.NET Nedir - II Bölüm


Microsoft .NET: Elektronik ticaret kuruluşlarının ötesi
Microsoft'un oluşturduğu gelişmiş yeni kuşak yazılım, bilgisayar kullanımını ve haberleşmeyi devrimci bir şekilde birleştiriyor. Böylece geliştiricilere Web'i ve diğer bilgi işlem özelliklerini dönüştürme olanağı sunuyor. Bu girişime Microsoft® .NET adını veriyoruz. İlk kez geliştiriciler, işletmeler ve müşteriler teknolojiyi kendi koşullarına uygun olarak kullanabilecekleri bir platforma kavuşuyor. Microsoft .NET sayesinde tamamlayıcı servislerle entegre olabilen ve birlikte çalışabilen gerçek anlamda dağıtılmış Web Servisleri oluşturabiliyorsunuz; Microsoft .NET Gelecek Kuşak Internet'i yönlendirecek. Artık bilgiye her zaman, her yerden ve her aygıttan ulaşabileceksiniz.
Internet' e bağlı tekil Web siteleri veya cihazlar yerine birlikte çalışan birden çok bilgisayar, cihaz ve hizmetin bulunduğu yeni anlayış Microsoft .NET' in oluşumuna kaynaklık etti. Bu yaklaşımla daha kapsamlı ve zengin çözümler üretmek mümkün olabiliyor. İnsanlar kendilerine sunulan bilgilerin zamanı, şekli ve türü üzerinde tam denetime sahip olabiliyor. Bilgisayarlar, aygıtlar ve hizmetler her ürünle birlikte çalışabiliyor; eskiden bu bileşenler birbirinden yalıtılmış olarak bulunurdu ve entegrasyonu sadece kullanıcı sağlayabilirdi. İşletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini sunuş şekli, müşterilerin bunları kendi elektronik aygıtlarına entegre edebilmesine olanak sağlıyor. Bu vizyon, 1980'lerde ilk olarak PC tarafından sunulan kişisel gücü daha da ileri taşıyor.
Microsoft .NET, Internet' te bir değişim yaşanmasına neden olacak. Bu değişim kapsamında HTML-esaslı sunum programlanabilen XML-esaslı bilgiler ile gerçekleştirilecek. XML, Web tarayıcı ile ilgili standartları belirleyen organizasyon olan World Wide Web Consortium tarafından tanımlanan ve yaygın olarak desteklenen bir endüstri standardı. Bu standardın belirlenmesinde Microsoft firmasının önemli bir rolü olmasına rağmen bu özel bir Microsoft teknolojisi değil. XML, gerçek verinin görüntüsünden ayrılabilmesini sağlıyor. Gelecek Kuşak Internet açısından anahtar önem taşıyor ve bilginin kilitlenebilmesine olanak sağlıyor. Bu şekilde bilgi organize edilebiliyor, programlanabiliyor ve düzenlenebiliyor. Veri, çeşitli dijital aygıtlara daha kullanışlı şekillerde dağıtılabiliyor. Web siteleri işbirliği yapabiliyor ve birbiri ile etkileşim halinde olabilen bir Web Hizmetleri birliği sunuyor.
Microsoft .NET aşağıdaki bileşenleri içeriyor:
Ø      Microsoft .NET platformu- yeni kuşak hizmetler oluşturmak ve sunmak üzere .NET altyapısı ve araçlar; zengin istemciler için .NET Kullanıcı Deneyimi; büyük ölçüde dağınık halde bulunan yeni kuşak mega hizmetler olarak adlandırabileceğimiz .NET yapı taşı hizmetleri ve akıllı Internet cihazları için .NET cihaz yazılımı.
Ø      Microsoft .NET ürünleri ve hizmetleri-Temel entegre yapı taşı hizmetleri olan MSN.NET; kişisel abonelik hizmetleri; Office.NET; Visual Studio.NET; ve bCentralfor .NET ile birlikte Windows.NET
Ø      Üçüncü şahıslarca sunulan .NET hizmetleri-Çeşitli iş ortakları ve geliştiriciler, .NET platformuna dayalı kurumsal ve dikey hizmetler oluşturma olanağı bulacaklar.
