Windows NT Server 4.0 Kurulması


WINDOWS NT SERVER 4.0 KURULMASI
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Microsoft Windows NT Server 4.0 yüklemek için gerekli minimum sistem gereksinimleri şunlardır:
Intel tabanlı bilgisayarlar için;
-     386DX ya da daha yukarı bir prosesor,
-     Minimum 90 MB boş hard disk alanı,
-     Minimum 16 MB bellek,
Bunların yanısıra bir disket sürücü,  CDROM dan yükleme yapılacak ise bir CDROM sürücü ve minimum VGA ya da daha yüksek çözünürlükte bir ekran.FILE SİSTEMİN SEÇİLMESİ
Microsoft Windows NT server yüklemeye başlamadan önce hangi file sistemi seçeceğimizi önceden bilmemiz gereklidir. Windows NT işletim sisteminin desteklediği file sistemler şunlardır.
-     File  Allocation Table (FAT)
-     The Windows NT file system (NTFS)
FAT (File Allocation Table) MS-DOS ve OS/2 işletim sistemlerinin kullandığı file sistemidir. Sistemi MS-DOS modunda kullanabilemek için diskin bir bölümünün FAT file sistem olması gereklidir.
NTFS (Windows NT File Sistem) yalnızca Windows NT tarafından desteklenen bir file sistemdir. Eğer bilgisayar başka bir işletim sistemi altında açılmış ise NTFS disk biçimine ulaşmak olanaksızdır.
FAT file sistemi, hertürlü erişime izin verir. Çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. FAT file sisteminde user bazında güvenlik sağlanamıyor. NTFS lokal güvenlik sağlayan tek file sistem. Burada Windows NT server kurulması aşamasında NTFS file sistemi seçilecektir.
DOMAIN SERVERLARIN ROLLERİ
Bir organizasyon içersinde (örneğin bir fakültede) bir Microsoft Windows NT Server kurulmadan önce o birimdeki networkün konfigurasyon planının çıkarılması önemlidir.
Bir Windows NT Server 3 tip server dan biri olabilir.
-     Primary Domain Controller
-     Backup Domain Controller
-     Stand Alone Server
Primary Domain Controller (PDC)
Her bir domain için, bir bilgisayar Primary Domain Controller olarak seçilir. Bu PDC master bilgisayar oluyor.  Account listeleri, güvenlik işlemleri gibi temel işlerin yürüdüğü bilgisayar. Account bilgilerindeki değişimler Primary Domain Controller da yer alıyor.
Backup Domain Controller (BDC)
Primary Domain Controller (PDC) peryodik olarak her güncellemede bilgileri Backup Domain Controller üzerine yükler. Eğer PDC kapalı ise, ya da arıza varsa işleri BDC yürütür.
Stand Alone Server
PDC ve BDC dışında kalan server makinalar ise sadece server olarak adlandırılırlar. Bu server lar  print  ya da file  ya da diğer uygulamar için server olarak kullanaılabilirler. Ancak hiç bir zaman accountlar üzerindeki uygulamalar için kullanılamazlar.

KURMA METODLARI
Windows NT server aşağıdaki 3 metoddan biri ile kurulabilir.
. CD-ROM kullanarak
. Network üzerinden
. Disketten (Bu metod’un kullanımı pratik olmadığından artık kullanılmamaktadır)    
CD-ROM kullanarak kurmak:
Bu metod en çok tercih edilen yoldur. Bu metod için;
-     Bir CD-Rom sürücü olması gereklidir.
-     CD-ROM ‘a ulaşılmadan önce 3 adet Setup disketi kullanılarak boot edilmesi gereklidir.
-     RISC temelli sistemlere Windows NT server yalnızca bu yolla kurulabilir.
Network Üzerinden:
Network boot disketi ile sistem açılır.
Bu şekilde açınca bizden user id ve password girmemiz istenir.
Userid: install
password: install       şeklinde girebiliriz.
Net use  f: \\netserver\mssoft2   komutu; ntserver isimli makinedeki mssoft2 isimli paylaşılan diski bilgisayarımıza f diski olarak mount eder (bağlantılanır).
Winnt  /b /S : \\ntserver\mssoft2\nts40\I386  şeklinde başlatılır.
Setup programı (WINNT.EXE) aşağıdaki adımlardan geçerek uygulanır.
Setup prosesi WINNT.EXE  ile başlatılırken aşağıdaki parametreler kullanılabilir.
