Dünya Denklemler - Boru Hatları Savaşı # 4.Bölüm


Boru Hatları Savaşı

Bizdeki Taksim Gezi olayları, 17 Aralık olayı, Suriye Savaşı, Kiev’de yaşanan hadiselerin temelinde anlatacağımız bu olaylar yatar. Konumuza şöyle bir soru ile başlayalım. Hitler Almanya’sına Amerikan ve Rus orduları Berlin’e beraber girdiler. Almanya’yı birlikte işgal eden Rus ve Amerika daha sonra ne oldu da düşman (soğuk savaş yılları) oldular. Aslında bu iki ülke düşman değillerdi. Dünyayı beraber idare etmek üzere Amerika ve Rusya anlaştılar, dünyanın idaresinden söz ediyoruz. Ancak bunun için dünya çapında küresel bir tiyatronun oynanması gerekiyor. Bu tiyatronun da oynanabilmesi için de inandırıcılık lazım. Bunun içinde birkaç savaş sahnelendi. Dünyanın idaresi için de 50 bin 100 bin insanın ölmesi hele hele şeytani küresel düzen için çok da bir şey ifade etmiyor.
Amerika ve Rusya soğuk savaş yıllarında kesinlikle düşman değiller ama rakiplerdi, dünyanın idare edilmesi konusunda beraberlerdi. Çok kaba bir tabirle şunu yapıyorlardı. Bir ülkeyi Amerika kovalıyordu Rusya’nın yanına gidiyordu. Rusya kovaladığı zaman da Amerika’nın yanına sığınıyordu.
Avrupa ve Çin’e karşı Amerika ve Rusya ortak hareket ediyorlar. Avrupa’nın ve Çin’in enerjiye ulaşmasını kendi kontrollerine almak yolu ile Avrupa’nın ve Çin’in karşılarına bir güç olarak çıkmalarını engelliyorlar.

Kuzey Irak Enerji Havzası


Avrupa’nın hayali bizim güneydoğumuzu bizden koparıp Kuzey Irakla birleştirmek ve burada bir devlet kurmak. Ülkemizi bölüp zayıflattıktan sonra ülkemizi Avrupa birliğine alıp sonrasında haritada görüldüğü gibi bir boru hattı ile İran ve Irak enerjisine bir boru hattı ile komşu olmak idi. Amerika bunu gördü ve Irak’ı işgal etti. Avrupa’nın Irak ve İran enerjisine ulaşma hayali Irak işgali ile sona erdi.

Nabukko Hattı


Bunun üzerine Avrupa yeni bir plan yaptı. Projenin adı Nabukko Hattı. Avrupanın Irak enerji hayali suya düşünce o zaman hazar enerjisini Azerbeycan - (Ermenistan ile Ülkemizin ve Azerbeycan’ın sorunu olduğu için) Gürcistan – Türkiye üzerinden Avrupa’ya bir boru hattı ile ihtiyacı olan enerjiyi götürmek istedi. Rusya’da bunu gördü 2008 yılında Gürcistan’ı işgal etti. Böylelikle Nabukko projeside suya düştü. O zaman Amerika Rusya’nın işgaline sözde bazı sert açıklamalar yaptı. Hatta Karadeniz’e askeri gemi göndermişti. İşte tiyatrodaki bir oyunun sahnelenmesini görüyoruz. Şu anda da Rusya Kırımın işgalinden dolayı Amerika bazı sert açıklamalar yapıyor ancak bu da bir tiyatrodur. Amerika ve Rusya hiçbir zaman karşı karşıya gelmezler- gelmeyecekler.

Ermenistan’dan Hazar HavzasıBunun üzerine Avrupa başka bir hesap yaptı. Gürcistan işgal edilince Ermenistan hattını açmak için adımlar attılar. 11.Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL’ün Ermenistan’da maç izlemeye gittiği dönemdir. Avrupa Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye üzerinden enerji almak istediler. Fakat bizim MİT yetkililerinde olduğu Ermenistan koridorunun açılması ile ilgili görüşmeleri dışarıya yani basına sızdırıldı ve bu hatta iptal oldu.