Microsoft .NET, bilgisayar kullanımını ve iletişimi, tek yönlü Web' den zengin, birlikte çalışmaya olanak veren ve etkileşimli bir Web' e taşıyacak. Gelişmiş yeni yazılımdan güç alan Microsoft .NET, kişiselleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak üzere sizin ve ailenizin, işyeri ve ev ortamınızın ihtiyaçlarına otomatik olarak uyarlanabilen uygulamalar, hizmetler ve aygıtları bir araya getirecek. Bunun anlamı, yaşamınızı yönetme ve Internet Çağında çalışmanıza yardımcı olmak üzere entegre bir hizmet olarak faaliyet gösterecek tamamen yeni kuşak bir yazılım.
Tüketiciler için ise bunun anlamı, entegre hizmetlerin hiçbir karmaşıklık içermemesi, son derece yalın olması; tarama, oluşturma ve düzenleme işlemlerinin birleşmesi; tüm dosyalarınıza ve ortamlara çevrim içi ve dışı ulaşabilmeniz; aygıtlarda bütünsellik; her yerde kişiselleştirme yapılabilmesi; ve yönetimin gerekmemesi. Bilgi üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda, bu değişikliği ister kişisel bilgisayarınız, ister avuç içi bilgisayarınız isterseniz de akıllı kredi kartınızla yapmış olun, söz konusu değişiklik otomatik olarak ve hemen bu bilginin gerekli olduğu her yerden ulaşıma hazır olacak.
Bilgi çalışanları ve işletmeler için ise anlamı birleşik tarama, oluşturma ve düzenleme becerileri; koordine edilmiş bir iletişim; benzersiz bir mobil kullanım; dahili ve Internet esaslı hizmetler arasında şeffaf bir şekilde yer değiştirecek ve yeni ve dinamik bir ticaret ilişkisini destekleyecek güçlü bilgi yönetimi ve e-ticaret araçları.
Bağımsız yazılım geliştiricileri açısından bakacak olursak, Microsoft.NET, Internet Çağına yönelik gelişmiş yeni hizmetler oluşturma fırsatı demek. Bu hizmetler, bilgiye bölgesel olarak veya uzaktan erişilebiliyor ve bu bilgiyi kullanabiliyor ve her ortam için yeniden kod yazmak gerekmeden her aygıtta veya dilde çalışabiliyor. Internet üzerindeki her şey, bu yeni kuşak hizmetler için bir yapı taşı görevi görüyor; her uygulama, Internet' te bir hizmet olarak gösterilebiliyor.
Microsoft .NET vizyonu, tüketiciler, işletmeler, yazılım geliştiriciler ve tüm endüstriye güç katıyor. Internet' in tüm olanaklarından yararlanabilmeyi sağlıyor. Web'i istediğiniz hale getirebilmenize olanak sağlıyor.
Microsoft .NET Platformu: Gelecek Kuşak Internet' i Oluşturma
Standart XML ve Internet protokolleri entegrasyonu üzerine kurulu olan Microsoft .NET platformu, gelişmiş yeni kuşak yazılım geliştirme amaçlı kullanabileceğiniz devrim niteliğinde bir model sunuyor. Daha önceleri, programlama modelleri tek bir sistem üzerinde odaklanıyordu ve hatta diğer sistemlerle etkileşime engel oluyordu. Microsoft .NET ise Internet üzerindeki kaynak gruplarının entegrasyonu ve birbirleriyle uyum içerisinde çalışmasına olanak vererek tek bir çözüm sunmak üzere tasarlandı. Günümüzde, bu tür bir entegrasyon oldukça karmaşık ve yüksek maliyetli. Microsoft .NET vizyonu ile bu uygulama, tüm yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.
XML-esaslı Microsoft .NET programlama modeli, XML-esaslı Web Hizmetleri oluşturma kavramını gündeme getiriyor. Günümüzdeki Web siteleri manüel olarak hazırlanmış durumda ve ek geliştirmeler yapılmadan diğer sitelerle birlikte çalışamıyorlar. Microsoft .NET programlama modeli, diğerleri ile sorunsuz bir şekilde çalışacak ve işbirliği yapacak Web siteleri veya hizmetleri oluşturmayı sağlayan dahili bir mekanizma sunacak. Dönüşümlü olarak kullanılabilen bileşenlerin Endüstriyel Devrime ivme kazandırması gibi, Microsoft .NET de Gelecek Kuşak Internet geliştirme sürecine yeni bir soluk getirecek.