/O veya  /OX  : Sadece boot disketleri yaratılır.
/B                    : Disket kullanmadan kurma 
/X                    : Bu parametre kullanılırsa 3 setup boot disketi yaratılmaz ve $WIN_NT$LS geçici dizininin tamamen oluşturulmuş olduğu farz edilir. Bununla birlikte kuruluşu tamamlamak için 3 diskete ihtiyaç vardır.
/S                     : Bu parametre ile Windows NT kaynak dosyalarının yerinin belirtilmesine olanak sağlar.
/F                     : Bu parametre ile setup boot disklerine dosyalar kopyalanırken sağlama(verify) işlemi yapılmaz.
/C                    : Bu parametre ile disk üzerinde boş alan miktarı check edilmez.
Microsoft Windows NT İşletim Sisteminin CD Yardımı ile Kurulması
-     MS-DOS kurulma disketlerinin yardımı ile disk formatlanarak MS-DOS modunda açılır.
-     CDROM tanıtma disketi ile CDROM sisteme tanıtılır. Sistem kapatılıp yeniden açılır. CDROM üzerinde I386 dizinine geçilir.
-     Bu dizinde bulunan WINNT.EXE dosyası yardımı ile Windows NT işletim sisteminin kuruluşu başlatılır.
WINNT /B  komutu girilerek CDROM dan Windows NT kuruluşuna başlanır.
Bu komut girildikten sonra karşımıza çıkan ekran;
Windows NT Server Setup
Setup needs to know where the the Windows NT files are located. Enter the path where Windows NT files are to be found.
(Setup, Windows NT  dosyalarının  yerleştirileeği yeri bilmek zorundadır. Windows NT dosyalarının bulunacağı yolu belirtiniz)
   E: \NT\SERVER\I386
Bu durumda Enter tuşuna basarak bir sonraki kuruluş aşamasındaki aşağıdaki  geçiyoruz.
Windows NT Server Setup
Please wait while setup copies files to your hard disk.
(Setup dosyaları hard diskinize kopyalıyor lütfen bekleyin)
Bu aşamada dosyalar hard disk üzerine temporary olarak $WIN_NT$.LS dizinine kopyalanıyor. Sonra da doğru kopyalanıp kopyalanmadığı kontrol ediliyor. Kopyalama işlemi bittikten sonra karşımıza alttaki ekran görüntüsü gelecektir.
Windows NT  Server Setup
The MS-DOS based portion of setup is complete.
(Setup’ın MS-DOS tabanlı kısmı tamamlanmıştır)
The setup will now restart your computer. After your computer restarts, Windows NT setup will continue.
(Şimdi Setup bilgisayarınızı yeniden açacaktır. Bilgisayar yeniden açıldıktan sonra Setup işlemi devam edecektir.)
If there is a floppy disk in drive A; remove it now
(Eğer A disk sürücüsünde bir disket varsa onu şimdi çıkarınız)
Press Enter to restart your computer and continue Windows NT setup.
(Bilgisayarı yeniden açmak ve Windows NT yükleme işlemine devam etmek için ENTER tuşuna basınız)
Disketi sürücüden çıkarıp Enter tuşuna bastıktan sonra sistem yeniden açılacak ve karşımıza alttaki ekran görüntüsü gelecektir.
Windows NT Server Setup
The setup program for the Microsoft Windows NT operating system version 4.0 prepares Windows NT to run on your computer.
-     To learn more about Windows NT setup before continuing, Press F1
(Windows NT hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için F1 tuşuna basınız)
-     To set up windows NT, Now press ENTER
(Windows Setup için Enter tuşuna basınız)
-     To repair a damaged Windows NT version 4.0 installation, Press R.
(Varolan bir hasarlı Windows NT version 4.0 yüklemek için R tuşuna basınız)
-     To quit setup without installing Windows NT, Press F3.
(Setuptan işletim sistemini yüklemeden çıkmak için F3 e basınız)
Enter tuşuna bastığımızda karşımıza ;
Setup has recognized the following mass storage devices in your computer
(Setup aşağıdaki cihazları bulmuştur).
IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/PCI IDE Controller
Adaptec AHA - 294X/AHA -394X/AIC - 78xx SCSI Controller
yazıları ile başlayan ekran görüntüsü gelecektir. Bu ekran görüntüsünü de ENTER tuşu ile geçince karşımıza
Windows NT Server Microsoft Licence Agreement
(Windows NT Server Microsoft Lisans antlaşması) çıkacaktır.
