WIRELESS (KABLOSUZ) LAN STANDARTLARI


IEEE 802.11b
802.11b standardı, 2.4GHz ISM bandında gerçekleşen işlemler için tanımlanmış bir standarttır. DSSS modülasyonu kullanan RF kanalları sayesinde yüksek hızlarda daha uzak noktalara veri iletimine olanak sağlar. Bu standart IEEE'nin 802.11 orjinal standardından 5 kat daha fazla veri hızına ulaşarak saniyede 11 Mbit verinin iletilmesini mümkün kılar.
802.11b genellikle ofis ortamları, hastaneler, depolar ve fabrikalar gibi ortamlarda kullanılmaya oldukça uygundur. Özellikle konferans salonları, çalışma alanları ve kablo çekmenin tehlikeli olduğu noktalarda ağ bağlantısı sağlanması için uygun bir teknolojidir. Kısaca 802.11b, WLAN'lar mobilitenin gerekli olduğu ve orta hızlı ağ bağlantılarına ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılır. 801.11 standartlarının diğer önemli özelliği de açık standart olmalarıdır.

Güvenlik
802.11b standardı doğrulama ve şifreleme üzerinden güvenlik sağlar. Doğrulama, bir istasyonun kapsama alanındaki başka bir istasyonla haberleşme yetkisinin bulunup bulunmadığını denetler. Bu doğrulama, açık sistem veya paylaşımlı anahtar biçiminde olabilir. Açık sistemde istasyonlardan herhangi biri yetki isteyebilir. Yetki isteğini alan istasyon bu isteklerin tümüne veya daha önce belirlenmiş olanlarına cevap verebilir. Paylaşımlı anahtar sisteminde ise şifrelenmiş gizli bir anahtara sahip olan istasyonlar işlem yetkisine sahiptir.
Şifreleme, radyo bağlantısı üzerinde güvenlik sağlamayı amaçlar. Şu anda standart anahtar uzunluğu 40 bittir. Bu anahtar işin uzmanı bir hacker tarafından kırılabilecek yapıya sahiptir. Bunun yanında geniş bir WLAN'da anahtar değiştirmenin kolay olmaması gerçeği anahtarı çözümleyen kişinin LAN içerisinde herhangi bir noktaya erişimini mümkün kılar.
Her ne kadar bu özellikler bu standart için olumsuz yönlenmiş gibi gözüksede, gerek alınacak idare güvenlik önlemleri gerekse 128 bitlik anahtar yapısının kullanıma girmesiyle daha güvenli WLAN yapıları oluşacaktır.
Hizmet Kalitesi Desteği
Standart gelişim sürecinin bir parçası olarak IEEE tarafından bir hizmet kalitesi tabanı oluşturulmuştur. Bu oluşum yüksek hızda veri iletimini mümkün kılarken aynı zamanda temel internet uygulamaları, görüntü ve ses uygulamaları gibi fonksiyonların gerektirdiği performansı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanında hizmet kalitesini arttırma amacıyla belli noktalarda yazılımlar geliştirilmiştir. Böylelikle teknik altyapıyı değiştirmeden hizmet kalitesini arttırmak belli noktalarda mümkün olacaktır. Şu anda üzerinde çalışılan 802.11e standardı gerek güvenlik gerekse hizmet kalitesi olarak daha gelişmiş özelliklere sahip olacaktır.

IEEE 802.11g
802.11g standardı temel olarak 802.11b standardının bir uzantısıdır. Bu standart ile birlikte veri iletim hızı 2 kat artarak saniyede 22Mbit'e ulaşmaktadır. Böylelikle video uygulamaları da dahil olmak üzere, bir çok multimedya uygulaması desteklenebilir hale gelmektedir. Bu standardın 802.11b ile uyum konusunda belli noktalarda yetersiz kalmasından dolayı henüz çok fazla uygulaması ve destekleyen ürünler görülmemektedir. Bu
standardın kullanıma girmesiyle birlikte erişim noktalarında ve alıcılarda belli fiziksel değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekecektir.

