiir.
ifcongif  : Arabirimin temel konfigurasyonu hakkında bilgi verir.
            Hatalı Ip adresleri, altağ maskeleri veya broadcast,
            yayın adreslerinin tespitinde faydalıdır.
            (Windows 95, winipcfg, Windows NT ipconfig)
 
arp       : Ethernet/IP adres çevrimi hakkında bilgi verir.
            Yanlış IP adresleri ile ayarlanmış sistemlerin 
            tespitinde kullanılabilir.
 
netstat   : Birçok bilgi sağlar. Genellikle bir ağ arabirimi
            ile ilgili istatistikler ve anlık olarak arabirime 
            gelen veya giden soket bağlantılarının görüntülenmesi
            için kullanılır. 
 
ping      : Uzaktaki bir uca erişilip erişilemediğini gösterir.
 
nslookup  : DNS isim servisi ile ilgili bilgi verir
 
traceroute: Sisteminizden, karşı bir sisteme gönderdiğinizi paketlerin
            hangi yolla gittiğini yapılan her atlamayı göstererek
            bilgi verir.
 
Temel Bağlantının Denetimi
Ping komutu bilgisayarınızdan uzaktaki bir sistemin erişilip erişilemediğini denetler. Bu basit işlev, problemin tespit edildiği uygulamadan bağımsız olarak ağ bağlantısının denetimi için çok yararlıdır. Ping daha sonra yapılacak kontrollerin ağ bağlantısına (Daha alt katmanlara) veya uygulamaya (Daha üst katmanlara) yöneltilmesini sağlar. Eğer ping ile karşı sisteme gönderilen paketler geri geliyorsa, problem daha üst katmanlardadır. Eğer ping başarısız ise problemin kaynağını daha alt katmanlarda aramak gerekir.
xxxxxx