Windows 2000 Veri Güvenliğinin Sağlanması -2 / 3

Windows 2000’de Fault-Tolerant Volume’ların Oluşturulması

Fault-Tolerant volume’lar, Disk Management aracı kullnılarak oluşturulabilir. Raid-1 veya Raid-5 volume oluşturmaya başlamadan önce kullanacağınız disklerinizin depolama tipini “basic”ten “dynamic”e upgrade etmeniz gerekir. Bunun için: My Computer’a sağ tıklayıp manage seçin. Computer Management açılacaktır. Disk Mangement bölümüne gelin. Upgrade edeceğiniz disk’e sağ tıklayıp “upgrade to dynamic disk” seçin. Diskiniz upgrade edildikten sonra şekil-4’te görüldüğü gibi bu disk üzerinde ayrılmamış(unallocated) alana sağ tıklayın ve “create volume” seçerek create volume sihirbazını çalıştırın.
 
Raid-1 için Mirrored Volume, Raid-5 için Raid-5 Volume tipini seçin(Bkz şekil-5).
 
Sırasıyla, ,fault-tolerant volume’da kullanılacak diskleri belirtin volume’da kullanılmak üzere belirttiğiniz disklerin volume’da ne kadarlık kısmının kullanılacağını belirtin, oluşturulmakta olan fault-tolerant volume için bir sürücü harfi belirleyin ve son olarak bu volume’u formatlayarak sihirbazı kapatın.
Şimdi disklerden biri bozulduğunda verilerimizi nasıl kurtaracağımızı Raid-1 ve Raid-5 için ayrı ayrı inceleyelim.
 

Raid-1 Volume Disklerinden Biri Bozulduğunda Veri Kurtarma

Mirrored Volume üyelerinden ilkine “mirrored disk” ikincisine “mirroring disk” denir. Eğer ikinci disk bozulursa bir kaç basit adımda sorun giderilebilir.
1-     Bozuk diski bilgisayardan çıkartın.
2-     Disk Management’ta hatalı volume’a sağ tıklayıp “remove mirror” seçin.
3-     Yeni bir fiziksel disk yerleştirin.
4-     Daha önce anlatıldığı şekilde yeni diskte yeni volume yaratın.
Eğer ilk disk bozulursa ve boot partition da burada ise  yapılacak işler biraz daha komplikedir. Sistem bu şekilde açılamayacağından daha önce yarattığımız boot disketi kullanacağız. Boot.ini dosyasını notepad veya bunun gibi bir metin editöründe açın. Gerekli değişiklikleri sistem partition mirroring disk(2. disk) olacak şekilde yapın ve kaydedin. Bir örnek verelim. Diyelim ki ilk mirror(aynı zamanda boot partition) 1. diskin 1. partitionunda, ikinci mirror’da 2. diskin 2. partitionunda yer alsın. Bu durum da 1. diskimiz zarar gördüğünde boot.ini dosyasını notepad ile açar;
 
………………………………………………………………………………………………..
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect
……………………………………………………………………………………………….
şeklinde olan boot.ini dosyamızı,
………………………………………………………………………………………………..
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect
……………………………………………………………………………………………….
şeklinde modifiye edip, değişiklikleri kaydettikten sonra, modifiye edilmiş boot disketimiz ile sistemimizin yeniden açılabilmesini sağlayabiliriz.

Raid-5 Volume Disklerinden Biri Bozulduğunda Veri Kurtarma

Disklerden bir bozulduğunda yapılacak iki işlem vardır. Bunlardan ilki hiç bir şey yapmamaktır. Fault-tolerance driver ftdisk.sys parity bilgisini kullanarak bozuk diskteki veriyi her seferinde tekrar üretir. Tabi performans düşüklüğüne katlanacaksanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Daha güvenli bir yöntem de şudur: Bozuk diski çıkarıp yenisini takın. Disk Management ı açın. Failed Redundancy altında Volume üzerine sağ tıklayıp Repair Volume seçin. Bozulan diskin yerine kullanabileceğiniz disk adaylarının listelendiği bir dialog box açılır.Buradan istediğiniz diski seçip OK’e basın. Bozulan diskteki veri ve parity bilgileri tekrar üretilir ve yeni diskin üzerine yazılır. Performans normale döner.
Daha iyi performans elde etmek ve günün birinde ikinci diskin de bozulma ihtimalini göz önünde bulundurarak daha sağlıklı olan ikinci yöntem tercih edilmelidir.

Gelişmiş Startup Seçenekleri

Windows 2000, boot problemleri yaşandığında problemin giderilebilmesi için bir çok startup seçeneğiyle gelmiştir. Bunlar; VGA Mode, Safe Mode, Directory Services Restore Mode, Debugging Mode ve Last Known Good Configuration Mode’dur (Bkz. Şekil-7 ).
 
Şimdi bu seçenekleri bir bir inceleyelim.

 

VGA Mode

Bu seçenek seçildiğinde Windows 2000 standard ekran kartını yükler. Ekran ayarlarına yanlış müdahale yapıldığında bu fonksiyon hayat kurtarıcı olabilir. Çok sık karşılaşılan bir durum; Monitor refresh rate, donanım desteklemeyecek kadar yüksek seçildiğinde monitör hiç bir şey göstermez. Açılışta VGA Modunu seçerek standard ekran kartı driverlarının yüklenmesini sağlarız ve ardından refresh rate’ i eski haline getirerek sorunu gidermiş oluruz.

Safe Mode

“Safe Mode” ile boot yapıldığında Windows 2000 sadece temel driver’ları yükler. Sistemde problemli bir donanım bileşeni varsa ve bu problem windows’un başlamasına engel oluyorsa, sistemi bu modda boot ederek bu problemli donanımın driver’ının yüklenmemesini sağlar ve sistem açıldığında problemi giderme şansını elde ederiz.
“Safe Mode with Networking” moduyla boot edildiğinde; Safe modda yüklenen klavye, fare, Standard VGA, HDD controller driver’ları ile birlikte network bileşenlerin driverları da yüklenir.
“Safe Mode with Command Prompt”  modunda ise temel driverlar yüklenir fakat sistem boot ettiğinde sizi, GUI arabirimi yerine komut satırı karşılar.

Directory Services Restore Mode

Windows 2000’le gelen yepyeni bir özelliktir ve sadece Server versiyonunda vardır. Domain Controller’larda Active Directory’nin tekrar kurulabilmesini mümkün kılan bir açılış modudur. 

Debugging Mode

Bu mod da sadece Server versiyonunda bulunur. Debugging yapılması istendiğinde bu mode seçilebilir. Bu modda açılan bilgisayar seri kablo vasıtasıyla başka bir bilgisayara debug bilgisi gönderir. Özellikle yazılım geliştiriciler bu modu kullanır.

Last Known Good Configuration

Bilgisayarı son kapatıldığında kaydedilen registry bilgisi ile açar. Sadece hatalı konfigurasyon durumunda kullanılmalıdır. Sistemde bozuk, kayıp veya uyumsuz driver veya dosyalar bulunduğunda sorunu çözmez.

Boot Logging

Sistem bu modda açıldığında, Windows 2000 boot sırasında yüklenen driver ve servisleri ntbtlog.txt dosyasına raporlar. Start-up probleminin kaynağı, bu mod ile boot edildiğinde ntbtlog.txt dosyası incelenerek bulunabilir.

Yorum Gönder

xxxxxx