Dünya Denklemleri - Ülkemizdeki Üç Saç Ayağı # 1.Bölüm

Dünya Denklemleri - Ülkemizin Üç Saç Ayağı

Dünya Denklemleri yazımın ilk yazısınında Dünya Denklemleri - Ülkemizin Üç Saç Ayağı konusunu işlemeye çalışacağız. Dünyada ülkemizin durumu, Güçlü bir ülke olmak için ne kriterler gerekli bu konuları işleyeceğiz.

Dünya Tarihinde Geriye Doğru 400 Yıl

Geriye doğru 400 yıla baktığımızda her 100 yılda bir yenidünya kurulduğunu göreceğiz. Şu anda da yeni bir dünya kurulmaktadır. Şöyle ki;  • 1699 - Karlofça Antlaşması Osmanlının ilk geri adımı diyebiliriz. Bizim tarih kitaplarımızda yer verilmiyor ama o dönemde İspanya İmparatorluğu da Osmanlı gibi güçlü bir imparatorluktu. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı coğrafyalarda sömürgelere sahip dev bir imparatorluktur. İlahi takdir Babadan oğula geçen o dönemde İspanya kralının erkek evladı olmuyor. Kral ölünce arkada dev bir imparatorluk ama tahtın sahibi yoktur. Ortada kalan bu imparatorluğu bölüşmek üzere Büyük Avrupa ve dünya devletleri 8-10 yıl savaşa giriyorlar. Ünlü İspanyol savaşları ve bu imparatorluğu parçalıyorlar. Herkes alacağını alıyor. 1715’de İspanya veraset Savaşları Antlaşmaları ile yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünya 100 yıl yaşıyor.

  • Napolyonun ortaya çıkışı Fransa’yı dünyanın en büyük imparatorluk hayali ile ülkelere saldırması sonrasında Büyük Avrupa güçlerinin ittifak halinde bir araya gelip Napolyon’u bozguna uğrattılar.Sonrasında 1815 Viyana Kongresi ile bu devir de son buluyor.
  • Osmanlı hakkında Hasta Adam ifadesi de ilk kez bir Rus delege tarafından bu konferansta kullanılıyor. Sonrasında 1715’de kurulan bu düzen 100 yıl sonra yıkılıyor yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bu dünya da 100 yıl sürüyor. Birinci Dünya Savaşı Karikatürü[/caption]
  • 1915 – Dünya Savaşı
  • 2015 - İbni Haldun’un Kuşaklar Teorisine göre “Her 100 yılda bir yenidünya kurulmasını ilahi nizam olarak bahseder. ” Şu anda yeni bir dünya kuruluyor ve bunun mücadelesi veriliyor. Biz bu yenidünyadaki sancıların yansımalarını çekiyoruz. Mesela Türkiye’de Mısırda, Suriye’de, Rusya’nın Ukrayna ya müdahalesi, Avrupa’nın içine girdiği ekonomik kriz,  Çin’deki hadiseler sancıların belirtileridir. Biz sadece ülkemizdeki hadiseleri detaylı biliyoruz. Ancak dünyanın birçok yerinde benzer hadiseler ve tatsızlıklar yaşanıyor. Yukardaki tarihlere baktığımız zamanda hiçbir zaman gücün devri barışçıl olmamış, daima sancılı olmuştur.

Türkiye Üç ayağı yere basmaya çalışıyor


Yeni bir düzenin arifesindeki bu günlerde ülkemiz 3 ayağını yere basmaya çalışıyor. Bu kurulmakta olan yenidünya da masa da olmak istiyor. Yani hakkında karar verilen değil, karar alan ülkelerden birisi haline gelmek istiyor. Ama bunu yapabilmemiz için 3 ayağımızı yere basmamız gerekiyor.Üç Saç Ayağı

Anadolu’da ninelerimiz kazanı üzerine koyup alttan ateşi yaktıkları üç ayaklı saç ayağı vardır. Bu saç ayağının özelliği her türlü coğrafi ortamda koyabiliriz. O saç ayağı 4’lü ya da 2’li olursa durmaz. Üçlü olduğu zaman her ortamda durabilir. Konumuzdaki manası ise;
Bir hareketin, partinin, cemaatin, devletin veya şahsın genel olarak hareket dersek, bir hareketin üç şeye ihtiyacı vardır.
  1. Veliye (Saç Ayağının biri ) : Hareketin siyasi Akıl Merkezi. Vizyon ne kadar geniş ve kuşatıcı olursa hareketin gücü o kadar büyük ve geniş olur. Bütün fikir hareketlerini bir yaya oka benzetirsek, siz yayın telini ne kadar geniş açarsanız ok o kadar uzağa gider. Dar açarsanız yakına düşmesi gibi örnek verebiliriz. Eğer kuşatıcı olursanız ok’ta o kadar ileriye ve hedefine daha sert gider.
  2. Deliye (Saç Ayağının bir diğeri ): Hareketin delisi ise o hareketin vizyonuna gönül vermiş, gerekirse ölmeye, çaba göstermeye hazır kadrolar demektir.
  3. Paraya (Son saç ayağı) : Hareketin akıl merkezini ve Deliyi finanse edecek paradır.

