Bus Topology'leri ve Ethernet II - CSMA/CD

CSMA/CD

Ethernet networkleri belli bir anda kabloyu hangi bilgisayarın kullanacağını CSMA (Carrier Sense, Multiple Access/Collision Detection) tekniğiyle belirler. Bu teknikte paket gönderilmeden önce kablo kontrol edilir. Diğer bir iletişimin oluşturduğu trafik yoksa iletişime izin verilir.
İki bilgisayarın birden kabloyu kullanmaya çalışması collision olarak adlandırılır. Her ikisinin de trafiği kaybolur.
Bu durumda; sabah bilgisayarının başına gelen yüz kişinin oluşturduğu trafik nasıl karşılanacak. Bu durumda CSMA sistemi beklemelere yol açacak. Network adaptörleri veri gönderimini sürekli yenileyerek (ve bant genişliğinin büyük bir kısmını adı geçen çakışma işlemleriyle harcayarak) iletimi sürdürür.
Termination (Sonlandırma)
CSMA/CD networklerinde bus olarak tanımlanan kablonun iki ucunun sonlandırılması gerekir. Sonlandırıcılar, bakır kablo üzerinde elektrik sinyaller olarak taşınan paketlerin kablonun bittiği yerde gücünün alınması gerekir. Bu işlem elektrik sinyallerinin geri dönmesini (yansımasını) önler. Bu yansıma işlemine reflection denir. Yansımanın önüne geçişmeseydi, kablonun sonuna çarpıp dönen sinyaller yeniden bir trafik oluştururlar. Sonlandırıcılara terminating resistor denir.
Ethernet Kablolama Sistemleri
IEEE 802.3 komitesi tek bir kablolama türü yerine değişik kablolama çözümlerine sahiptir.
Coaxial Kablo
Coaxial kablo bir iletken metal telin önce plastik bir koruyucu ile, ardından bir metal örgü ve dış bir kaplamadan oluşur. Bu koruma katları iletilen verinin dış etkenlerden korunmasını amaçlar. Bu dış etkenlere electrical interference denir.
Aşağıdaki tabloda IEEE 802.3 network standartları yer almaktadır:
Tablo: IEEE 802.3 Network kablolama standartları

10Base2
10Base5
 10BaseT
10BaseFL
Yerleşim biçimi
Bus
Bus
 Star Bus
Star Bus
Kablo tipi
 RG-58 (thinnet koaxial)
 Thicknet
 Katagori 3, 4, 5 UTP 
Fiber-optik
Network kartına bağlantı tipi
 BNC T Konnektör
DIX ya da AUI konnektör
 RJ-45

Terminatörrezistansı
 50 ohm
50 ohm
uygulanamaz

 İmpedans
 50 ohm
 50 ohm
85-115 UTP 135-165 STP

Maksimum segment uzunluğu
185 m
500 m
100 m
2000 m
Maksimum bağlı segment
5-4-3 kuralı
 5-4-3 kuralı
5-4-3 kuralı

 Maksimum toplam network uzunluğu
925 m
 2460 m
 sınırsız

Her segment’te maksimum bilgisayar 
30
 100


Tablo: Kabloların diğer özellikleriÖzellik Ethernet Değeri
Özellik
Ethernet DEğeri
10 Base5
10 Base2
  1Base5
10BaseT
Hız (Mbps)
10
 10
 10
 1
10
Sinyal İletimi
Baseband
Baseband
Baseband
Baseband
Baseband
Maksimum segment uzunluğu
500
 500
  185
250
100
Medya
50-ohm koaksiyel (thick)
50-ohm koaksiyel (thick)
50-ohm koaksiyel (thin)
 UTP
UTP
Yerleşim biçimi
 Bus
Bus
Bus
Bus
Star
 Ethernet ve IEEE 802.5 frame’leri aynı yapıya sahiptirler.
Ethernet 802.3 Frame Özellikleri
FSD (Preamble and Start of Frame Delimeter
8 bayt uzunluğundaki bu bilgi Ethernet adaptörü tarafından üretilir. Veri iletimine başlanacağını belirtir.
Destination Address
Network Interface Card (NIC) ve network yöneticisi tarafından atanan network adresi.
Source Address
Network Interface Card (NIC) ve network yöneticisi tarafından atanan network adresi.
Length
Veri alanının uzunluğu (2 bayt)
Data and Pad
Paket başlangıcını network’e yayınlar.
FCS (Frame Check Sequence)
Hata kontrolü sağlar.
 
