Windows 2000 Datacenter Server


Windows 2000 Server ve Advanced Server içindeki özelliklere ilave olarak her makine başına daha fazla CPU ve daha fazla hafızayı desteklemesi bir ek özellik olarak söylenebilir. DataCenter Server’ın kullanılabileceği yerler ise çok fonksiyonlu server işlemleri yapan ve yüksek ölçeklenmeihtiyacı duyan sistemlerdir. Bunlara ek olarak çok büyük veritabanlarında da bu sistemin kullanılması düşünülmektedir. Data Center Server Win2K Advanced Server’in sınırlarını 8GB’tan 64GB RAM’a, 8 işlemciden 32 işlemciye çıkartmiştır. 64GB bellek işleyebildiği gibi 32 işlemcili SMP(Symetric Multi-Processing – Simetrik Çoklu İşleme) desteğini de yanında getirmektedir. Microsoft, bu işletim sistemini ise hala çıkartmış değil. (PC MAGAZIN-Abdulden)

Ölçeklenebilirlik
Büyük firmalarda bir çok işlem aynı anda yürütülmekte ve çoğu zaman tek bir işlemcinin bütün bu uygulamaların altından kalkması mümkün olmamaktadır. Onu için birden çok işlemcisi bulunan donanımlarda çalışabilen işletim sistemleri, oldukça iyi bir performans sağlamaktadır. (Ders Notları).
Birden  çok işlemcinin kullanıldığı bilgisayara simetrik(sysmetric) bilgisayar denir. Simetrik işleme olanağı, iki işlemcinin uygulama yazılımı ve işletim sistemi tarafından aynı anda kullanılmasını sağlar. Diğer bir değişle iki işlemci ortak olarak kullanılır. Asimetrik çok işlemlilik ise işlemcilerden birisinin işletim sistemini, diğerinin uygulama tarafından kullanılmasını sağlar.(Çubukçu:1997,97) 
Ölçeklenebilirlik uygulamalarına örnek verecek olursak, Unisys firması, en düşük maliyetli hava yolu bilet ücretlerini hesaplayan 32 CPU'lu bir sistemi geliştirdi. Unisys tarafından geliştirilen sistem günde 8.5 milyar uçuş dilimini analiz edecek ve 200.000 terminalden internet erişimi sağlayabilecek kapasitede bir sistemdir. Firmaya göre, sistemin CPU'ları 16'dan 32'ye çıktığında, hesaplama uygulaması, hemen hemen lineer bir ölçeklenebilirliğe erişiyor. Bu doğrusal gelişme, sunucuyu yükseltme (upgrade) ve sunucu ekleme fikrini karşı karşıya getiren eski tartışmayı yeniden canlandırıyor. Örneğin, size göre bir uygulama 16 CPU'luk tek bir sistemle mi, yoksa dört adet 4 CPU'luk sunucu kümesiyle (cluster) mi daha iyi durumda olur? Bu sorunun anahtarı yükü dengelemektir. Sisteminiz bir uygulamayı kümenin birden fazla düğümü arasında kolayca dengeleyebiliyor mu? Yanıt evet ise, yük dengelemeyi kümeleme ya da genişleterek ölçekleme yoluyla gerçekleştirebilirsiniz. Yanıt hayır ise, büyük SMP (Symetric Multi - Processing) sistemleri kullanmak (sekizden fazla CPU içeren sistemler) ya da yükselterek ölçekleme yolu tek alternatifinizdir.
Her iki yaklaşımın artılarını ve eksilerini ortaya koyacak olursak, büyük SMP sistemlerini savunanlar, 32 CPU'lu tek bir sistemin bakımının ve yönetiminin sekiz adet 4 CPU'lu sistemde yük dengelemekten daha kolay olduğunu söyleyeceklerdir. Kümelemeyi savunanlar ise, en yüksek performansın elde edilmesinin ve hatadan korunmanın sekiz adet 4 CPU'lu sunucuyla daha kolay olduğunu söyleyeceklerdir. Kümeleme yöntemi taraftarlarının sorunu, sekiz düğüm kümesinin yönetimini, tek bir sunucuyu yönetmek kadar kolaylaştırmaktır ve Microsoft, bu soruna çözüm olarak Application Center Server (AppCenter) ürününü sunmaktadır. SMP taraftarlarının sorunu ise, uygulamaların 32 CPU'ya iyi bir şekilde ölçeklenmesi ve yeterince hata toleransı sağlanmasıdır.
Başka bir örnek olarak Microsoft SQL Server ele alınabilir. SQL Server 7.0, yük dengeleme işlemlerini kolay gerçekleştiremez, bu nedenle uygulamayı ölçeklemenin tek yolu uygulamayı daha çok sayıda CPU içeren bir sisteme taşımaktır. Zaman içinde, SQL Server yük dengeleme özellikleri ekleyecektir, ancak sistem geliştirme uzmanları için bu özellik sorunsuz bir düzeye gelinceye kadar, SQL Server'ı ölçeklemenin en iyi yolu büyük SMP sistemlerini kullanmaktır.
Her iki ölçekleme seçeneğini de sağlayan Microsoft, yükselterek ölçeklemeyle genişleterek ölçekleme arasında seçim yapmaktan kaçınmaya çalışmıştır. Microsoft'un uygulama geliştirme stratejisi, fiyata göre en iyi performansı sağlamak için yük dengelemeyi kullanmaktadır. Bu yaklaşım, şirketleri daha küçük sistemler satın almaya ve uygulamaları gerektiği gibi ölçekleyebilmek üzere sunucu eklemeye yöneltmektedir. Bu genişleterek ölçekleme stratejisi, sistem hatalarına karşı en iyi esnekliği ve korumayı sağlar. 
xxxxxx