Windows 2000 Server’da DHCP - 3 DHCP Sunucunun Konfigürasyonu


DHCP Sunucunun Konfigürasyonu 
DHCP sunucunun ayarlarını düzenlemek için DHCP konsolunda bulunan DHCP server’ın üzerine mouse ile sağ tıklayıp açılan menüden Properties’i seçiyoruz. Karşımıza şekil 13’deki pencere çıkıyor.
 
                                                          Şekil 13
 
Bu penceredeki General tabında bulunan ayarları açıklayalım. ‘Automatically update statistics every’ seçeneğini seçtiğiniz zaman ,aşağıda bir zaman dilimi belirleyebileceğiniz alan aktif olacaktır. Bu alana girdiğiniz süre,DHCP sunucunun istatistiklerinin güncelleneceği periyodu belirler.
Enable DHCP audit logging’ seçeneğini seçtiğinizde ki bu seçenek varsayılan olarak seçilidir,DHCP sunucu her gün için bir log dosyası olmak üzere bir haftalık log dosyaları  oluşturacaktır.Bu log dosyaları ASCII formatında dosyalar olup Notepad gibi bir text editör programı kullanılarak içerikleri kolaylıkla görülebilir.Log dosyaları Winnt\System32\Dhcp klasöründe oluşturulur.Örnek bir log dosyası aşağıdaki gibidir.
 
Şekil 14
Show the BOOTP table folder” seçeneğini seçtiğinizde ise DHCP konsoluna “BOOTP Table” adlı bir konteynır eklenir.Bu konteynıra tıkladığıızda sisteminizde bulunan BOOTP kayıtlarını görebilirsiniz.BOOTP kayıtlarının nasıl oluşturulacağı hakkında ayrıntılı bilgiyi Windows 2000 Help’inden bulabilirsiniz.
Şekil 13’de gösterilen pencerede bulunan DNS tabına tıkladığımızda ise karşımıza Şekil 15’deki pencere çıkar.Bu pencerede daha öncede değindiğimiz gibi DHCP ile DNS sunucuların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyebiliyorsunuz.
 

Şekil 15
 
Automatically update DHCP client information in DNS’ seçeneği DHCP sunucunun ,istemci bilgilerini DNS sunucuda otomatik olarak güncellemesini sağlar.Eğer bu seçeneği seçmezseniz DHCP sunucunuz ile DNS sunucunuz birbirleriyle entegre bir şekilde çalışmayacaktır. ‘Update DNS only if DHCP client request’ seçeneği DNS sunucudaki istemci kayıtlarının ,sadece istemcilerin istekte bulunması halinde güncellemelerini sağlar. Eğer siz istemci kayıtlarının her zaman DNS sunucuda güncellenmelerini istiyorsanız o zaman ‘Always update DNS’ seçeneğini seçmelisiniz. ‘Discard forward (name-to-address) lookups when lease expires’ seçeneği, istemci bilgisayarlardan kiralama süreleri bitemlerin kayıtlarının DNS sunucudan silinmesini sağlar.’ Enable updates for DNS clients that do not support dynamic update’ seçeneği ise ,kendi kayıtlarını DNS sunucuda güncelleyemeyen istemcilerin (örneğin Windows 95/98 veya Windows NT ) kayıtlarının DHCP sunucu tarafından güncellenmelerini sağlar.
Advanced tabına tıkladığımızda ise karşımıza Şekil 16’deki pencere çıkar.Bu pencerede bulunan  “Conflict detection attempts” kısmında belirtilen sayı ,DHCP sunucunun IP havuzundaki bir IP adresini bir istemciye kiraya vermeden önce bu IP adresinin kullanımda olup olmadığını kaç kez test edeceğini belirler.Eğer buradaki değer 0’ın haricinde bir sayı ise DHCP sunucu, IP adres havuzundaki adreslerin hangisinin istemcilere kiraya verilmeye uygun olduğunu bu IP adreslerine ping atarak anlar.Ping işlemi başarılı olan IP adresleri network’te kullanılıyor demektir ve DHCP sunucu bu IP adreslerinin kullanımda olduğunu bildiği için istemcilerden gelen IP isteklerinde bu IP adreslerini istemcilere önermez.Burada belirtilen değerin 2’den büyük bir değer olmaması önerilir.Zira burada belirlediğiniz değer DHCP sunucunun yükünü arttıracaktır.
Audit log file path” kısmında belirtilen yol ise DHCP sunucunun audit loglarını tutacağı klasörü belirtir.Varsayılan olarak log dosyaları “C:\WINNT\System32\dhcp” klasoründe tutulur.”Database path” kısmında belirtilen yol ise DHCP veritabanının tutulacağı klasorü belirtir.Veritabanı dosyaları varsayılan olarak log dosyalarıyla aynı klasorde tutulur.
 
                                                    Şekil 16
Bu pencerede bulunan Bindings butonuna bastığınızda ise karşınıza Şekil 17’deki pencere çıkacaktır.Bu pencerede eğer DHCP sunucuda birden fazla IP adresi kullanıyorsanız bu IP adreslerinden hangisinin istemcilerden gelecek isteklere  yanıt vereceğini belirliyorsunuz.Eğer bu listede herhangi bir değer göremiyorsanız DHCP sunucunun IP adresini statik olarak alıp almadığını kontrol etmelisiniz.Bu seçenek ,DHCP sunucunuzda birden fazla network kartı varsa ve bu network kartları farklı subnetlere bağlıysa bir anlam ifade eder.
 
