.NET Nedir - VI Bölüm



Bir Devrimin Hemen Öncesindeyiz.
Devrimler bilgisayar endüstrisinin yaşam biçimidir. Sadece 20 yıl önce, dünya hala ana sistem çağını yaşıyordu. Çok az sayıda insan bilgisayarlara ulaşabiliyor veya bilgisayarları kullanabiliyordu, üstelik bilgisayarları bağlı oldukları BT departmanı dışında da kullanamıyorlardı. PC, grafik kullanıcı arayüzü ve Internet bu gidişi baştan sona değiştirdi. Bilgisayarlar yüz milyonlarca insanın kullanımına açıldı ve bilgisayar bir kitlesel pazar ürünü haline geldi.

Bu gelişmeden sonra, HTML ve HTTP gibi standartlar insanların Internet kullanımını inanılmaz ölçüde artırdı. Web üzerinde içeriği görüntüleme olanağı sağlayan bu temel iletişim protokolü (ve bu içeriğin taranmasını sağlayan ilgili yazılım) sayesinde Web kullanımı bugünkü yaygınlık düzeyine ulaştı ve iş çalışanlarının ve müşterilerin günlük hayatlarının ayrılmaz parçası haline geldi.
İşletmelerin ve müşterilerin Web’i kullanma biçimlerindeki değişiklikler nedeniyle, endüstri yeni bir bilgiişlem modeline yöneliyor; bu model sayesinde Web bağlantısı ve Web üzerinde bilgi alışverişi sağlayan uygulamalar ve süreçler standart bir şekilde oluşturulabiliyor. “XML Web Servisleri” adını taşıyan, bu yeni Internet-tabanlı entegrasyon modeli uygulamaların, bilgisayarların ve iş süreçlerinin daha önce mümkün olmayan bir şekilde birlikte çalışabilmesini sağlıyor. Yazılım Geliştirici topluluğunun XML’i desteklemesi nedeniyle işletmeler bu XML Web Servisleri modelini kullanarak hızlandırılmış, Internet tabanlı ekonomide ayakta kalabilecek ve birlikte çalışabilecek.
XML Web Servislerinin ilk ilkesi sistemlerin Internet aracılığıyla birbirine bağlanmasıdır; Internet’in sunduğu yüksek kullanım düzeyi ve düşük maliyetli bağlantı olanakları dikkate alındığında bu varsayım oldukça güvenli bir yaklaşım sunuyor. İkincisi, işletmenin kullanacağı verilerin ve hizmetlerin Internet üzerinde daha kolay “bulunması” gerekli. Geniş kapsamlı endüstri girişimi UDDI (Universal Description, Discovery and Integration (Evrensel Tanım, Keşif ve Entegrasyon) –www.uddi.org) bünyesinde yer alan Microsoft, Ariba, COMPAQ, Dell, HP, IBM, SAP ve diğer pek çok şirket birbirlerinin sunduğu hizmetleri bulmak ve anlamak için bir yöntem sunuyor. Bu girişimi endüstrinin Internet üzerindeki “sarı sayfaları” olarak tanımlayabiliriz.
Üçüncüsü, bilginin başkalarıyla paylaşılabilmesi için ortak bir dil gerekli. XML bunu mümkün kılacak bileşendir. XML ortak veri biçimi sunuyor; bu sayede verilerle ve bilgilerle çalışırken iş ortaklarınızın veya müşterilerinizin belirli bir programlama dilini, uygulamayı veya sistemi kullanması gerekmiyor. Son olarak, ortak bir iletişim kuralını kullanarak iş yapabilme olanağına sahip olmak gerekli; örneğin, ortak bir iletişim kuralıyla hizmet çağrılabilmeli, randevu alınabilmeli, parça sipariş edilebilmeli veya bilgi sunulabilmeli. Bu iletişim kuralına SOAP (Simple Object Access Protocol (Basit Nesne Erişimi İletişim Kuralı)) deniyor. Bu iletişim kuralı sistemlerin birbiriyle konuşabilmesini ve istekte bulunabilmesini sağlıyor. SOAP, Internet düzeyinde yerel entegrasyon için yeni bir model.
