Windows 2000 Veri Güvenliğinin Sağlanması -1 / 3Ağ yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri veri güvenliğini sağlamak ve verilerin ilerde olası bir felaketle karşılaşabileceğini öngörerek önceden gereken önlemleri almaktır. Kritik sistem dosyalarının zarar görmesi veya yanlışlıkla silinmesi, HDD’lerin MBR veya boot sector’lerinin zarar görmesi veya fiziksel olarak bozulmaları (sel,yangın vs..) , sistemin açılmamasına neden olacaktır. Bu bölümde de, Windows 2000’in bize sağladığı veri koruma ve kurtarma araçları  “Disk Fault-Tolerance”, “Gelişmiş Startup Seçenekleri”, “Recovery Console” ve “Windows Backup”  anlatılacaktır.

Windows 2000 Boot Disketi Oluşturmak

Windows 2000’le gelen veri koruma ve kurtarma araçlarını kullanmadan önce, bilgisayarın olası açılmama durumuna karşı bilgisayarı çalıştıracak ve işletim sistemini boot ettirecek Windows 2000 boot disketini oluşturmalıyız. Bunun için:
1-     Windows 2000 yüklü bir bilgisayarda boş bir disketi formatlayın.
2-     Bu diskete sistem partisyonundaki “Ntldr”, “ntdetect.com”, “boot.ini” ve eğer SCSI bios veya bios disable edilmemiş SCSI controller kulanıyorsanız “ntbootdd.sys” dosyalarını kopyalayın.

Fault-Tolerant Disk Arrays (RAID)

RAID (Redundant Array of Independent – or Inexpensive, depending on the source – Disks) RAID, birbirinden bağımsız disklerin disk performansı yada güvenliği arttırıcı konfigurasyon ile beraber kullanılmasıdır. Windows 2000 Server, RAID-0 (Disk Striping – No Parity), RAID-1 (Mirroring and Duplexing) ve RAID-5 (Disk Striping with Parity) desteklerken, Windows 2000 Professional sadece veri güvenliği sağlamayan ama hız performansı sağlayan RAID 0 (Disk Striping – No Parity)’ı destekler. 

RAID-0 (Disk Striping – No Parity)

RAID-0, iki veya daha çok disk ile oluşturulan ve performans artışı sağlayan bir yapıdır. Bilgi bloğu disklere paylaştırılarak yazıldığından yazma ve okuma hız performansı artmaktadır. Fault-Tolerant özelliği yoktur, burada bahsedilmesinin nedeni, ağ yöneticilerinin Raid-0’ı sadece performans arttırma amaçlı kullanmalarını sağlamak ve veri güvenliği amaçlı kullanımları önlemektir. Disklerden herhangi biri bozulduğunda bütün veriler kaybolacak dolayısı ile sistem açılmayacaktır. Toplam kapasite, disklerin toplamıdır. Ancak farklı diskler kullanıldığında en küçük diskin kapasitesi dikkate alınır(Bkz. Şekil-1).
 

RAID-1 (Mirroring and Duplexing)

En az iki disk kullanılır. Bilgi tüm disklere yazılırak birbirinin kopyası diskler oluşturulur. Toplam disk kapasitesi tek bir disk kapasitesine eşittir. Disklerden biri bozulduğunda diğeri devreye sokularak veriler kurtarılır. Windows 2000 Server disklere aynı anda aynı verileri yazmak için ftdisk.sys driver’ını kullanır.Raid-1; iki disk ortak controller’a sahipse mirroring, farklı controller’lar a sahiplerse duplexing adını alır(Bkz şekil-2).
 

RAID-5 (Disk Striping with Parity)

Hem hız perfomansı hem de veri güvenliği sağlanır. En az 3 disk gereklidir. Disk alanı Raid-1’e oranla çok daha verimli kullanılır. Bilgi Raid-0’da olduğu gibi disklere sırayla yazılır, en önemli fark her bir sırada parity bilgisinin de bulunmasıdır. Disklerden biri bozulduğunda bu parity bilgisi kullanılarak veriler kurtarılır. Birden fazla disk bozulduğunda veriler kurtarılamaz. Windows 2000 Server’da en fazla 32 disk bir Raid-5 dizisi oluşturacak şekilde kullanılabilir. Raid-5 in dezavantalarından biri parity hesaplamalarından dolayı yazma performansının düşük olmasıdır. Daha çok controller kullnılarak bu performansta bariz artışlar sağlanabilir. Düşük maliyet ve veri güvenliğinin kolayca sağlanması gerektiğinde Raid-5 en uygun çözüm olacaktır(Bkz şekil-3). 
 
xxxxxx