Windows 2000 Server’da DHCP - 2 DHCP Server’da Scope’lar

DHCP Server’da Scope’lar 
Scope,bir DHCP sunucuda tanımlanan ve istemcilere dağıtılacak IP adres aralığıdır. Bir DHCP sunucusunun istemcilerden gelecek IP adresi isteklerine cevap verebilmesi için,bu DHCP sunucuda en az bir tane scope oluşturulmalı ve aktif edilmelidir. Bir scope oluşturmak için izlenecek adımlar ise şöyledir ;
Administrative Tools’dan DHCP konsolunu çalıştırıyoruz. Açılan pencereden scope’un oluşturulacağı sunucuya mouse ile sağ tıklayıp açılan menüden New Scopeseçeneğini seçiyoruz.Karşımıza “New Scope Wizard” başlıklı bir pencere çıkıyor.Bu penceredeki Next butonuna basarak ilerlediğimizde karşımıza ,oluşturacağımız scope için bir isim ve açıklama gireceğimiz Şekil 4’deki pencere çıkıyor.Uygun bir değer girip Next butonuna basıyoruz.
 
Şekil 4
Daha sonra karşımıza ,oluşturacağımız scope ‘da dağıtılacak IP adres aralığını belirlediğimiz Şekil 5’deki pencere çıkar.
 
Şekil 5
            Bu penceredeki “Start IP address” ile “End IP address” değerlerini girerek bu scope için kullanılacak IP adres aralığını belirliyoruz. Örneğimizde oluşturduğumuz scope’u 10.1.1.10 ile 10.1.1.254 adresleri arasındaki IP adreslerini içerecek şekilde tanımladık. Bu ekranda ayrıca dağıtılacak IP adresleriyle birlikte kullanılacak Subnet mask değerinide belirliyoruz. Bu penceredeki “Length” değerini değiştirerek yada aşağıda bulunan “Subnet mask” alanına uygun bir değer girerek bu IP adres aralığı için kullanılacak subnet mask değerini belirleyebiliyorsunuz.Length alanında belirtilen değer 32 bitlik subnet mask değeri içerisinde ilk kaç bitin 1 olacağını gösterir. Uygun değerleri girdikten sonra Next butonuna basıp ilerliyoruz.
Karşımıza “Add Exclusions” başlıklı Şekil 6’daki pencere çıkıyor.
 
Şekil 6


Bu pencerede istemcilere dağıtılmasını istemediğiniz ve oluşturduğunuz IP adres aralığında bulunan IP adres grubunu belirliyoruz.Örneğimizde oluşturduğumuz scope 10.1.1.10 adresinden başlayıp 10.1.1.254 ‘e kadarki IP adreslerini içeriyor.Biz bu IP adres aralığındaki 10.1.1.40 ile 10.1.1.50 arasındaki IP adreslerinin istemcilere dağıtılmasını istemediğimiz için bu aralığı Add Exclusions penceresinde belirledik.
Next butonuna  basıp ilerlediğimizde ise karşımıza “Lease Duration” başlıklı Şekil 7’deki pencere çıkar. Bu pencerede IP adres kiralama süresi belirlenir ve varsayılan olarak 8 gündür. Burada belirtilen süre bir istemcinin aldığı IP adresini kullanabileceği süreyi belirtir.
 
Şekil 7
Bir sonraki ekranda  ise oluşturduğumuz scope’un DHCP seçeneklerini (örneğin yönlendirici adresi,DNS ve WINS adresleri) ayarlamak isteyip istemediğimiz soruluyor. Buradaki seçeneklerden Yes’i seçerseniz bu sihirbaz sırasıyla size “Router(Default Gateway)” adresini (Şekil 8),”Domain Name ve DNS sunucu” adresini (Şekil 9) ve “WINS Sunucu” adresini soracaktır.
 
                                                    Şekil 8
 
                                                      Şekil 9
 
Şekil 10
Eğer No seçeneğini seçerseniz  bu seçenekler size sorulmayacak ve DHCP seçeneklerini kendiniz girmeniz gerekecektir. Son olarak da “Activate Scope” başlıklı pencere ile karşılaşıyoruz. DHCP sunucuda oluşturduğunuz scope’daki IP adreslerini dağıtılması için scope’un aktif hale getirilmesi gerekir. Eğer siz oluşturduğunuz scope’un hemen aktif olmasını istemiyorsanız No seçeneğini seçerek istediğiniz zaman bu scope’u aktif hale getirebilirsiniz. 
Not:Eğer oluşturduğunuz bir scope’da kullanılacak subnet mask değerini değiştirmek istiyorsanız bu scope’u silmeli ve bu subnet mask değerini kullanacak yeni bir scope oluşturmalısınız. Aksi halde subnet mask değerini değiştiremezsiniz.
Scope oluşturma işleminden sonra DHCP konsolunuz aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi olmalıdır.
 

Şekil 11
 
Burada scope bazında geçerli olacak DHCP seçeneklerinin bazıları istemci tarafında da ayarlanabilir. Örneğin bir istemcinin kullanacağı ağ geçidi adresini manuel olarak girebilirsiniz. Bu durumda eğer DHCP sunucu da bir ağ geçidi adresi dağıtıyorsa istemci tarafında tanımlanan ağ geçidi adresi geçerli olur.Yani istemci tarafında yapılan tüm konfigürasyonlar ,DHCP tarafından gönderilen konfigürasyonların üzerine yazar. 
Şekil 11’de görüldüğü gibi DHCP konsolunu açtığımızda “Server Options” isimli bir konteynır görürüz. Bu konteynır ,DHCP sunucuda bulunan tüm scope’lar için geçerli olacak seçeneklerin ayarlandığı konteynırdır. Örneğin şirketinizde bulunan DHCP sunucuda iki farklı scope bulunsun.Ayrıca  bu networkte iki tane de DNS sunucu bulunsun.Bu DNS sunucuların ikisininde ağdaki tüm istemciler tarafından kullanılmasını istiyorsunuz.Bu durumda bu DNS sunucuları ,scope’ların herbirinde ayrı ayrı tanımlamak yerine “Server Options” kısmında tanımlayarak ,bu DHCP sunucudaki tüm scope’ler için kulanılmasını sağlayabilirsiniz.
DHCP sunucudaki tüm scope’lar için geçerli olacak seçenekleri ayarlamak için “Server Options” konteynırına mouse ile sağ tıklayıp açılan menüden  “Configure Options” seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza Şekil 12’deki pencere çıkıyor. Bu pencerede tüm scope’ler için geçerli olacak seçenekleri teker teker seçip uygun değerleri girebilirsiniz.
 
 Şekil 12

Yorum Gönder

xxxxxx