KatarBunun üzerine bir sonraki senaryo gündeme geldi. Avrupa Güney’in koridorun enerjisini kullanmanın hesaplarını yaptı. Bu arada unutmamak gerek. Türkiye enerjide rakiplerimiz olan %67 Rusya’ya, %19 İran’a bağımlı olan ülkemiz Avrupa’ya gidecek enerjinin geçişinde bir koridor - köprü olmak istiyor. Bununla birlikte hem kendi ihtiyacımızı karşılayacağız, hem de Avrupa’ya karşı küçükte olsa üstünlük sağlamış olacağız.
Rahmetli Özal ile birlikte Türkiye’nin bir hayali vardı.
1. Öyle bir yer bulalım ki bize enerji verecek kadar bol enerjisi olsun
2. Öyle bir yer olsun ki ülkemize enerji veriyor olmasını bize karşı şantaj-silah olarak kullanmasın. Yani dünya veya bölge ile ilgili hesapları olan bir ülke olmasın.
Her iki şarta birden uyan devlet Katar’dır. Katar’dan boru hattı haritada görüldüğü gibi bize iki şekilde gelebilir.
  1. Kuveyt denizden - İran’ın körfezinden- Irak’tan Türkiye’ye gelebilir. Ancak Kuzey Irak ile son zamanlarda iyi ilişkiler içindeyiz. Bundan önce orası Terör bölgesiydi ve halende risklidir. Bu sebeple boru hattının buradan geçmesi risktir.
  2. Bunun üzerine Türkiye Sudi Arabistan- Ürdün – Suriye üzerinden getirelim bu hattı dendi. Esat ile çok iyi ilişkiler olduğu dönemler Esat yönetiminin bu boru hattına evet dediği dönemlerdi. Daha sonra Rusya ve İran devreye girip Esat’ın evet ini hayır a çevirdiler. Sonra da Suriye Savaşı patlak verdi.
Güney havzasının enerjisini Türkiye üzerinden bir boru hattı ile Avrupa’ya götürmek aynı zamanda Avrupa’nın da hayaliydi. Rusya bize diyor ki “Ben sana enerji veriyorum. Problemimiz yok ancak Esat yönetimini devirip Güvey havzasının enerjisini Avrupa’ya götürmede seni kullanmak istiyorlar. Benim ekonomimin %80’i enerji gelirlerine bağımlı ve en büyük müşterim Avrupa. (Ukrayna üzerinden giden boru hattı.) Eğer bu hat giderse benim kalbime yapılmış bir hançer saplamaktır. ” bu sebeple Suriye yönetimine İran ve Rusya kendilerinin baypas olmaması için sahip çıkıyor. Suriye kilidinin sebebi Güney havzasındaki enerji Avrupa’ya gitmesin diyedir.

Kırım – Ukrayna - Polonya


  1. Irak enerjisine ulaşma hayali suya düşen
  2. Nabukko ile Azerbeycan-Hazar enerjisine ulaşma hayali suya düşen
  3. Esat yönetiminin devrilmemesi (Irak Amerikan işgali altında ve Amerika-Rusya zaten beraber) Katar enerjisine ulaşma hayali de Suriye'deki Savaş ile suya düşünce
Avrupa Ukrayna’ya saldırdı. Çünkü Ukrayna Rusya’dan Avrupa’ya gelen en büyük enerji hattı. Avrupa’nın hayali Polonya’da ve Ukrayna’da bana bağlı yönetimleri iş başına getirip Rusya’nın dünyaya çıkışını engellemektir. Rusya’da buna müsaade etmedi ve Rusya Ukrayna’yı işgal etti.
Birilerinin Polonya’dan Ukrayna’ya bir hat çekip Rusya’yı öbür tarafa (kendi coğrafyasına hapsetmek) göndermek gibi bir hayalleri var.

Sonuç - Bütün yollar Ankara’ya Çıkıyor

Avrupa şu anda olduğu gibi ya enerjide Rusya’ya bağımlı olmaya devam edecek. Ya da
  1. Hazar’ın Enerjisi
  2. Irak-İran Enerjisi
  3. Güney’in Enerjisi
  4. Kıbrıs açıklarındaki Enerjisi
ile bütün bunların Avrupa’ya gideceği hattın dönüp dolaştığı yer Ankara olduğu için Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak zorunda kalacak. Gezi ve Taksim gibi hadiselerin arkasında işte bu sebeple Avrupa var. Avrupa önümüzdeki dönem seçimlerde Türkiye’ye daha fazla müdahil olmak ve kendisine yakın bir yönetimi iş başına getirmek istiyor. Bu sebeple ülkemizde yaşanan tüm bu hükümete karşı hareketlerin altında yatan mesele bu boru hatlarıdır.,


DİĞER BÖLÜMLER

Yorum Gönder

xxxxxx