Bu dört ilke sayesinde farklı sistemler, uygulamalar ve süreçler arasında bağlantı sağlayabilir, veri bulabilir, verileri dönüştürebilir ve işlem yapabilir ve XML Web Servisleri sunabilirsiniz. Esnek teknolojiler olan XML Web Servisleri farklı dillerdeki ayrı sistemleri birbirine bağlıyor, kişisel bilgisayar kullanımını, kurumsal bilgisayar kullanımını ve Web’in olanaklarını birleştiriyor. Temel haberleşme XML Web Servisleri ile yapıldığı takdirde, her sistem diğerinden bağımsız olabiliyor; her “hizmet” tamamen farklı sistemlerde veya dünyanın farklı bölgelerinde çalışabiliyor.
XML Web Servislerinin kazançları geniş bir yelpazeye yayılıyor ve bu kazançlar sayesinde önümüzdeki birkaç yıl içinde işletmeler önemli ölçüde büyüyecek. İşletmeler şunları yapabilecek:
XML Web Servislerini kullanarak diğer işletmelerle kolayca entegrasyon sağlayabilecek. Yazılımınız, hem şirket içinde hem de şirket dışında, masaüstünden ana sisteminize kadar tüm yazılım bileşenleriyle kolayca entegre olabilecek. Bu entegrasyon olanakları sayesinde iş ortaklarıyla daha yakın ilişkiler kurabileceksiniz ve iş süreçleri arasında mükemmel entegrasyon sağlayabileceksiniz.
Daha hızlı uygulama geliştirebilecek. XML Web Servisleri havuzunun büyümesiyle birlikte, yazılım geliştiriciler XML Web Servisleri programlama modelini kullanan daha çok sayıda yazılım ve hizmet sunmaya başlayacak; eski uygulamalar da bu kapsam içinde yer alacak. Sorununuzu çözen bir komut dosyası varsa, bu dosyayı bulun ve yeniden yazmak yerine XML Web Servislerini kullanarak entegrasyon sağlayın.
Kolayca kişiselleştirme yapabilecek. XML Web Servisleri modeli, harici veri kaynaklarıyla entegrasyonu temel alıyor. Bu sayede gerekli her türlü aracı kullanarak bilgi isteyebilir ve veri dönüştürebilirsiniz; böylece özelleştirilmiş yazılımlar ve hizmetler sunabilirsiniz. Bakım yükünüz de hafifliyor, bu bilgileri her uygulama için ayrı olarak toplamak ve tutmak zorunda değilsiniz.
Yeni bir kullanıcı deneyimi. XML Web Servisleri hem müşterilere hem de işletmelere kazanç sağlıyor.
Müşteriler XML Web Servisleriyle oluşturulmuş uygulamaları kullanırken benzersiz bir kullanım kolaylığının tadını çıkaracak. Uygulamaları, hizmetleri ve aygıtları birbirine bağlı çözümler olarak birleştiren XML Web Servisleri sayesinde yazılım entegre bir deneyim için sunuluyor ve bilgisayar kullanma basitleştiriliyor. XML Web Servisleri kullanıcıların bilgiyi her yerde, her zaman ve her aygıttan kullanabilmesini sağlıyor.
DOLLAR ÖRNEĞİ
Programcılar, Dollar® Rent-A-Car’ın VMS tabanlı rezervasyon sistemleriyle birlikte çalıştığı havayolu firmasının UNIX sunucuları arasında rezervasyon isteği ve veri alışverişi sağlayan bir Microsoft çözümünü iki hafta içinde oluşturdu, sınadı ve kurdu. Bu çözümde XML Web Servisleri kullanıldığı için Dollar aynı entegrasyon modelini kullanarak çok sayıda ortağı birbirine bağlayabilir.

XML Web Servislerini kullanarak yazılım projeleri uygulayan işletmeler günümüz dünyasında karşılaşılan tedarik zinciri ve talep zinciri entegrasyon sorunlarının büyük bir kısmını çözebiliyor. Endüstri standardı haberleşme arayüzlerine sahip olan XML Web Servisi  mevcut sistemlerin yeni uygulamalarla ve hizmetlerle basit ve güvenilir bir şekilde birleştirilmesine izin veriyor.