IEEE 802.11a
802.11a standardı, 802.11b standardının hızlı ethernet karşılığıdır. Bu standartla birlikte veri iletim hızı 802.11b'ye göre 5 kat daha arttırılarak saniyede 54Mbit'e çıkarılmaktadır.
802.11b'ye benzer olarak bu standardın kullanım bulacağı alanlar, yüksek veri hızlarını gerektiren verilerin ve içeriğin iletilmesi gereken durumlardır. Her ne kadar 802.11a'nın hizmet kalitesine yönelik özellikleri henüz belirlenmemiş olsada, sağladığı çok yüksek veri hızı doğru alanlarda kullanıldığında belli sonuçlar verebilir. Bu teknolojinin kullanılmasından en fazla yararlanabilecek üç kilit uygulama; erişim noktaları arasındaki kablosuz omurgalar, yüksek veri iletim hızına ihtiyaç duyan kurumsal kullanıcılar ve video dağılım sistemleridir.
802.11a'da yüksek frekanslar (5GHz) kullanılmasından dolayı kayıplar artmakta ve 802.11b'ye göre aynı mesafeye erişebilmek için daha fazla güç gerekmektedir.
802.11b/g Karşılaştırması
802.11b/g ve 802.11a arasındaki en temel farklılık veri hızı ve kullandıkları frekanstır. Bu standartların farklı frekanslarda çalışmasından dolayı herbir standart için kullanılan teçhizat farklı yapıda olacak ve bunlar arasında bir uyumsuzluk görülecektir. Bundan dolayı 802.11b/g üzerinde çalışan mevcut bir sisteme sahip olan veya böyle bir sistem için yatırım yapan işletmeler için 802.11a çok da anlamlı bir alternatif olmayacaktır.
802.11b/g standardından 802.11a standardına erişim noktalarında ve alıcı sistemlerde yapılacak yükseltmelerle geçiş mümkün olabilir. Özellikle yüksek veri hızı gereken ve mevcut yapının yetersiz kaldığı noktalarda bu değişim anlamlıdır. 802.11a ve 802.11b/g herhangi bir sinyal çakışması göstermedikleri için aynı cihaz içerisinde bulunabilirler. Böylelikle herhangi bir ihtiyaç durumunda 802.11a teknolojisi mevcut 802.11b teknolojisine entegre edilebilir.
802.11b standardını kullanan cihazların kullanımı uluslararası kabul görmüştür. Bunun yanında 2.4 GHz bandının da global olması diğer bir avantajdır.
HIPERLAN/2
HIPERLAN/2, Avrupa Telekominikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından geliştirilen ve üçüncü nesil mobil şebekeler, ATM ağları ve IP tabanlı ağlar gibi iletişim yapılarının hızlarını arttırmak amacıyla geliştirilen bir WLAN standardıdır. Bu standart ile birlikte veri hızı 54 Mbps'e kadar yükselebilmektedir. Bu standart ile geliştirilecek temel uygulamalar; veri, ses ve video uygulamalarıdır. Kararlı bir iletimi sağlamak için standart özellikleri içerisine hizmet kalitesi özellikleri de eklenmiştir. Nisan 2000'de onaylanan bu standardın henüz çok önemli uygulamaları görülmemektedir.
802.11a'ya benzer olarak bu standart da 5GHz frekansında çalışmaktadır ve aynı modülasyon tekniğini (OFDM) kullanmaktadır. Bu standart diğer standartlarla uyum konusunda yetersizlikler gösterdiğinden dolayı mevcut sistemlere entegrasyonda sorunlar yaşanabilir.
HIPERLAN/2 standardının hedeflediği pazar Avrupa içerisindeki kurumsal müşterilerdir. Bu standardın odaklandığı nokta diğer standartların yetersiz kaldığı yönlerin yanı sıra hız ve hizmet kalitesidir. HIPERLAN/2'nin doğal yapısından kaynaklanan bir hizmet kalitesi desteği vardır. Hizmet kalitesi parametreleri her bir bağlantı için bant genişliği, gecikme oranı ve benzeri kriterler ışığında ayarlanabilir. Böylelikle yüksek iletim hızlarında dahi hizmet kalitesinden ödün verilmemiş olur.
HIPERLAN/2 hem doğrulama hem de şifrelemeyi desteklemektedir. Doğrulama işlemi, ağa yetkili girişi garantiye almak üzere alıcının erişim noktasında yetkilendirilmesi veya alıcının doğru ağa eriştiğine emin olması için erişim noktasının yetkilendirdiği biçimde olabilir. Doğrulamanın amacına ulaşabilmesi için yetkili kullanıcı ve istasyonların bilgisi ve benzeri bilgileri içeren yardımcı sistemlere ihtiyaç vardır.
Alıcı, ağ içerisinde dolaşırken sürekli olarak en kaliteli sinyali arar. Alternatif bir bağlantı noktası tespit ettiğinde bu yeni noktaya geçer. Alıcının iletimde olmadığı zamanda güçten tasarruf moduna geçmesine yönelik bir mekanizma mevcuttur. Bunun gerçekleşmesi için alıcı, erişim noktasından tasarruf moduna geçme izni ister. Belli bir süre için bu izin dolduğu andan itibaren alıcı uyanma sinyalini bekler gelmediği zaman güç tasarrufu modunu sürdürür.
802.11a ile karşılaştırma
Her ne kadar iki standart aynı frekansta çalışsa da başta kablolu ağlara bağlantı felsefesi olmak üzere belli noktalarda ayrılmaktadırlar. HIPERLAN/2, ethernet ağlarının yanında ATM, GSM, UMTS gibi sistemlerin destekleyicisidir. Bu durum HIPERLAN/2 yapısını biraz daha karöaşıklaştırmaktadır.
Sonuç olarak, 5 GHz bandında çalışan 3 farklı sistem vardır. Bu standartlar arasında, birbirleriyle uyum sağlamak amacıyla çabalar sürmektedir.
Home RF
Adından da anlaşılabileceği gibi Home RF, tek bir ağ yapısı içerisinde bir çok cihazın birbirine bağlanmasını ve bu cihazlara Internet erişimini sağlamayı amaçlar. Pratik olarak bu teknoloji daha çok son kullanıcılara yöneliktir. Home RF 128 bit şifreleme özelliğinin yanında 24 bitlik ağ tanımlama koduyla etkili bir güvenlik sistemi sunar. 128 bit kodlama 1 trilyon farklı kodu içerdiğinden dolayı kırılması oldukça zordur. Bunun yanında frekans atlamalı modülasyonun kullanılması DoS (Denial of Service) olarak adlandırılan saldırılara karşı sistemin daha dirençli olmasını sağlar.
802.11b/g ile karşılaştırma
Genel olarak Home RF ve 802.11b/g birbiriyle benzerlik gösterir. Her iki standardın amacı da bir kablolu ağa birden fazla cihazın bağlanmasını sağlamaktır.
Home RF daha sınırlı alanlarda kullanılmak için tasarlandığından kurumsal ağ yapılarına yönelik yönetim özelliklerinden yoksundur. Her ne kadar bu bir olumsuzluk olarak gözükse de Home RF, küçük ölçekli ofislerin ihtiyacını karşılayabilecektir. Bunun yanında sunduğu ses ve görüntü iletim özellikleri de dikkate değerdir.

xxxxxx