                                                    Şekil 17
DHCP sunucunun konfigürasyonu hakkında detaylı bilgileri öğrendikten sonra şimdide biraz DHCP konsolu ile neler yapabileceğimize bir göz atalım. DHCP konsolunu açtığımızda karşımıza çıkan pencerenin sol tarafında DHCP sunucular listelenir. Bu sunucuların yanında bulunan + işaretine tıkladığımızda ise ,sunucuda oluşturulan scope’ların listelendiğini görürüz. Bir scope’da ‘Address Pool’,’Address Leases’, ‘Reservations’ ve ‘Scope Options’ isimli dört tane konteynır bulunur. ‘Address Pool’ konteynırına tıkladığımızda ,scope oluşturulurken tanımlanan başlangıç ve bitiş IP adresleri  ve varsa bu adres aralığında bulunan fakat istemcilere dağıtılmasına izin verilmeyen IP adresleri listelenir.(Şekil 18)
 
Şekil 18
’Address Leases’ konteynırına tıkladığınızda ise DHCP sunucunun bu scope’dan hangi IP adreslerini hangi bilgisayara atadığını görebilirsiniz.(Şekil 19)

Şekil 19

Networkdeki bazı bilgisayarların her zaman aynı IP adresini kullanmaları gerekebilir. Bu durumda ya bu bilgisayarların IP adreslerini manuel olarak girmeli yada DHCP sunucuda bu IP adreslerini sadece bu bilgisayarların kullanabileceği şekilde saklamalısınız. İşte bu işleme ‘Address Reservation’ işlemi denir ve bir scope’da tanımlanan adres rezarvasyonlarını ‘Reservations’ konteynırına tıklayarak görebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için istemci bilgisayarın MAC adresinin bilinmesi gerekir. MAC adresi 48 bit uzunluğunda bir sayı olup herbir network kartı için tektir. Bir bilgisayarın MAC adresini öğrenmek için komut satırından ipconfig /allkonutunu girmelisiniz.Bu komutun çalıştırılmasından sonra ekrana yazılan bilgiler arasında ,istemcinin kullandığı network kartının MAC adresi de bulunur. Address Reservation işlemi için izlemeniz gereken adımlar ise şöyledir;
İlk önce rezerve edilecek IP adresinin bulunduğu scope’daki “Reservations” konteynırına mouse ile sağ tıklanıp ve açılan menüden “New Reservation” seçeneğini seçiyoruz.Karşımıza Şekil 20’deki pencere çıkıyor.Bu pencerede bulunan “Reservation Name” kısmına yaptığımız bu rezervasyona uygun bir isim yazıyoruz. ”IP Adress” kısmına ise istemciye verilmesini istediğimiz IP adresini yazıyoruz.”MAC Adress” kısmına ise bir önceki adımda nasıl öğrenilebiceğini anlattığımız MAC adresini yazıyoruz. “Description” kısmına da uygun bir açıklama girerek Add butonuna basıp rezervasyon işlemini bitiriyoruz.Peki bu rezervasyon işleminin bize ne tür faydaları var? Yani biz, rezerve ettiğimiz IP adreslerini direkt olarak gidip istemci bilgisayarlara manuel olarak girebilir ve bu IP adresini DHCP sunucudaki “Exclusion Range” ‘da tanımlayabiliriz.Bu durumda bu istemci problemsiz bir şekilde network’e katılır ve çalışmaya başlar. Ama biz bu istemci için DHCP sunucunun bize sağlamış olduğu kolaylıkları kullanamayız.Yani farzedelim ki network’de kullandığımız WINS sunucunun IP adresi değişti.Bu durumda IP adresleri manuel olarak girilen tüm istemci bilgisayarlarda bu WINS sunucunun adresi teker teker manuel olarak değiştirilmelidir.Ama bu istemcileri DHCP client olarak konfigüre edip daha sonra DHCP sunucuda bu isteciler için birer rezervasyon tanımlamış olsaydık bu değişikliği herbir bilgisayara ayrı ayrı gidip manuel olarak yapmamıza gerek kalmayacaktı ve sadece DHCP sunucuda yapılacak olan WINS sunucunun IP adres değişiminden haberdar olacaklardı.

Bunun haricinde ,DHCP sunucuda rezerve edilmiş IP adresleri için ait oldukları scope’da geçerli olan DHCP seçeneklerinin haricinde (örneğin DNS sunucu adresi yada WINS sunucu adresi gibi) ,sadece rezerve edilen istemci için geçerli olacak DHCP seçenekleri belirleyebiliyorsunuz. Aşağıdaki şekilde,DHCP sunucudaki bir scope’da tanımlanan bir rezervasyon için ayarlanabilecek rezervasyon seçeklerini görebilirsiniz.
 
                                                  Şekil 21

Yorum Gönder

xxxxxx