Microsoft .NET — Bir XML Web Hizmetleri Platformu
Geliştiricilerin XML Web Servislerine sunduğu desteğin artması nedeniyle Microsoft, yazılım geliştiricilerin bu hizmetleri yazabilmesini, kurabilmesini ve yönetebilmesini kolaylaştıran bir platform oluşturuyor. Bu platform Microsoft® .NET. Yazılım geliştiricilerin XML Web hizmetleri oluşturmak ve çalıştırmak için gerek duyduğu ürünleri ve hizmetleri içeren bu platform aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirerek XML Web Servisleriyle kullanıcıların kullandığı bilgisayarlar, akıllı aygıtlar ve Web tabanlı hizmetler arasında entegrasyon sağlıyor.
Microsoft .NET hem XML hem de XML Web Servisleri için geliştirildi, ama geliştirme platformunda kullanılabilecek tek çözüm değil. XML’in pek çok bilgisayar kuruluşunun görüşleri doğrultusunda World Wide Web Konsorsiyumu tarafından oluşturulan ve yönetilen açık bir standart olması nedeniyle Microsoft .NET içindeki ürünler ve hizmetler diğer üreticilerin ürettiği XML ve XML Web Servisleri becerili tüm altyapı ve yazılım geliştirici araçlarıyla birlikte çalışabilecek. Microsoft teknolojisi alanında uzmanlaşan yazılım geliştirici sayısı 5 milyonu aştı; geliştiriciler artık XML Web Servislerini kitlesel olarak sunmaya başlıyor.
MICROSOFT .NET ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ
Yazılım Geliştirme araçları ve teknolojileri.
.NET gibi yeni bir platformda geliştiricinin başarılı olabilmesi için verimliliği artıran araçlara gerek vardır. Visual Studio.NET ve Microsoft .NET Framework, XML Web Servislerini oluşturmak, kurmak ve çalıştırmak için kapsamlı bir çözüm sunuyor. Bu araçlar sayesinde XML Web Servislerinizin performansını, güvenilirliğini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
.NET için özel olarak oluşturulan Visual Studio.NET, Microsoft’un gelecek kuşak popüler çok dilli geliştirme aracıdır. Visual Studio.NET sayesinde yazılım geliştiriciler kolayca ölçeklenebilen XML Web Servislerini ve uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturabilecek; üstelik istedikleri dili kullanabilecekler. Visual Studio.NET yüksek verim sağlayan şu programlama dillerini geliştiriyor: Visual Basic® ile yeni nesne-yönelimli programlama özellikleri; Visual C++® ile üstün Windows®-tabanlı geliştirme ve .NET uygulamaları oluşturma olanağı; ve C# ile C ve C++ geliştiricileri için RAD (Rapid Application Development) olanağı. Yazılım geliştiriciler, Microsoft tarafından sağlanan bu diller ek olarak Perl, Python, Cobol ve
EXPEDIA ÖRNEĞİ
XML Web hizmetlerini kullanan Expedia.com® yolculuk halindeki çalışanlarını haberleşme merkezlerine dönüştürecek; yolculuk halindeki çalışanlar kendi entegre irtibat listelerindeki farklı üyeler için farklı uyarı ayarları yapabilecek. Müşterilerine istedikleri bilgileri zamanında sağlayan Expedia hem yeni müşteriler kazanacak hem de mevcut müşteri portföyünü koruyacak.
Eiffel dahil olmak üzere ortaklar tarafından sağlanan 20 üzerinde dil arasında seçim yapabilecek.
Yüksek verim sağlayan, standartlara uygun, çok dilli uygulama yürütme ortamı .NET Framework gündelik işleri gerçekleştiriyor ve kurulumu kolaylaştırıyor. Sunduğu uygulama yürütme ortamıyla belleği yönetiyor, sürüm sorunlarını gideriyor, uygulamanızın güvenilirliğini, ölçeklenirliğini ve güvenliğini artırıyor. .NET Framework pek çok bileşenden oluşuyor; bunlar arasında XML Web Servisleri oluşturmak için zengin bir sınıf kitaplığı sağlayan CLR, Common Language Runtime (Ortak Dil Çalışma Zamanı) ve gelecek kuşak Active Server Pages uygulaması olan ASP.NET yer alıyor.