Üç Ayağın Dönemlere göre Modellenmesi

İslamiyet’te

Bu üçgen ’de tepede hareketin velisi Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Siyasi akıl merkezidir. Vizyon çok geniştir. Tüm ezilenlerin yanındadır. Irkçılık yok, ötelemek yok,  dışlamak yok,
İkinci ayak Hz. Ömer Müslüman oluncaya kadar tebliğ gizliydi. Hz. Ömerden sonra açık tebliğ başlıyor. Hz. Ömer hareketin delisidir. Yani bugünkü karşılığı Ordu’dur.
Üçüncü ayak hareketin parası ise Hz. Ebu Bekir’dir. Bütün finans’ı ihtiyaçları Hz. Ebubekir karşılamaktadır. Pergamber Efendimiz’de Hz. Ebu Bekir’e diyor ki hareket için verdiğin her parayı kuruşu- kuruşuna yaz” buyurmuştur.

Osmanlı’da

Osmanlıda ise şöyle modellenmiştir. Tepede Ulema hareketin siyasi akıl merkezi, ikinci ayak hareketin delisi  yani ordusu olan yeniçeriler, üçüncü ayağı olan para finans ise Esnaftır.

Bugünkü Küresel Düzen’de

Bugünkü küresel düzende ise şöyle modelleyebiliriz. Tepede hareketin velisi Birleşmiş Milletler, hareketin delisi yani ordusu Nato, Parası yani Finans kaynağı Dünya Bankası ve IMF’dir.
Türkiye yukarda bahsettiğimiz bu üçayağı yere basmak istiyor. Üçayağı aynı anda yere basmak kolay bir şey değildir.
Geri tarihe baktığımız zaman dünyanın tarihinde söz sahibi olmuş, tarih yazmış, tarih yapmış millet sayısı azdır. Dünyada 200 civarında devlet vardır. Bu 200 devletin 190’ını bir kenara koyarsak, bizim bakmamız gereken devlet sayısı 8-10’u geçmez. Örnek verirsek, İngiliz, Fransız, Alman, Amerika, Rus, Japon kendi bölgesinde, Çin, Hint ve bu coğrafya da da biz varız. Toplasak bu vasıftaki ülke 10’u geçmiyor. Hâkim olan güçler diğer güçleri tamamen yok edemiyor. Dolayısıyla bir galebe nöbetleşmesi vardır. Yani bir merkez nöbet yazıyor, bu nöbet İngiliz’e, Amerika’ya ordan yavaş yavaş Çin’e doğru geliyor. Muhtemelen ondan sonra da ülkemize doğru gelecek. Bu 10 devletin içinde dahi üçayağı yere basan devlet çok azdır. Yani siyasi akıl merkezi kuşatıcı, dünya çağında operasyon yapacak kadar orduya sahip ve bunları finanse edecek kadar ekonomik gücü olan üçayağı yere basan devlet sayısı çok azdır. Şu anda bu güce en yakın Amerika’yı görüyoruz.

Ülkelere göre Saç Ayağı Modellemesi

ÜlkeVelisi ( Aklı )Delisi (Ordusu )Parası ( Finans )
AmerikaVarVarVar
AlmanyaVarOrdusu YokVar
İngiltereVarVarSon 50 yılda yok
RusyaKendi Coğrafyasında VarKendi Coğrafyasında VarKendi Coğrafyasında Var
TürkiyeLONDRA:
Anadolu’ya hapseden resmi İdeolojinin Mimarı İngiliz Gizli Servisidir. Anadolu’ya hapseden kuşatıcı olmayan bir siyasi akıl.
AMERİKA ve NATO: Orduda ülkemiz NATO’ya bağımlıdır. Kendi silah sistemlerimizi henüz kendimiz bağımsız karşılayamıyoruz.  Silahlarımızı da Amerika’ya bağımlıyız.Bizdeki sermaye milli değil, Avrupa Merkezli Türkiye acentaların kontrol ettiği bir distribütör sermayesidir.
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere mutlaka üçayaktan birini eksik tutarlar. Üçayağı birden yere basmak demek küresel olmak demektir

DİĞER BÖLÜMLER

Yorum Gönder

xxxxxx