Bunları, günümüz bilgisayar endüstrisinin bu hale gelmesinde büyük katkıları olan ortaklar ve milyonlarca bağımsız ve kurumsal geliştirici olmadan yapmak mümkün değil. Alexander Graham Bell'in de söylediği gibi, "Büyük keşifler ve gelişmeler fikir dayanışmasının eseridir." DOS, PC'de yaygın olarak kullanılmaya başlandığında,yeni kuşak geliştiriciler için DOS-esaslı uygulamaları kullanan işletmeler oluşturma fırsatı ortaya çıkmıştı. Windows bu fırsatları daha da ileri götürdü. Microsoft-NET' in ulaştığı geliştiricileri bekleyen fırsatlar muazzam olacak. Önümüzdeki üç yılda, Microsoft endüstri ortaklarını, bağımsız geliştiricileri ve kurumsal BT geliştiricilerini Microsoft.NET hizmetler oluşturmaya teşvik etmek için 2 milyar dolarlık yatırım yapacak.
Microsoft, geliştiricilere yönelik olarak tamamen yeni bir Microsoft .NET geliştirme araçları seti oluşturuyor. Bu araçlar tepeden tırnağa Web için tasarlanıyor ve istemci, sunucu ve hizmetleri de kapsamında bulunduruyor. Bu araçlar sayesinde geliştiriciler Web' i, statik bilgi sunan bugünkü halinden zengin etkileşimli hizmetler sunan bir Web'e dönüştürecekler. Microsoft'un yeni bir çığır açan gelecek kuşak Visual Studio araç seti, Visual Basic geliştirme sisteminin öncülük ettiği sürükle ve bırak formundaki hızlı uygulama geliştirme paradigması sayesinde Web Hizmetlerinin geliştirilmesi sürecini otomatik hale getirecek. Bu Web Hizmetleri, XML'yi algılayabilen tüm platformlarda kullanılabilecek. Visual Studio bile otomatik olarak XML kodu yaratabiliyor. Microsoft, aynı zamanda yeni bir BizTalk Orchestration araçları seti sunacak. Bu araçlar, hizmetleri birleştirerek iş süreçlerinin görsel olarak programlanabilmesini sağlayacak ve analistlerin geliştiriciler ile aynı şekilde çözümler geliştirebilmesini mümkün kılacak.
Microsoft .NET programlama modeli sayesinde bağımsız geliştiriciler,bir uygulamanın nerede ve nasıl çalıştığına daha az kaynak ayırarak ne yaptığı üzerinde daha fazla yoğunlaşabilecekler. Dolayısıyla gerçek anlamda daha fazla değer katabilecekler. Microsoft .NET, bugün işlevsellik ve kolay yönetilebilme becerisine sahip olma arasında mücadele eden geliştiricilerin maruz olduğu en önemli sorunlara çözüm getirecek. ASP'leri ve uygulama barındırma hizmetini yeni bir düzeye taşıyacak ve sunulan uygulamaların ister barındırılan bir hizmet olsun ister olmasın, diğer uygulamalarla entegre çalışabilmesine olanak verecek; bu uygulamaların özelleştirilebilmesini mümkün kılacak; bu uygulamaların programlanabilmesini sağlayacak; ve bu uygulamaların çevrim dışı kullanılabilmesi olanağını sunacak.
Ayrıca, geliştiriciler, kendi uygulamalarında ve hizmetlerinde bazı temel Microsoft.NET yapı taşlarını kullanabilecek ve bunları kendilerine göre özelleştirebilecekler. Bu şekilde, ilgi çekici ürünler ortaya çıkarmak için daha az çaba sarf edecekler. Bu temel Microsoft .NET yapı taşı hizmetleri, Microsoft'un derin bir deneyime sahip olduğu ve geniş bir geliştirici tabanına değer katabileceği işlevsellik alanlarında olacak. Microsoft, bağımsız makinalarda, kurumsal veri merkezilerinde ve Internet'te kolayca çalışabilen büyük ölçüde dağınık ve programlanabilir hizmetler sunulabilmesini sağlamak üzere Windows işletim sistemindeki geliştirici yapı taşlarını Internet esaslı benzer işlevler ile birleştiriyor.