Sunucu altyapısı. XML Web Servisleri gelecek kuşak altyapısının üzerine oluşturulmalıdır; bu altyapı yazılım geliştiricilere modüler mimari, tasarruf, lineer ölçeklenirlik, güvenlik, güvenilirlik, yönetim kolaylığı ve kullanılabilirlik gibi kazançlar sunmak durumundadır. .NET Kurumsal Sunucuları ve Windows 2000 Server ailesi Microsoft .NET sunucu altyapısını kullanarak XML Web Servislerinin kurulmasını, yönetilmesini ve düzenlenmesini sağlıyor. Önemli iş uygulamalarında üstün performans sağlamak amacıyla tasarlanan bu ürünleri kullanan kuruluşlar sistemlerini, uygulamalarını ve ortaklarını XML Web Servisleriyle entegre hale getirmek için gerekli hıza ve değişen iş gereksinimlerine uyum sağlayabilme esnekliğine kavuşuyor.
Windows 2000 Server ailesi .NET Kurumsal Sunucularını ve gelecek kuşak iş uygulamalarını çalıştırmak için kullanılabilen güvenli ve ölçeklenir bir Microsoft altyapısıdır.
.NET Kurumsal Sunucuları:
 •Application Center 2000 ile yüksek kullanım düzeyine ve ölçeklenirliğe sahip Web uygulamaları kurulum ve yönetimi;
 •BizTalk ™Server 2000 ile farklı uygulamalar ve organizasyonlar arasında XML-tabanlı iş süreçleri oluşturma olanağı;
 •Commerce Server 2000 ile ölçeklenebilir elektronik ticaret çözümlerini hızlı bir şekilde oluşturma olanağı;
 •Content Management Server 2001 ile dinamik elektronik iş Web siteleri için içerik yönetimi;
 •Exchange 2000 Server ile her zaman, her yerden mesajlaşma ve birlikte çalışma olanağı;
 •Host Integration Server 2000 eski sistemlerle  veri ve uygulama köprüsü kurma olanağı;
 •Internet Security and Acceleration Server 2000 ile güvenli ve hızlı Internet bağlantısı;
 •Mobile Information 2001 Server ile cep telefonları gibi mobil aygıtlar üzerinde uygulama desteği sunma olanağı;
 •SharePoint™ Portal Server 2001 ile iş bilgilerini bulma, paylaşma ve yayınlama olanağı; ve
 •SQL Server ™2000 ile yapılandırılmış XML verilerini saklama, arama ve analiz etme olanağı.
Hizmetler. XML Web Servisleri modeli kullanan yazılım geliştiriciler, her şeyi yeniden baştan oluşturmak zorunda kalmadıkları ve temel XML Web Servislerini değerlendirebilecekler. Yazılım Geliştiriciler bu temel servislerle entegrasyon sağlayarak rutin işleri gerçekleştirebilecek ve zamanını yüksek değere sahip, iş açısından önemli XML Web servisleri oluşturmak için ayırabilecek. 160 milyon üzerinde müşteri için kimlik denetimi hizmeti sunan Microsoft Passport bu hizmet türünün ilk örneğidir. Microsoft diğer pek çok şirket kullanıcılar ve kuruluşlar için daha temel hizmetler geliştirmeyi planlıyor.
İstemciler. Microsoft, XML Web Servislerini tüm akıllı istemcilerde destekleyecek; müşterileriniz XML Web Servislerinize her yerden ve her aygıttan ulaşabilecek. Microsoft’un sunduğu istemciler arasında Windows CE, Windows Embedded, Windows 2000 ve yeni Windows XP bulunuyor. Bu istemciler PC’leri, dizüstü bilgisayarları, iş istasyonlarını, akıllı telefonları, elde taşınabilen bilgisayarları, Tablet PC’leri, Xbox ™ oyun konsollarını ve diğer akıllı aygıtları çalıştıracak.