10Base5
10Base5 network standardı 10 Mbps hızındadır. Baseband ve 500 metre segment uzunluğuna sahiptir. Bu network thick koaxial (RG-8) ya da thicknet olarak anılır. Her segment’te 100 bilgisayar olabilir.
Hız: 10 Megabit/saniye
Sinyal türü: Baseband. (Kablo üzerinde tek bir sinyal var).
Uzaklık: 500 metre.
İPUCU: 10Base5 yazımında 10 değeri 10 Megabit hızı, Base sözcüğü Baseband iletim türünü, 5 değeri ise 500 metre mesafeyi göster.
İPUCU: Segment bir networkün ana omurgasını (kablosunu) adlandırmak için kullanılan genel terimdir.
Baseband/Broadband
Bir network kablosu üzerinde verilerin iletilmesi iki şekilde olur: Baseband ve broadband. Baseband sisteminde kablo üzerinde tek bir sinyal gönderilir. Kablolu televizyonlar ise broadband iletime bir örnektir.
Her Segment İçin 500 Metre
10Base5 networkünde tek bir kablonun uzunluğu (segment) 500 metredir.
Kabloya Bağlantı
10Base5 networklerinde network adaptörü bir AUI konnektörü ile kabloya bağlanır.
External receiver aygıtı sayesinde kablo AUI konnektörüne bağlanır. Network adaptörü ile transceiver arasında 50 metrelik bir uzunluk olabilir.
10Base5 Özet:
Hız: 10 Megabit/saniye.
Sinyal türü: Baseband
Mesafe: 500 metre/segment.
Kalın coaxial kablo.
Thick Ethernet.
10Base2
Bu network thin koaxial ya da thinnet olarak anılır. Veri iletim hızı 10Mbps dir. Segment uzunluğu maksimum 185 metredir. Segment üzerinde maksimum 30 bilgisayar bulunabilir.
Bağlantı birimi olarak BNC birimleri kullanılır.
Thinnet network genellikle bus yerleşim biçimi olarak kurulur. Bu network’te transceiver yerine T konnektörler ile network kartları kullanılır.
10Base2 Özet:
Hız: 10 Megabit/saniye.
Sinyal türü: Baseband
Mesafe: 185 metre/segment.
Kalın coaxial kablo.
Thin Ethernet.
Repeater
10Base5 ve 10Base2 networklerinin kablo uzunluğu limiti birçok ortamdan onların kullanılamamasına neden olur. Bu nedenle iki segmenti birbirine bağlamak için repeater denilen aygıtlar kullanılır.
Repeater'lar networkün uzunluğunu artırır. Böylece networke bağlanan aygıt sayısını artırır.

Şekil: Repeater

Şekilde görüldüğü üzerine iki ayrı 185 metrelik segment repeater ile birleştirilir.
5-4-3 Kuralı
Bir thicknet network’ü ençok beş segment’ten oluşabilir. Bu segmentler dört repeater tarafından destekelenebilir. Ve ancak üç segment’a bilgisayarlar bağlanabilir. Kalan iki segment ise yine birer repeater olarak kullanılır.
Büyük network’lerde thinnet ile thicknet birleşimi yapılabilir. Genellikle thicknet’ler bir backbone olarak alt network’ların bağlanmasını sağlar.
Sorular
1. 10 Base2 hangi topolojiyi kullanır?
a) Bus
b) Ring
c) Mesh
d) Star
2. 10Base5 networkünde bir segment ne kadar uzunlukta olabilir?
a) 500 metre.
b) 500 feet.
c) 185 metre
d) 185 feet.
3. 10Base2 networkünde ne tür kablo kullanılır?
a) RJ-45
b) RJ-58
c) RG-45
d) RG-58
4. Hangisi external transceiver aygıtına gereksinim duyar?
a) 10Base2
b) 10Base5
c) Ethernet
d) Bus Topology
5. Bir ethernet Repeater ne yapar?
a) Birden çok segmenti birbirine bağlar ve trafiği birinden diğerine geçirir.
b) Birden çok segmenti birbirine bağlar ve diğer network üzerindeki aygıtlara erişimi sağlar.
c) Networkün gücünü artırır.
d) Networkün gücünü azaltır.

Yorum Gönder

xxxxxx