Geliştiriciler, bu temel Microsoft.NET hizmetlerine abone olma seçeneğini göz önünde bulundurarak, geliştirme kaynaklarını nereye harcamak istediklerine göre "al veya kendin oluştur " kararını verebilirler. Bazıları temel hizmet becerilerini kendileri oluşturmayı tercih ederken, diğerleri güçlü geliştirme araçları desteğine sahip paket çözümleri tercih edebilir. Çoğu geliştirici, kendi yazıcı sürücülerini veya pencere kullanım sistemini Windows ile yazmak istemeyebilir. Bunun yerine kaynaklarını kendi ürünlerini daha farklı kılacak şekilde kullanabilirler.
Sunulacak temel Microsoft .NET yapı taşı hizmetleri arasında şunlar yer almaktadır:
Ø      Kimlik- Microsoft Passport ve Windows kimlik denetimi teknolojisinin daha da geliştirilmesi sonucunda pasaportlar ve cüzdanlardan akıllı kartlara ve biyometrik aygıtlara çok çeşitli kimlik denetimi yöntemleri sunulabilir. Geliştiriciler, müşterileri için kişiselleştirme ve gizlilik olanağı sunan hizmetler oluşturabilirler. Bu şekilde, müşteriler nerede olurlarsa olsunlar veya hangi aygıtı kullanırlarsa kullansınlar hizmetlere güvenli bir şekilde erişme rahatlığını yaşayabilirler. Windows .NET' in "Whistler" kod adlı ilk temel sürümünde bu özellik desteklenmektedir.
Ø      Bildirme ve Uyarı- Hızlı mesajlaşma, e-posta, faks, sesli posta ve diğer haberleşme ve mesajlaşma yöntemlerini, her türlü PC veya akıllı aygıtta geçerli olacak tek bir kullanımda birleştirmektedir. Hotmail Web esaslı e-posta hizmeti, Exchange ve Instant Messenger'ı daha da geliştirmektedir.
Ø      Kişiselleştirme- Bildiri ve uyarıların nasıl ele alınacağı, verilerinizi paylaşma taleplerine nasıl karşılık verileceği ve kullandığınız birden fazla aygıtın nasıl koordine edileceğini açıkça veya dolaylı olarak belirleyen kurallar oluşturmanıza olanak vererek kontrolü elinize almanızı sağlar. Aynı zamanda verilerinizin yeni bir PC' ye aktarılması sürecini son derece kolaylaştırır.
Ø      XML Store- Verinin ne anlama geldiğini açıklamak üzere evrensel bir dil (XML) ve protokol (SOAP) kullanır. Bu şekilde, veriye birden fazla Web sitesi ve kullanıcı tarafından erişilmesine ve bu verinin bütünlüğünü korumasına olanak sağlar. Sonuç olarak, Web siteleri aralarında veri alışverişi yapabilen esnek hizmetler haline gelir. Microsoft .NET, aynı zamanda veriyi Web'de saklamak üzere güvenli ve erişime açık bir yer sunar. Tüm aygıtlarınız bu veriye erişebilir; daha verimli bir kullanım ve çevrim dışı çalışma sırasında kullanım için veriyi kopyalayabilir. Diğer hizmetler, sizin izniniz dahilinde bu yere ulaşabilir. NTFS, SQL Server, Exchange ve MSN Toplulukları'nın özelliklerini bir araya getirir.
Ø      Takvim-  Kullanıcı tarafından kontrolün önemli bir boyutu da zamandır. İnsanların giderek daha fazla sayıda cihaz kullanmaya başlaması ve kullanıcıların ve hizmetlerin daha fazla etkileşim halinde olması ile birlikte bu durum daha fazla önem kazanmaktadır. Microsoft .NET, iş takviminiz, sosyal takviminiz ve ev takviminizin güvenli ve gizli bir şekilde entegre hale getirilebilmesi, diğer cihazlarınız ve izniniz dahilinde diğer hizmetler ve kişiler tarafından ulaşılması için gerekli zemini sunar. Outlook mesajlaşma ve birlikte çalışma istemcisi ve Hotmail Takvimini daha da geliştirir.