 Kullanıcı Deneyimleri. İyi bir Kullanıcı Deneyimi hizmeti tüm XML Web servislerinin ve istemci yazılımının belirli kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmasını ve kullanıcıya tüm çözümün entegre olarak sunulmasını gerektirir; başka şirketlerdeki bilgisayarlarda çalışan XML Web servislerinin kullanılması bu koşulu etkilemez. Microsoft Kullanıcı Deneyimleri hizmetini bilgi çalışanlarına, müşterilere, kuruluşlara, KOBİ’lere ve geliştiricilere sunacak. Microsoft’un Kullanıcı Deneyimleri hizmetine dönüştürdüğü ürünler arasında Microsoft Office,MSN® ,bCentral ™ ve Visual Studio.NET bulunuyor.
XML WEB SERVİSLERİNE GİDEN YOL
Microsoft işletmenizi XML Web servislerine giden yola yönlendirmek için gerekli ürün yelpazesini şimdiden sunuyor:
 •Windows 2000 Server — XML Web servisleri dünyasının gerektirdiği lineer, düşük maliyetli ölçeklenme için güvenilir altyapı.
 •.NET Enterprise Servers — XML Web servisleri çalıştırma, yönetme ve güvenliği için temel altyapı .
 •XML Web Servisleri —Passport.
XML Web Servisi–becerili istemciler — Windows 2000, Windows Me, Windows CE, Office XP ve yakında Windows XP.
 •Geliştirici araçları ve teknolojileri — XML Web Servisleri için en son Microsoft SOAP sürümü ve Visual Studio.NET sürümleri.
Dollar Rent-A- Car, Expedia.com gibi önde gelen BT kuruluşları  bu ürünleri kullanarak yüksek değere sahip XML Web Servisleri oluşturuyor ve günümüzün entegrasyon ve birlikte çalışabilirlik sorunlarını çözüyor. Örneğin, elektronik ödeme işlemi hizmetini bir XML Web Servisi olarak sunan CheckSpace pazar payına bilgisayar sistemleri ve muhasebe paketleri kullanan yeni KOBİ’leri, bayileri ve çevrimiçi satış noktalarını da dahil ederek artırdı. Bu yeni müşteriler artık kesintisiz muhasebe işlemlerinden ve verimli nakit akışı yönetiminden yararlanıyor.
BEŞ KOLAY ADIM
Artık şirketinizi XML Web Servislerinin sunduğu avantajlar için hazırlayabilirsiniz. Beş kolay adım sizi geleceğe taşıyacak:
1.   Hem kendinizi hem BT departmanınızı XML Web Servisleri ve Microsoft .NET konusunda geliştirin;
2.Sistemlerinizin ve altyapınızın XML olanaklarını güncelleştirme yöntemi olarak Windows  2000’i, Office XP’yi ve Microsoft .NET Kurumsal Sunucularını inceleyin;
3.         Microsoft’un geliştirici ürünlerinin beta sürümlerini yükleyin ve değerlendirin;
4.XML Web Servislerini sınayan pilot projeler oluşturun; ve
5.         Üreticilerinizin kendi uygulamalarını XML Web Servisleri olarak ulaşılabilecek hale getirecek bir yol haritası sunmaları konusunda ısrar edin.
MSDN® Universal aboneliği sayesinde gerek duyduğunuz geliştirici araçlarını ve sunucuları elde edebilir ve .NET hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Microsoft bunun yanı sıra .NET Hazırlık Eğitimi sunuyor; bu eğitimde XML Web Servisleri oluşturmak için gerekli teknik altyapı anlatılıyor ve C#and Visual Studio.NET gibi araçları kullanmanız öneriliyor.
İşe başlayın ve daha fazlasını öğrenin. XML Web hizmetleri ve Microsoft .NET hakkında ek bilgi için microsoft.com/net adresini ziyaret edin, ve lokal Microsoft ofisi ile irtibata geçin.

Yorum Gönder

xxxxxx