Bilginin Tekelde Tutulması - 4. Bölüm

Paranın Yozlaşması

Ne yazık ki biz bazı tali meseleleri çok ciddi meseleymiş gibi, bazı ana meseleleri de çok basit meseleymiş gibi ele alıyoruz. Dani Rodrik bir sözünde diyor ki;
Asya Toplumları gerçek ihtiyaçlarını bilemezler, bilseler de sıralamasını doğru yapamazlar.

Ekonomide ihtiyaç 3 türlüdür.
  1. Zaruri İhtiyaç
  2. Faydalı İhtiyaç
  3. Şeytani İhtiyaç Yani Lüks İhtiyaç
Bu bağlamda;
  1. Türkiye ihtiyaç sıralamasını doğru yapmalıdır.
  2. Türkiye gündem sıralamasını doğru yapmalıdır. Mesela Devletin 1. Gündem maddesi aynı zamanda insanımızın ekonomisi olmalıdır. Fakat biz 80-90 yıldır Politik, İdeolojik ve Siyasi tartışmaların bir adım ötesine geçemedik. Gelişmiş ülkelerde ise politik ekonomik ve ideolojik meseleler sadece seçimlerde konuşulur. Ondan sonra devletin birinci gündem maddesi ekonomidir. Ne üreteceğiz, nasıl üreteceğiz ve nereye satacağız.
  3. Dünyanın tümünü hesaba katarak nasıl oluyor da oluyor sorusuna cevap aramalıyız. Yani bugünkü mevcut düzeni üçkâğıtçı hilekâr düzenbaz diyoruz. Peki, bütün bunlara rağmen bu dünya nasıl çevriliyor. Dünya nasıl idare ediliyor. Sorusuna cevap aramalıyız.
Hitler’den kaçan Alman Profesör Gerhard Kester ( İstanbul Üniversitesi İktisat’ın kurucularından ) ders veriyor. Hitlerden önceki Almanya’yı anlatıyor.
Hitlerden önceki Almanya’da 7 Milyon işsiz vardı. Bir deli geldi. 7 milyon işsize iş buldu. Dolayısıyla kendisine de iş buldu.
…talebelerden birisi el kaldırıyor. “Bir deli 7 Milyon işsize iş bularak kendisine de iş bulurken, siz akıllılar ne yapıyordunuz” demiştir. Bu kişi daha sonra Kemal isminde sonra büyüyecek dört başbakana başdanışmanlık yapacak. Kester’de şaşırıyor. Bu soruyu soran yanıma gelsin diyor. Elini omzuna atarak “Şu andan itibaren yardımcımsın!” diyor ve cevap veriyor. “Biz Almanya’nın sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken bulduğumuz çözümlerin kitabi olup olmadığına bakıyorduk. Çözüm bulamıyorduk. Çünkü o günkü sistemin kurucuları ortaya yeni bir gücün çıkmasını engelleyecek şekilde bir sistem kurmuşlardı. ”
Ya da bir dönem öncesi bütün Amerikan istihbarat örgütlerinin başı olan John Negroponte diye bir adam vardı. Bu beyefendi Yunan asıllıdır. 10-15 yıl önce bir Amerikalı senatör yanına danışman olarak almış. Aynı Kester örneğindeki gibi bu senatöre helal olsun. Çünkü 15 yıl önce bütün Amerikan istihbarat örgütlerinin başına geçebilecek cevheri o senatör 15 yıl önce görmüş ve yanına Danışman almış. Teyzesinin oğlunu almamış, çantasını taşıyacak ayakçı da almamış Senatör sorunlarına çözüm bulacak kişiyi işe almış.
Acaba biz Türkiye küresel sistemin içinde kalarak sorunlarına çözüm bulabilir mi? Büyük güç olabilir mi? Küresel sistemi inşa edenler acaba başka güçlerin bu sistem içinden büyüyerek çıkmasına açık kapı bırakmışlar mıdır? Bırakmamışlar mıdır?
Sorunları çözmek için önce sorunun ne olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Bu seri makalede sorunları ortaya koydum. Bu noktadan sonra artık sorunları nasıl çözüleceği üzerine adım atarak meseleleri bir bir çözme vakti.

Yorum Gönder

xxxxxx