Ø      Dizin ve Arama- Microsoft .NET, etkileşim halinde olunacak hizmetler ve kişilerin bulunabilmesini sağlar. Microsoft .NET dizinleri arama motorları veya "sarı sayfalar"dan daha fazlasını ifade etmektedir. Söz konusu hizmetlerin özellikleri hakkındaki şema esaslı sorulara yanıt vermek üzere hizmetler ile etkileşimde bulunabilirler. Aynı zamanda, diğer hizmetler tarafından özelleştirilebilir ve birleştirilebilirler.
Ø      Dinamik Sunum- Microsoft ve geliştiricilerin, kullanıcı kurulumuna veya yapılandırmasına gerek kalmadan dinamik olarak giderek artan düzeyde işlevsellik ve güvenilir otomatik güncellemeler sunabilmesine olanak sağlar. Microsoft .NET, proaktif olarak, istediğiniz aygıtta yapmak istediğiniz şeye kendisini uyarlar. Kullanıcıların sunulan hizmetlerden birden fazla aygıtta yararlanacağı bir dünyada geleneksel kurulum esaslı uygulama modelinden vazgeçmek bir gerekliliktir.
Microsoft .NET' in dağınık halde bulunan hizmetleri, hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak kullanılabilecek. Internet' e bağlı olmayan bağımsız bir aygıtta firma içerisinde çalışan yerel sunucudaki veya Internet üzerinden erişebileceğiniz bir hizmeti çağırabilirsiniz. Farklı olaylar işbirliği yapabilir ve federasyon adı verilen bir süreç sayesinde bilgi alışverişi yapabilirler. Bu sayede, organizasyonlar, ister kendi altyapılarını kullanabilir ister kontrollerini kaybetmeden harici olarak sunabilirler; Internet üzerindeki hizmetlere erişim sağlayabilirler veya bunu Internet'e bağlı değilken yapabilirler. Örneğin, kurumsal bir dizin hizmeti, Internet'te yer alan bir hizmet ile işbirliği yapabilir. Bu durum, Microsoft .NET esaslı bir hizmeti günümüzdeki Internet esaslı hizmetlerden ayırmaktadır.
Microsoft .NET yapı taşı hizmetleri, XML'i destekleyen tüm platformlarda kullanılabilir. Windows, Web Hizmetleri oluşturmak ve sunmak için en iyi ortamı sağlarken Windows esaslı istemciler, Web Hizmetlerini her tür aygıta dağıtmak üzere iyileştirileceklerdir. Microsoft Windows DNA 2000 ise Web Hizmetleri oluşturmak ve sunmak için XML kullanımına dayalı ilk kapsamlı altyapıyı sunmaktadır.
Microsoft .NET Kullanıcı Deneyimi: Akıllı Etkileşim Olanağı
Günümüzde, bilgisayar kullanımı iki farklı dünya arasında gerçekleşiyor. PC ve aygıtlar üzerindeki uygulamalar dünyası ve Web siteleri dünyası. Microsoft .NET, bu iki dünyanın sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını mümkün kılarak zengin işlevsellik özelliklerinin Internet'te yer alan sınırsız bir bilgi okyanusu ile birleştirilmesine olanak sağlıyor.
Microsoft.NET, günümüz Web'ini Tim Berners-Lee'nin öngördüğü gerçek bir "ortak yaratım alanına" dönüştürecek. Bugün, tek bir PC kullanırken bile çevrim içi ve çevrim dışı ortamlar arasında gidip gelmek, hayal kırıklığı yaratan ve verimsiz bir kullanım sunmaktadır. Entegrasyondan öte kopuk bir kullanım gerçekleşmektedir: Web'de gezinme (salt-okunur), yaratıcılık (oluşturma ve düzenleme), iletişim (e-posta, hızlı mesajlaşma), takvim ve irtibat bilgileri (çevrim dışı, aygıta bağlı) gibi işlevlerin her biri farklı işlevsellik ve uyumluluk özelliklerine sahip ayrı uygulamalar gerektirirler.