Bu yazıların (isterseniz okuyup) pagedown tuşu ile sonuna kadar gitmeniz gerekmektedir. Son sayfaya geldiğinizde sistem sizden   F8  I agree  şeklinde onaylamanızı bekleyecektir.
Bundan sonraki aşamada  karşımıza gelen ekran ise;   
Setup has determined that your computer contains the following hardware and software components.
(Setup bilgisayarınızın aşağıdaki donanım ve yazılım bileşenlerini kullanır)
Computer                   Standart PC
Display                       Autodetect
Keyboard                   XT, AT, or Enhenced Keyboard
Keyboard Layout      US
Pointing Device         Microsoft Serial Mouse
Bu seçeneklerden sadece Keyboard Layout (Kullandığımız klavye türü) seçeneğini Turkish Q olarak değiştiriyoruz.
No changes : The above list matches with my computer
(Değişiklik yok: Yukardaki liste benim bilgisayarıma uymaktadır)
seçeneğinin üstüne gelip ENTER tuşuna basıyoruz.
Daha sonraki aşamada karşımıza gelen ekrandan ;
The list below shows existing partitions and spaces avaliable for creating new partitions.
(Aşağıdaki listeden, varolan disklerden NT yüklemek istediğinizi seçiniz)
Use the up and down arrows to choose the item
(Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanınız)
2009 MB 0 at Id 0 on bus aic 78xx
C:  FAT  (MS-DOS_6)                         2008 MB (1866 MB Free )
diskini seçip ENTER tuşuna basıyoruz.  
Bu kez karşımıza;
Setup will install windows NT on partition
(Seçilen diske windows NT kurulacak)
C:  FAT  (MS-DOS_6)                     2008 MB  (1866 MB Free )
ile başlayan bir ekran görüntüsü gelecektir.
Burada “Convert the partiton to NTFS” seçeneğini seçiyoruz.
Bundan sonra karşımıza  aşağıdaki gibi bir uyarı ekranı geliyor.
Warning : Converting this drive to NTFS will render at inaccessible to operating systems other than Windows NT.
(Uyarı : Bu diski NTFS haline çevirmek Windows NT den başka bir işletim sistemi tarafından ulaşılamaz hale getirecektir)
-     To Convert the drive to NTFS press C
(NTFS biçimine dönütürmek için C giriniz)
-     To select a different partition for windows NT press Esc
(Windows NT dışında başka bir seçenek için Esc tuşuna basınız)
İlk seçeneği seçip  tuşuna basıyoruz. Böylelikle NT Server File sistemi MS-DOS işletim sisteminin okuduğu FAT file sistemininden NT server’ın file sistemi olan NTFS file sistemine dönüştürülüyor.
Bundan sonra karşımıza çıkan ekran ise aşağıdaki şekilde;
This portion of setup has completed succesfully
(Setup’ın bu kısmı başarı ile bitmiştir)
If there is a floopy disk in drive A; remove it
Also remove any compact discs from your CD-ROM drives
(Floopy ve CD-Rom sürücülerindeki disket ve Cd yii çıkartın)
Press ENTER to restart your computer.
(Bilgisayarı yeniden açmak için ENTER tuşuna basınız)
When your computer restarts, Setup will continue
 (Bilgisayar yeniden açıldığında Setup işlemi devam edecektir.)
Burada ENTER tuşuna basıyoruz.
Sistem kendini kapatıp son kez FAT file sistem olarak açar. Daha sonra FAT ‘ten NTFS’e çevrilerek buradaki adımlar gösterilmektedir.Bu işlem sonucunda sistem kendini yeniden kapatır ve bu kez NTFS file sistem olarak açar. Setup wizard geçici dizinden dosyaları alarak ilgili dizinlere dosyaları kopyalar.
 The next three parts of setup are
(Bundan sonraki 3 kuruluş aşaması ise)
1.    Gathering Information about your computer
(Bilgisayarınız hakkında bilgilerin elde edilmesi)
2.    Installing Windows NT networking
(Network ile ilgili bilgilerin eklenmesi)
3.    Finishing setup
(Setup işleminin bitirilmesi)
Bu adımları sıra ile geçip, Setup Wizard yardımı ile kurulma işlemini tamamlıyoruz.
xxxxxx