   Çoğu insan, çalıştıkları ortama uyum sağlayan, yerel ve uzatan erişimli hizmetler arasında şeffaf bir şekilde gidip gelebilen ve büyük ölçüde aygıttan bağımsız tek ve birleşik bir ortamı tercih edecektir. Bu ortam, Internet Çağında bir çeşit evrensel arayüz görevi görecektir. Microsoft .NET bunu gerçeğe dönüştürmek için kullanıcılara şunları sunmaktadır:
Ø      Doğal Arayüz- "İçerisine giriş yapılan" yeni bir kutu sayesinde konuşma, görüntü, el yazısı ve doğal dil kullanımı ile giriş yapabilmeyi sağlayan, insanlar ve bilgisayarlar arasında gelecek kuşak etkileşim kurulmasına olanak sağlayan teknolojiler dizisi. Teknolojiler çoklu modelde kullanıcı arayüzü oluşturmak üzere birleştirilebilir. Doğal arayüz, tüm aygıtlar veya tüm ortamlar için doğru Kullanıcı Deneyimini sağlamaktadır.
Ø      Evrensel Arayüz- Tarama, iletişim ve belge paylaşımını tek bir birleştirilmiş ortama entegre eden XML bileşik bilgi mimarisi. Bu şekilde, kullanıcılar bilgiyi birleştirilmiş halde alabilir ve etkileşim kurabilirler. Evrensel arayüz, Internet'i salt-okunur bir ortamdan okuma/yazma özelliğine sahip bir platforma dönüştürmek üzere XML şemasını daha da geliştirmekte ve kullanıcıların bilgiyi etkileşimli olarak yaratması, taraması, düzenlemesi ve analiz etmesini sağlamaktadır. Temel bilgi XML olduğundan, evrensel arayüz dünyanın neresinde olursa olsun çok sayıdaki bilgi kaynağını bir araya toplayabilir ve benzersiz bir veri erişimi, sentezi ve kullanımı sunar.
Ø      Bilgi Aracısı- Internet üzerinde kimliğinizi ve size ait bilgileri yönetir ve Web sitelerinin ve hizmetlerinin sizinle etkileşimi sırasında üst düzey kontrol sağlar. Internet geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz ile ilgili bilgileri ve tercihlerinizin kaydını tutar. P3P gibi gizliliğin korunmasına yönelik teknolojileri destekler. Günümüzdeki Internet'in aksine, kişisel bilgileriniz sizin kontrolünüzdedir ve bu bilgilere kimlerin erişebileceğine siz karar verirsiniz. Kişisel tercihlerinizi yalnızca bir kez oluşturursunuz ve daha sonra istediğiniz Web sitesinin veya hizmetinin kullanımına açabilirsiniz.
Ø      SmartTags- IntelliSense teknolojisini Web içeriğini kapsayacak şekilde genişletir ve bu şekilde , PC ve aygıtlarınızın Internet'ten aldığı bilgileri akıllıca kullanabilmesini sağlar. Kapsamı genişletilebilen mimari sayesinde herkes kendisine uyarlayabileceği bir kullanıma ve veri aygıtlarına sahip olabilir. XML şemaları hakkında dahili bilgi içerir.
En son teknoloji ürünü akıllı cihazlar ile çalışan Microsoft .NET, istediğiniz Web olacaktır. Gelecek Kuşak Internet aygıtları, barındırılan hizmetleri kullanacak şekilde tasarlanacak ve zengin işlem becerileri sunacaktır. Ağı akıllı bir şekilde kullanacak, geniş bant bağlantılardan yararlanacak ancak kablosuz bant genişliğinde ekonomik davranacaktır. Ayrıca, tablet PC gibi yeni tasarımlarla karşınıza çıkacaktır. Programlanabilir ve özelleştirilebilir olan otomatik güncelleme ve sıfır yönetim özelliğine sahip bu akıllı cihazlar, önümüzdeki beş yıl içinde büyük bir patlama gerçekleştirecektir.

Yorum Gönder

xxxxxx